کتاب دعوای ابطال سند

249,000 تومان

در این کتاب می آموزید که چگونه دعوای ابطال سند را در دادگاه طرح کنید و برای نوشتن دادخواست دعوای ابطال سند از نمونه دادخواست های کتاب استفاده کنید. در واقع این کتاب به شما می آموزد که دعوای ابطال سند در دادگاه چگونه طرح و از آن دفاع می شود؟

 

علاوه بر این تمام قوانین و مقررات درباب دعوای ابطال سند را در این کتاب خواهید خواند و با مطالعه نمونه آراء دیوان و نمونه آراء دادگاه ها می توانید نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون داشتن وکیل از حق خودتان دفاع کنید.

ابـطال سـند
کتاب دعوای ابطال سند

249,000 تومان