تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه از جمله تنفیذ وصیت نامه شفاهی،تنفیذ وصیت نامه رسمی،تنفیذ وصیت نامه خودنوشت،تنفیذ وصیت نامه عادی،دادخواست تنفیذ وصیت نامه،مراحل تنفیذ وصیت نامه ،ابطال وصیت نامه رسمی،ابطال وصیت نامه عادی،شرایط ابطال وصیت نامه،دعوی ابطال وصیت نامه،موارد ابطال وصیت نامه و دادخواست ابطال وصیت نامه  را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

67,500 تومان

مقایسه

با مطالعه کتاب دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه در رویه دادگاه ها علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز خواهید آموخت یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای ابطال و تنفیذ معامله چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای فوق و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد این دعواست. همچنین نمونه رای ابطال وصیت نامه، معنی تنفیذ وصیت نامه، رای وحدت رویه در مورد وصیت نامه عادی، ارزش وصیت نامه غیر محضری، کپی وصیت نامه، وصیت نامه باطل، انواع وصیت نامه، وصیت نامه چیست موضوعاتی هستند که در این کتاب آمده است.

انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها

 انواع وصیت

وصیت به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.

وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال اعم از منقول یا غیرمنقول خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. این وصیت بعد از ایجاب، قبول نیاز دارد در این خصوص ماده ۸۲۷ ق.م. مقرر داشته: «تملیک به‌موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی» پس باید گفت ماهیت این نوع وصیت به عقد نزد است.

وصیت عهدی

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که به‌موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصیّ نامیده می‌شود. در حقیقت وصیت عهدی ماهیت وکالت دارد؛ لیکن معلق به فوت است و در این وصیت قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می‌تواند مادام که مُوصی‌‌ زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی‌‌ رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.[۲]

ویژگی‌های ذاتی وصیت

طبق تعریف وصیت در قانون مدنی سه وصف ذاتی و مهم برای این عمل حقوقی استنباط می‌شود:

۱٫ تعلیق به فوت: وصیت برای زمان بعد از فوت موصی انشاء می‌شود.

۲٫ رایگانی تملیک: تملیک مستقیم موصی به رایگان است و نمی‌تواند در برابر عوض قرار گیرد و وصیت را به‌صورت معامله معوض درآورد.

۳٫ قابلیت رجوع: قانون مدنی در مواد ۸۲۹ و ۸۳۸ به اختیار موصی در رجوع از وصیت تصریح کرده است.

ماهیت حقوقی وصیت

۱٫ در مورد وصیت تملیکی: وفق ماده ۸۲۷ قانون مدنی: تملیک به‌موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی منوط ساختن تملیک به قبول موصی‌له نشانۀ نقص سبب است که پس از انشاء وصیت و فوت به وجود می‌آید پس باید پذیرفت که کمال سبب در مادۀ ۸۲۷ قانون مدنی منوط به جمع ایجاب و قبول است و چنین ماهیتی را باید عقد شمرد هرچند سایر اوصاف قرارداد در آن جمع نباشد.[۳]

۲٫ درباره وصیت عهدی: ماده ۸۳۴ قانون مدنی اعلام می‌کند: «در وصیت عهدی قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند…» پس قبول وصی در ایجاد سمت وصایت برای او هیچ نقشی ندارد تنها به اراده موصی به وجود می‌آید پس می‌توان پذیرفت که وصیت عهدی ایقاع است.

اثبات وصیت

در قانون مدنی حکم ویژه‌ای برای اثبات وصیت وجود ندارد و تابع قواعد عمومی است؛ ولی در قانون امور حسبی که مؤخر از آن است دو نوع وصیت‌نامه پیش‌بینی شده است:

 ۱٫ وصیت در موارد عادی؛

 ۲٫ وصیت در موارد فوق‌العاده.

مطابق این قانون اثبات وصیت در صورتی ممکن است که وصیت‌نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به‌ویژه ماده ۲۹۱ آن به‌خوبی برمی‌آید که وصیت شفاهی اعتبار آن را با شهادت نمی‌توان اثبات کرد مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند.

چنانکه اشاره شد هرگاه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند. مفاد آن محترم و قابل اجراست. هرچند که به شکل یکی از وصیت‌نامه‌های پیش‌بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد .

البته طبق رأی وحدت رویه ۵۴-۱۳/۱۰/۱۳۵۱ در صورت تأیید بعضی از وراث فقط در مورد سهم این اشخاص وصیت نافذ و قابل اجراست.

متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «… نظر به اینکه از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نیست.

ماده (۸۳۲) ق.م. نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (۱۲۷۵) و (۱۲۷۸) ق.م. اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود. رأی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است…»

از مفاد ماده ۲۹۱ برمی‌آید که اقرار به صحت وصیت باید بعد از فوت باشد؛ زیرا پیش از فوت، وارثان «ذی‌نفع» به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق عنوان مزبور کافی نیست پس اگر وصیت‌نامه‌ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی نوشته شود و وارثان نیز آن را امضا کنند چنین ورقه‌ای به‌عنوان وصیت‌نامه در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

نمونه دادخواست تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان      
خوانده      
وکیل      
خواسته یا موضوعتقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی مورخ …
دلایل و منضمات۱٫ فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت ۲٫ فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان ۳٫ اصل و فتوکپی مصدق وصیت‌نامه عادی مورخ
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

آقای/خانم … که در تاریخ … فوت نموده است، به‌موجب وصیت‌نامه عادی مورخ … وضعیت اموال و دارایی خویش را مشخص نموده و عده‌ای از شهود نیز آن را گواهی نموده‌اند، خوانده (خواندگان) موصوف منکر صحت مفاد وصیت‌نامه فوق‌الذکر بوده و آن را قبول نمی‌نماید؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه را طبق ماده ۲۸۷ قانون امور حسبی دارم.

محل امضاء مهر اثر انگشت 
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۳۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

گفتار اول: انواع وصیت ۱۵

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت ۱۶

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت ۱۶

گفتار چهارم: اثبات وصیت ۱۷

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه ۱۹

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۲۲

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۸

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه ۳۶

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال ۳۸

تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی ۴۰

تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه ۴۱

تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت عدم تنفیذ وراث به نسبت ثلث ترکه ۴۲

دادخواست تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت محجوریت مورث ۴۳

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- ممنوعیت وصیت بیش از ثلث ۴۷

۲- تعیین وصی برای مولی‌علیه ۴۸

۳- تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سهم وراث ۵۰

۴- تنفیذ وصیت‌نامه‌ها ایرانیان غیر شیعه ۵۴

۵- دادگاه صالح در رسیدگی به نفوذ وصیت زیاده بر ثلث ۵۹

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

۱- وصیت‌نامه تا میزان ثلث ترکه قابل ترتیب اثر است ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

۱- رسیدگی به صحت وصیت‌نامه بدون تقاضای مدعی ۷۷

۲- عدم ذکر فسخ وصیت‌نامه قبلی در وصیت‌نامه بعدی ۷۸

۳- اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه و تنفیذ آن ۷۸

۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه ملک موقوفه ۹۰

۵- استرداد و وضع ید بر ماترک به همراه تنفیذ وصیت‌نامه ۹۳

۶- قابل تجدیدنظر نبودن دعوای اصلی در دیوان‌عالی ۹۸

۷- بی‌تأثیری عزل موصی نسبت به ماسبق و نفوذ وصیت‌نامه ۱۰۰

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

۱- رد دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به ۱۱۱

۲- عدم استماع دعوای تنفیذ سند عادی (اقرارنامه) ۱۱۳

۳- تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث ۱۱۵

۴- عدم قابلیت استناد وصیت‌نامه عادی قبل از تنفیذ ۱۱۸

۵- طرف‌های دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۱۲۱

۶- تنفیذ هبه‌نامه و احراز صحت و اصالت آن ۱۲۴

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

۱- لزوم درج اوصاف وصیت‌نامه در صورت‌مجلس هنگام مهر و موم تر‌که ۱۲۹

۲- تخلیه مورد اجاره و عدم تنفیذ وصیت‌نامه ۱۲۹

۳- تخلفات دادرس در نحوه اعلام نظر نسبت به تنفیذ وصیت‌نامه ۱۳۰

۴- شرایط وصایای قابل رسیدگی برای تنفیذ ۱۳۰

۵- تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که تقریرکننده موصی نویسنده شخص دیگری باشد ۱۳۲

۶- وصیت‌نامه‌ای که اصالت آن قانوناً محرز نگردیده ۱۳۴

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

۱- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی ۱۳۷

۲- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۱۸۰

۳- گواهی حصر وراثت و ارائه وصیت‌نامه ۱۸۱

۴- ماهیت دعاوی تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ۱۸۱

۵- تعیین حد مرز بین وقف و وصیت ۱۸۳

۶- انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث ۱۸۴

۷- اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت ۱۸۶

۸- درخواست تعیین وصی توسط یکی از ورثه ۱۸۷

۹- تنفیذ وصیت‌نامه انتخاب مادر به‌عنوان وصی ۱۸۸

۱۰- ایجاد حق سکنا برای زوجه بعد از حیات زوج و عدم عدول وراث از ۱۸۹

۱۱- بازگرداندن مازاد وصیت به ورثه ۱۹۰

۱۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه در صورت تعدد اوصیا ۱۹۱

۱۳- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۱۹۲

۱۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۱۹۳

۱۵- ادعای بطلان وصیت‌نامه به جهت محجور بودن موصی ۱۹۶

۱۶- تنفیذ وصیت‌نامه قبل از دعوای عزل وصی ۱۹۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

۱- تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورت وجود صغیر ۲۰۱

۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج ۲۰۲

۳- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۲۰۲

۴- تنفیذ وصیت کل ماترک به زوجه ۲۰۳

۵- قبول و تنفیذ کلیه ورثه به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۲۰۴

۶- صدور اجراییه به حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۲۰۴

۷- تنفیذ وصیت نسبت به کل ماترک ۲۰۵

۸- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به طرفیت تمامی ورثه ۲۰۶

۹- رجوع موصی از مورد وصیت بعد از قبض موصی‌له و تنفیذ آن ۲۰۶

۱۰- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۹۴ قانون ۲۰۷

۱۱- رسیدگی به صحت یا عدم صحت وصیت‌نامه ۲۰۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.