تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

اثبات مالکیت در رویه دادگاه‌ ها

(دیدگاه کاربر 3)

با مطالعه این کتاب علاوه بر این که می فهمید چه زمانی این دعوا را طرح کنید، نحوه تنظیم دادخواست و طریق طرح دعوا و دفاع از این دعوا را خواهید آموخت. کتاب فوق مشتمل بر تمامی قوانین و مقررات درمورد دعوای اثبات مالکیت است و باتوجه به نمونه دادخواست هایی که در کتاب آمده به راحتی می توانید دادخواست تنظیم و با مطالعه نمونه آراء دادگاه ها نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید.

158,400 تومان

مقایسه

یکی از مهمترین دعاوی در حوزه املاک دعوای اثبات مالکیت است که این دعوا در دعاوی حقوقی جز دعاوی بسیار مهم و پراهمیت است مباحثی مانند اثبات مالکیت ورثه، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، اثبات مالکیت اعیانی، اثبات مالکیت مشاعی، دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید به صورت توامان، لایحه دفاعیه اثبات مالکیت، دادگاه صالح در اثبات مالکیت و نمونه دادخواست اثبات مالکیت و خلع ید در این کتاب ذکر شده است.

این کتاب علاوه بر این که دعوای اثبات مالکیت و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای اثبات مالکیت چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای اثبات مالکیت را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب است.

معرفی دعوای اثبات مالکیت

اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است؛ اما کم نیست مواردی که بین دارندگان سند عادی و حتی دارنده سند عادی با دارنده سند رسمی در مالکیت اختلاف حادث می‌گردد، در چنین وضعیتی طرح دعوای اثبات مالکیت لازم می‌شود.

اختلاف‌نظر در طرح دعوای اثبات مالکیت

اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد ۴۷ و ۲۲ فردی را مالک می‌شناسند که سند اصلی مالکیت به نام اوست و عقیده صاحب‌نظران مخالف با دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک ثبت شده بر این است که در صورتی که در مورد املاک ثبت شده دعوای اثبات مالکیت را بپذیریم با صدور حکم به مالکیت صاحب سند عادی ملک هم‌زمان دارای دو سند رسمی خواهد بود، یکی نزد خوانده دعوی که برابر ماده ۲۲ دارای اعتبار است و دیگری حکم قطعی مبنی بر اثبات مالکیت دارنده سند عادی و بر این اساس با طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی مخالفت می‌کند؛ اما در مورد اراضی و املاک ثبت نشده، امکان طرح چنین دعوایی از دید غالب صاحب‌نظران وجود دارد.

در پاسخ به ایراد حقوق‌دانان در خصوص عدم قابلیت طرح دعوای اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سند رسمی گفته شده که ایراد و انتقاد اظهار شده صحیح به نظر نمی‌رسد؛ چرا که با صدور حکم اثبات مالکیت در حقیقت اعتبار سند رسمی قبلی از بین رفته و با وجود تاریخ مؤخر حکم بر اثبات مالکیت، سند قبلی اثری ندارد.

به واقع مطلب مطروحه نمی‌تواند پاسخ کاملی بر انتقاد مخالفین اثبات مالکیت در حوزه املاک ثبت شده باشد؛ زیرا در هر حال وجود دو سند متضاد به ظاهر معتبر در مورد یک ملک در ید افراد جامعه چه بسا اعتبار و اهمیت اسناد رسمی را زیر سوال ببرد و مردم را نسبت به این اسناد بی‌اعتماد نماید؛ اما پر واضح است که پاک کردن صورت مسئله راهکار حل مشکل نیست همان‌طور که اقلیتی از قضات نیز با شرایطی عقیده بر پذیرش این دعوی دارند.

شرایط دعوای اثبات مالکیت

صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد دعوای اثبات مالکیت یکی از دعاوی معمول در باب املاک است که معمولاً افراد برای اثبات حق خود در باب مالکیت نسبت به طرح آن اقدام می‌نماید که به نظر می رسد لازم است شرایط ذیل در دعوای اثبات مالکیت وجود داشته باشد:

۱ وجود قرارداد کتبی یا شفاهی

خواهان دعوای اثبات مالکیت بایستی بدواً نسبت به اثبات وجود قراردادی مبنی بر انتقال مالکیت یا ادله‌ای مبنی بر مالکیت ارائه نماید که معمولاً خواهان در این مورد با ارائه سند عادی نسبت به اثبات وجود قرارداد اقدام می‌کند؛ چرا که خواهان دعوی اثبات مالکیت بلاشک یا دارای سند عادی است یا دلیلی غیر از سند رسمی مثل قرارداد شفاهی دارد که در مورد اخیر باید وجود چنین قراردادی را با سایر ادله اثبات نماید؛ اما برای طرح دعوای اثبات مالکیت صرف وجود سند یا قرارداد یا ادله‌ای مبنی بر وجود قرارداد شفاهی یا عادی کافی نیست.

 

 

 

برچسب:
وزن0.75 kg
شابک

978-600-8138-29-7

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی شماره صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست دعوای اثبات مالکیت ۱۳

دعوای اثبات مالکیت در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۱

دعوای اثبات مالکیت در آراء دادگاهها ۲۳۵

دعوای اثبات مالکیت در نشست‌های قضایی ۲۸۵

دعوای اثبات مالکیت در نظریه‌های مشورتی ۳۴۵

دعوای اثبات مالکیت در قوانین و مقررات ۳۵۷

منابع و مأخذ ۳۷۷

فهرست جزئی شماره صفحه

مقدمه  ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست دعوای اثبات مالکیت ۱۳

معرفی دعوای اثبات مالکیت ۱۵

دعوای اثبات مالکیت در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۱

مبحث اول-آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۳

۱- اثبات مالکیت با وجود تصرف فعلی ۲۳

۲- دلیل بودن تصرف بر مالکیت ۲۴

۳- اثبات مالکیت با توسل بر اسناد عادی ۲۶

۴- دعوای اثبات مالکیت و خلعید ۲۹

۵- خواسته اثبات مالکیت در یک قطعه زمین ۳۴

۶- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای مالکیت ۳۸

۷- طرح دعاوی مالکیت واهی و اثبات مالکیت بر اموال و دارایی ۴۴

۸- دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای مالکیت ۴۸

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۵

۱- درخواست اثبات مالکیت حمام ۵۵

۲- درخواست اثبات مالکیت زمین به طرفیت اداره زمینشهری ۵۹

۳ – خواسته اثبات مالکیت و خلعید از زمین ۶۱

۴ – خلع‌ید و اثبات مالکیت ۶۵

۵ – تقاضای اثبات مالکیت وفق وجود سند عادی ۶۷

۶ – اثبات مالکیت و رد دعوا ۷۱

۷ – اثبات مالکیت و تأیید دادنامه بدوی ۷۳

۸ – خلع‌ید- اثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی ملک ۷۵

۹ – اثبات مالکیت نسبت به چهاردانگ و نیم از ششدانگ یک قطعه زمین ۱۰۴

۱۰ – اثبات مالکیت، عدم وقفیت ۱۱۹

۱۱ – دلیل مالکیت نبودن اماره تصرف در صورت تعارض با سند رسمی ۱۴۶

۱۲ – احراز مالکیت به وسیلۀ شهادت شهود ۱۷۶

مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۸۴

۱ – اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه ۱۸۴

۲ – دادگاه صالح رسیدگی به تقاضای ابطال تشخیص اراضی منابع طبیعی و اثبات مالکیت ۱۹۲

۳ – درخواست اثبات مالکیت مشاع و ابطال عملیات ثبتی ۱۹۴

۴ – دادگاه صالح در رسیدگی احراز تصرف و مالکیت و ابطال عملیات ثبتی ۲۰۱

۵ – اثبات مالکیت با سند رسمی ۲۰۴

۶ – اثبات مالکیت بر مقداری از ملک مشاعی با توجه به استعلام ثبتی ۲۰۸

۷ – صدور حکم خلعید موکول بر اثبات مالکیت ۲۱۰

۸ – درخواست خلعید فرع بر اثبات مالکیت ۲۱۲

۹ – عدم دلایل کافی برای اثبات مالکیت ۲۱۴

۱۰ – اثبات خلعید بهوسیلۀ سند مالکیت و تحقیق و معاینۀ محل ۲۱۵

۱۱ – دعوای اثبات مالکیت با توسل بر اسناد عادی ۲۱۹

۱۲ – اشاره ماده ۱۷ قانون ثبت به دعاوی طرفین در اصل مالکیت ۲۲۰

۱۳ – رسیدگی به دعوای افراز پس از حل نزاع مالکیت ۲۲۰

۱۴ – اثبات مالکیت با اقرار متصرف به مالکیت سابق مالک ۲۲۱

۱۵ – دلیل بودن تصرف در اثبات مالکیت ۲۲۱

۱۶ – دلیل مالکیت بودن تصرف متصرف ۲۲۱

۱۷ – تأثیر تصرف در اثبات مالکیت و وقفیت ۲۲۲

۱۸ – دلیل بر مالکیت نبودن تصرفات عدوانی ۲۲۲

۱۹ – در تعارض نبودن درخواست رفع مزاحمت با مالکیت ۲۲۲

۲۰ – عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مالکیت، در دعوای مزاحمت طرح شده ۲۲۳

۲۱ – ملازمت مالکیت و تصرف ۲۲۳

۲۲ – اثبات مالکیت زوجه ۲۲۳

۲۳ – اثبات مالکیت با ورقه مبایعهنامه ۲۲۴

۲۴ – بررسی اظهارات و استدلالات معارض با سند مالکیت ۲۲۴

۲۵ – رسیدگی به مالکیت دولت ۲۲۵

۲۶ – اثبات مالکیت مدعی نسبت به اصل ملک ۲۲۵

۲۷ – ادعای تعارض مالکیت شخص ثالث با مالکیت دولت ۲۲۶

۲۸ – تصرف دلیلی است بر مالکیت ۲۲۶

۲۹ – اثبات مالکیت دیوار ۲۲۶

۳۰ – دلایل اثبات مالکیت زوجه بر جهیزیه ۲۲۷

۳۱ – عدوانی نبودن تصرف به صرف احراز سبق مالکیت ۲۲۷

۳۲ – احراز مالکیت دیوار موجود ۲۲۷

۳۳ – دلیل مالکیت بودن تصرفاتی از قبیل غرس اشجار و ساختمان بنا و حفر چاه ۲۲۸

۳۴ – عدم اثبات مالکیت به صرف تصدیق مالکیت ۲۲۸

۳۵ – دلیل مالکیت نبودن صرف درخواست ثبت حاکی از تصرف درخواستکننده ۲۲۸

۳۶ – اثبات مالکیت عرصه ۲۲۹

۳۷ – اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت ۲۲۹

۳۸ – اثبات مالکیت با استناد بر اوراق و نوشتجات ۲۳۰

۳۹ – تقاضای اثبات مالکیت برابر سند عادی ۲۳۰

دعوای اثبات مالکیت در آراء دادگاهها ۲۳۵

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۲۳۷

۱ – دعوای الزام به تحویل مبیع و اثبات مالکیت ۲۳۷

۲ – نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان ۲۳۸

۳ – لزوم وحدت خواسته‌ها در اعتبار امر مختومه ۲۴۱

۴ – عدم استماع خواسته تنفیذ و اثبات مالکیت ۲۴۴

۵ – الزام به تحویل مبیع غیرمنقول ۲۴۶

۶ – عدم پذیرش موات بودن زمین و اثبات مالکیت مالکین اولیه ۲۴۷

۷ – حکم به اثبات مالکیت ۲۵۲

۸ – رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی ۲۵۳

۹ – رد دعوی اثبات مالکیت به دلیل خاتمه جریان ثبتی ۲۵۵

۱۰ – دعوای اثبات مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی ۲۵۹

۱۱ – تصنیف اموال زوج پس از اثبات مالکیت ۲۶۱

۱۲ – رفع تصرف عدوانی بدون احراز مالکیت ۲۶۳

۱۳ – دعوای اثبات مالکیت و ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی ۲۶۵

۱۴ – دعوای اثبات مالکیت مال غیرمنقولی با سابقه ثبتی ۲۶۸

۱۵ – دلایل اثبات مالکیت بر مال غیرمنقول ۲۷۰

۱۶ – عدم استماع دعوای اثبات مالکیت منافع ۲۷۲

۱۷ – عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت ۲۷۴

۱۸ – دادخواست اثبات مالکیت مشاعی ۲۷۶

۱۹ – مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف ملک فرع بر احراز مالکیت رسمی ۲۷۸

۲۰ – وجود رابطه استیجاری و خلاف قانون بودن رد دعوی مالکیت موجر ۲۷۹

۲۱ – احراز واثبات مالکیت با طرح دعوی مستقل ۲۸۰

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۸۱

۱ – غیر مجاز بودن صرف خوانده و اثبات مالکیت خواهان ۲۸۱

۲ – عدم ثبوت مالکیت بدون وجود دلایل کافی ۲۸۲

دعوای اثبات مالکیت در نشست‌های قضایی ۲۸۵

۱ – طرح دعوای اثبات مالکیت نسبت به قسمتی از ملک مشاع ۲۸۷

۲ – موکول بودن استماع دعوی خلعید بر ارائه سند رسمی مالکیت ۲۸۷

۳ – اعتبار امر مختومه داشتن اثبات مالکیت ۲۸۹

۴ – لزوم وجود سند سرقفلی جهت اثبات مالکیت سرقفلی ۲۹۱

۵ – کیفیت رسیدگی در تقسیم ترکه‌ای که نسبت به جزئی از آن بین وراث در مالکیت اختلاف حادث شود ۲۹۲

۶ – تقدیم دادخواست اثبات مالکیت قبل از اعتراض به رأی هیئت تشخیص اداره منابع طبیعی مبنی بر ملی بودن ملک ۲۹۳

۷ – توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی قبلی در دعاوی اثبات مالکیت و خلعید ۲۹۴

۸ – فروش ملک بدون تنظیم و تقاضای خلع‌ید مالک اولیه ملک ۲۹۶

۹ – نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه‌نامه‌های عادی بدون بررسی و احراز مالکیت ۲۹۸

۱۰ – دعوای اثبات مالکیت سهام شرکت ۳۰۰

۱۱ – تعریف تصرف عدوانی و ملازمه آن با مالکیت ۳۰۱

۱۲ – ابزار سند مالکیت دلیلی بر سبق تصرف ۳۰۵

۱۳ – اثبات مالکیت با توسل بر اسناد عادی ۳۰۶

۱۴ – طرح دعوای اثبات مالکیت در شورای حل اختلاف ۳۰۷

۱۵ – طرح دعوای انتقال مال غیر در دادگاه جزائی و دعوای اثبات مالکیت در دادگاههای حقوقی ۳۰۸

۱۶ – دعوای اثبات مالکیت سرقفلی ۳۰۹

۱۷ – تنظیم سند مال غیرمنقول در صورت توقیف بودن ملک ۳۱۰

۱۸ – فروش ملک به سه نفر با سند عادی و تقاضای تنظیم سند ۳۱۱

۱۹ – دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی ۳۱۳

۲۰ – اثبات مالکیت خواهان بهعنوان رکنی از دعوای تخلیه ۳۱۴

۲۱ – وجوه اختلاف بین ورثه در خصوص تصرفات ترکه و استیفای حقوق خود ۳۱۵

۲۲ – دعوای ابطال سند مالکیت صادره به‌موجب رأی کمیسیون ثبت ۳۱۷

۲۳ – اعتراض به نظر هیئت حل اختلاف کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت در خارج مهلت راجع به اثبات مالکیت ۳۱۹

۲۴ – صدور حکم مالکیت بر اساس اتخاذ تصمیم هیئت نظارت اداره ثبت ۳۲۰

۲۵ – عدم امکان طرح دعوای تقسیم ماترک قبل از اثبات مالکیت ۳۲۱

۲۶ – طرح توأمان دعوای خلعید واثبات مالکیت ۳۲۳

۲۷ – اثبات مالکیت ملک به ارث رسیده توسط وراث ۳۲۴

۲۸ – طرح دعوای خلعید به استناد بر اسناد عادی ۳۲۵

۲۹ – اثبات مالکیت متصرف عدوانی ۳۲۷

۳۰ – جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ۳۲۷

۳۱ – ادعای متصرف بر مالکیت و وجود ید سابقه غاصبانه ۳۲۸

۳۲ – طرح دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۳۳۰

۳۳ – تحلیل مبانی دعوی اثبات مالکیت ۳۳۴

۳۴ – دعوای اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۳۳۶

۳۵ – لزوم ملاحظه ادله مالکیت ۳۳۹

۳۶ – چگونگی تملیک ملک به محکوم‌له ۳۳۹

۳۷ – ادعای شخص ثالث بر مالکیت محکوم به ۳۳۹

۳۸ – توقیف ملک محکوم‌علیه ۳۴۰

۳۹ – ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده ۳۴۱

۴۰ – رسیدگی به اعتراض ثالث توقیف مال توسط بازپرس ۳۴۱

۴۱ – مفهوم شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۳۴۲

دعوای اثبات مالکیت در نظریه‌های مشورتی ۳۴۵

۱ – مالی بودن دعوای اثبات مالکیت ۳۴۷

۲ – از مصادیق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نبودن دعاوی اثبات مالکیت و اعتراض بر ثبت ۳۴۷

۳ – عدم پذیرش دعوای اثبات مالکیت برخلاف اسناد رسمی ۳۴۸

۴ – افتراق دعوای خلعید با دعوای اثبات مالکیت ۳۴۸

۵ – اقرار بر مالکیت جهت اثبات مالکیت ۳۴۹

۶ – استماع دعوای خلعید بدون داشتن سند مالکیت ۳۵۰

۷ – عدم پذیرش اظهارنامه ثبتی بدون وجود دلایل دیگر برای اثبات خلعید ۳۵۰

۸ – رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی ۳۵۱

۹ – رسیدگی توأمان دعاوی اثبات مالکیت و ابطال وقفنامه و مطالبه اجرتالمثل ۳۵۲

۱۰ – طرح دعوی خلعید و اثبات مالکیت ۳۵۲

۱۱ – طرح دعوی علیه متصرف پس از اثبات مالکیت ۳۵۳

۱۲ – اثبات مالکیت معترض ۳۵۳

۱۳ – عدم تملک ملک دیگر محکوم‌علیه با انتقاد محکوم‌به معین ۳۵۴

۱۴ – محاکم صالح در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول واقع در خارج ۳۵۴

دعوای اثبات مالکیت در قوانین و مقررات ۳۵۷

قانون ثبت اسناد املاک ۳۵۹

از قانون مدنی ۳۷۶

منابع و مأخذ ۳۷۷

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 دیدگاه برای اثبات مالکیت در رویه دادگاه‌ ها

 1. توسطدر تاریخ

  با توجه به این که این کتاب معرفی دعوا داره و سپس ارا ها و نشست های قضایی داره و همچنین قوانین مربوطه برای همین من را از خریدن کتب دیگر مربوط به این موضوع بی نیاز کرده

 2. توسطدر تاریخ

  با خرید این کتاب در زمان صرفه جویی کردم چون نیاز نیست در کتاب های دیگر یا اینترنت برای پیدا کردن مطالب مربوط به اثبات مالکیت

 3. توسطدر تاریخ

  سلام من تمام کتاب های شمارو می خوام نحوه خرید ومقدارتخفیف رو بزرگواری کنید ممنونم۰۹۹۰۰۵۹۸۰۰۳

  • توسطدر تاریخ

   سلام متشکر از انتخاب شما همکاران بخش فروش با شما تماس خواهند گرفت