تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

آثار وکالت در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای آثار وکالت از جمله آثار وکالت نسبت به وکیل و موکل،آثار وکالت بلاعزل،آثار وکالت نسبت به دادگاه،آثار وکالت بلاعزل به موکل،اثار عقد وکالت و آثار تفویض وکالت را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

41,000 تومان 36,900 تومان

مقایسه

یکی از عقود بسیار مهم و رایج، عقد وکالت است مقنن در قانون مدنی در فصل سیزدهم طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات- مبحث دوم در تعهدات وکیل- مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم- انقضای وکالت) با ۲۸ ماده (از ماده ۶۵۶ الی ۷۸۳) مقررات وکالت را بیان کرده است و در آیین دادرسی مدنی نیز از مواد ۳۱ الی ۴۷ و آیین دادرسی کیفری جدید از مواد ۶۲۵ و ۶۲۶ مقررات مربوط به مراجع قضائی را در برمی‌گیرد.

وکالت و انواع آن

از لحاظ لغوی وکالت به معنای واگذار کردن و تفویض کردن آمده است و در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است: «که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند» و عقد وکالت مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد که طرف ایجاب (موکل) و طرف قبول (وکیل)می‌باشد. موضوع عقد هم مورد وکالت است و به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

از خصوصیت بارز عقد وکالت این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد. با واگذار کردن مورد وکالت و با قبول وکیل عقد وکالت تحقق می‌یابد؛ بنابراین شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است. البته اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این‌که از وکالت آگاه باشد.[۱]

وکالت فضولی به این معناست که وکیل بدون داشتن حق توکیل به غیر، ثالثی را در انجام کاری که از موضوعات وکالت خودش است، وکیل نماید. در خصوص امکان یا عدم امکان وکالت فضولی مرحوم دکتر امامی مرقوم فرموده‌اند: «وکالت می‌تواند به‌طور فضولی واقع شود؛

بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری به شخص ثالث وکالت در فروش خانۀ موکل را بدهد و او خانه را بفروشد، مالک می‌تواند وکالت را تنفیذ کند و یا بیع را اجازه دهد، در هر دو فرض بیع صحیح است. اثر حقوقی آن این است که چنانچه مالک وکالت را تنفیذ کند، ملزم به پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهد بود و چنانچه بیع را تنفیذ نماید، در حقیقت وکالت را رد نموده است.»[۲]

انواع وکالت

عقد وکالت به اعتبار اختیاراتی که به وکیل اعطاء می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شود در این خصوص ماده ۶۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «وکالت ممکن است مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امور خاص» که به توضیح هریک می‌پردازیم.

وکالت مطلق

 گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی، فردی را به‌طور مطلق انتخاب می‌کند تا همۀ امور وی را از هر جهت اداره نماید. چنین وکالتی را که بدون قید و شرط است و همۀ امور اداری و مالی موکل را در برمی‌گیرد، وکالت مطلق می‌گویند. موکل همۀ اختیارات خود را به وکیل تفویض می‌نماید تا در همۀ امور اقدام کند. چنین وکالتی ظاهراً به اجازه موکل نیاز ندارد؛

یعنی هر اقدامی که برای اداره دارایی لازم است و شخص می‌تواند آن را به دیگران تفویض کند، وکیل می‌تواند انجام دهد؛ یعنی می‌تواند در صورت ضرورت اموالش (موکل) را بفروشد و اموال دیگری را اگر لازم بود بخرد، نفقه افراد واجب‌النفقه را بپردازد.

اگر لازم به طرح دعوی بود، وکیل بگیرد، در مذاکرات سازشی شرکت کند و … البته همان‌طور که ذکر شد وکالت هرچند مطلق به حکم قانون در پاره‌ای موارد نیاز به تصریح دارد. (مقنن موارد لزوم تصریح را درم ۳۵ ق.آ.د.م. برشمرده است) در تمام موارد وکیل باید رعایت مصلحت و منفعت موکل را بنماید.

 وکالت مقید

 یعنی مواردی که مورد وکالت مشخص و معین شده است و وکیل هم همان مورد معین را انجام می‌دهد. ممکن است در وکالت ترتیب اقدام هم انجام شده باشد؛ مثلاً، در فروش مال حداقل قیمت تعیین شده باشد یا انجام امری ظرف یک ماه یا حداکثر مبلغ خرید ذکر شده باشد.

مطابقم ۶۶۵ ق.م. اگر موکل، وکالت در فروش می‌دهد و بخواهد وکیل بها یا ثمن را هم دریافت کند، لازم به تصریح است؛ زیرا در این ماده مقرر شده: «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینۀ قطعی دلالت بر آن کند، در مورد اجاره دادن هم همین مطلب وجود دارد».

شکل وکالت و انواع آن

در عقد وکالت شکل ایجاب موکل و قبول وکیل ممکن است به لفظ، نوشته و یا عمل باشد لفظ، نوشته یا فعل هم ممکن است صریح یا ضمنی باشد. ممکن است شخص با نوشتۀ عادی وکالت مطلق در همۀ امور را به دیگری بدهد؛

اما بعضی مراجع دولتی وکالت عادی را کافی نمی‌دانند و مطالبۀ وکالت رسمی را می‌نمایند در حالی که وکالت عادی هم همان ارزش وکالت رسمی را دارد تنها تفاوت در طریق اثبات است.[۳]

وکالت‌نامه از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم‌بندی می‌شود.

  1. وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می‌رسد. این وکالت‌نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. قابل تردید و انکار نیست؛ اما می‌توان راجع به آن ادعای جعل کرد.
  2. بعضی از حقوق‌دانان عقیده دارند که برای انتقال اموال غیرمنقول که نیاز به سند رسمی است، وکالت راجع به آن هم به‌عنوان مقدمه نیاز به شکل رسمی دارد و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند با وکالت غیر رسمی ملکی را منتقل کند.
  3.  وکالت عادی: هرگاه وکالت‌نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالت‌نامه عادی است. وکالت‌نامه عادی باید دارای امضا باشد، اگر بدون امضا باشد نوشته بدون اعتبار است. برگه‌های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری است از جمله وکالت‌نامه عادی است و وکیل خود، امضای موکل را تصدیق می‌کند گاهی برای تقویت وکالت‌نامه عادی از گواهی امضا دفترخانه استفاده می‌شود.
  4. وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به‌طور  شفاهی از دیگران می‌خواهند بدون این‌که هیچ وکالت‌نامه عادی و یا رسمی تنظیم شود. این کار ممکن است از طریق تلفن هم انجام پذیرد که غالباً بین آشنایان و افراد فامیل رواج دارد.

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

مهدی زینالبی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

تشریح آثار وکالت ۱۵

آثار وکالت ۱۷

مبحث اول: وکالت و انواع آن ۱۷

گفتار اول- انواع وکالت ۱۸

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن ۱۹

مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت ۲۱

گفتار اول: موضوع وکالت ۲۱

گفتار دوم: حدود وکالت ۲۲

گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان ۲۴

مبحث سوم: تعهدات وکیل و موکل ۲۶

گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل ۲۶

گفتار دوم: تعهدات موکل ۲۷

مبحث چهارم: انحلال و انقضاء وکالت ۳۰

گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل ۳۰

گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل ۳۲

وکالت دادگستری ۳۵

مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی ۳۵

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری ۳۶

گفتار دوم: تشریفات وکالت ۳۷

مبحث دوم – وکالت در امور کیفری ۴۱

گفتار اول: تعداد وکلا در مراجع کیفری ۴۱

آثار وکالت در آرای دیوان عالی کشور ۵۷

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۵۹

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان عالی کشور ۷۰

آثار وکالت در آرای دادگاه‌ها ۸۹

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۱

مبحث دوم -آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۷

آثار وکالت در نشست‌های قضائی ۱۷۹

آثار وکالت در نظریه‌های مشورتی ۲۴۱

از قانون مدنی ۲۶۳

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۲۶۳

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۲۶۴

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۲۶۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۶۶

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۷۱

از قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴- ۲۷۴

قانون وکالت ۲۷۶

فصل دوم- تشکیلات وکلا ۲۸۰

‌فصل سوم ـ حقوق و وظایف ۲۸۲

فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا ۲۸۵

فصل پنجم- مقررات مختلفه ۲۸۷

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۲۸۹

منابع و مآخذ ۲۹۵

فهرست جزئی صفحه

فهرست کلی ۳

فهرست جزئی ۴

مقدمه ۱۳

تشریح آثار وکالت ۱۵

آثار وکالت ۱۷

مبحث اول: وکالت و انواع آن ۱۷

گفتار اول- انواع وکالت ۱۸

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن ۱۹

مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت ۲۱

گفتار اول: موضوع وکالت ۲۱

گفتار دوم: حدود وکالت ۲۲

گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان ۲۴

مبحث سوم: تعهدات وکیل و موکل ۲۶

گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل ۲۶

گفتار دوم: تعهدات موکل ۲۷

مبحث چهارم: انحلال و انقضاء وکالت ۳۰

گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل ۳۰

گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل ۳۲

وکالت دادگستری ۳۵

مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی ۳۵

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری ۳۶

گفتار دوم: تشریفات وکالت ۳۷

مبحث دوم – وکالت در امور کیفری ۴۱

گفتار اول: تعداد وکلا در مراجع کیفری ۴۱

آثار وکالت در آرای دیوان عالی کشور ۵۷

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۵۹

۱- در صورت ضمیمه نبودن وکالت‌نامه دادخواست فرجامی قابل رد است ۵۹

۲- حق کسب و پیشه و تجارت در مورد دفاتر وکالت ۵۹

۳- اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه ۶۵

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان عالی کشور ۷۰

۱- عدم حضور وکیل بر اثر مانع ۷۰

۲- خسارت قابل مطالبه در اعتراض به حکم دادگاه ۷۰

۳- حق‌الوکاله و خسارت ۷۰

۴- مجانی بودن وکالت ۷۱

۵- عدم لزوم پیوست وکالت‌نامه در تقدیم  دادخواست به‌عنوان اصالت ۷۱

۶- ضمیمه نمودن وکالت‌نامه در مرحلۀ پژوهش ۷۱

۷- وکالت در مرحلۀ فرجامی ۷۲

۸- تقویم دادخواست از طریق موکل توسط غیر وکیل ۷۲

۹- وکالت‌نامه کلی ۷۳

۱۰- وکالت در اجاره ۷۳

۱۱- مبدأ مرور زمان دعوای حق‌الوکاله ۷۳

۱۲- معامله به مال غیر به‌عنوان ولایت یا وکالت یا وصایت ۷۴

۱۳- حدود اختیار وکلای پایه ۲ در شرکت در دعاوی ۷۴

۱۴- صحت وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر ۷۷

۱۵- دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل ۸۰

۱۶- بقای وکالت اعطایی از سوی زوج به زوجه برای طلاق، پس از رجوع و ادامه زوجیت ۸۳

آثار وکالت در آرای دادگاه‌ها ۸۹

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۱

۱- ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل ۹۱

۲- اثر عدم ابطال تمبر کامل مالیاتی وکالت به میزان قانونی ۹۴

۳- عدم توجه به دلایل استنادی پس از تقدیم دادخواست ۹۵

۴- ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه ۹۷

۵- ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی کامل ۹۹

۶- دلالت مبایعه‌نامه سفید امضاء بر اعطای وکالت در تکمیل بیع‌نامه ۱۰۱

۷- دلالت تفویض وکالت‌نامه تعویض پلاک و تحویل مدارک اتومبیل بر وقوع بیع ۱۰۲

۸- لزوم تصریح به حق انتقال به خود در وکالت‌نامه وکیل ۱۰۴

۹- از بین رفتن سمت وکیل با تفویض وکالت ۱۰۷

۱۰- بطلان شرط واگذاری حق طلاق به زوجه ۱۰۹

۱۱- صحت شرط اعطای وکالت در طلاق به زوجه به‌عنوان شرط نتیجه ۱۱۱

۱۲- تبدیل عقد جایز وکالت به عقد لازم با اسقاط حق عزل وکیل ۱۱۳

۱۳- بطلان وکالت‌نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت‌نامه  ۱۱۵

۱۴- عدم زوال وکالت وکیل به‌واسطه عزل مدیرعامل شرکت ۱۱۹

۱۵- اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست ۱۲۰

۱۶- اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکیل بر وکالت‌نامه ۱۲۳

۱۷- ضمانت اجرای عدم ذکر مبلغ حق‌الوکاله ۱۲۵

۱۸- مشارکت وکیل در مدعی به ۱۲۷

۱۹- حدود اختیار وکیل در انتقال مبیع به پایین‌تر از قیمت روز ۱۲۸

۲۰- اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم ۱۳۱

۲۱- اثر نقص ابطال تمبر وکالت ۱۳۳

۲۲- عدم رعایت غبطه موکل توسط وکیل ۱۳۴

۲۳- اثر رعایت نکردن غبطه موکل ۱۳۶

۲۴- عدم وجاهت قانونی طرح دعوا به طرفیت نماینده یا وکیل ۱۳۷

۲۵- وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر ۱۳۹

۲۶- عدم تلقی سند وکالت رسمی به‌عنوان بیع ۱۴۱

۲۷- عدم پذیرش دعوای الزام به تنظیم وکالت ۱۴۴

۲۸- اعطای وکالت از سوی متعهد به متعهد‌له ۱۴۶

۲۹- عدم امکان مداخله وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در دعوای طلاق ۱۴۸

۳۰- امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه ۱۴۹

۳۱- توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه ۱۵۱

۳۲- اجازه تجویز تغییر شغل ضمن وکالت در اجاره ۱۵۵

مبحث دوم -آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۷

۱- پذیرفتن وکیلی که حق وکالت نداشته ۱۵۷

۲- عدم سمت قانونی در طرح دعوا ۱۵۷

۳- عدم تنظیم وکالت‌نامه ۱۵۸

۴- عدم پذیرش وکالت وکیل به بهانه عدم ابطال تمبر ۱۵۹

۵- وکالت غیر رسمی در دادگستری ۱۶۰

۶- حکم به لغو وکالت بلاعزل ۱۶۱

۷- عدم احراز سمت قانونی وکالت ۱۶۲

۸- تفویض اختیار وکالت به زوجه ۱۶۴

۹- تقاضای پروانه وکالت نماینده قضائی مؤسسه دولتی ۱۶۵

۱۰- استرداد پروانه وکالت تودیع شده ۱۶۶

۱۱- تقاضای صدور پروانه وکالت از سوی قاضی بازنشسته ۱۶۷

۱۲- لزوم گواهی حسن سابقه جهت صدور پروانه کارآموزی وکالت ۱۶۸

۱۳- توقف کارآموزی و وکالت‌ و تقاضای مجدد دفترچه ۱۶۸

۱۴- صدور پروانه وکالت برای افراد ۵۰ سال به بالا ۱۶۹

۱۵- عدم موفقیت در اختبار ۱۷۰

۱۶- تقاضای صدور پروانه وکالت از سوی قاضی بازخرید ۱۷۰

۱۷- تقاضای صدور پروانه وکالت قاضی بازنشسته ۱۷۱

۱۸- عدم صدور پروانه وکالت قاضی بازنشسته و رد صلاحیت وی ۱۷۲

۱۹- تقاضای کارگشای دادگستری جهت صدور پروانه وکالت ۱۷۳

۲۰- مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص از تقسیمات کانون وکلا ۱۷۵

۲۱- رسیدگی به رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی ۱۷۶

۲۲- شکایت متقاضی پروانه وکالت از کانون وکلا ۱۷۷

۲۳- عدم امکان اشتغال به شغل قضا و وکالت به طور همزمان ۱۷۷

۲۴- صلاحیت کانون برای تشخیص حسن سابقه قضات ۱۷۷

آثار وکالت در نشست‌های قضائی ۱۷۹

۱- فوت وکیل در جریان دادرسی ۱۸۱

۲- میزان ابطال تمبر جهت تأمین خواسته ۱۸۱

۳- عدم ذکر رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه ۱۸۲

۴- وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر ۱۸۲

۵- وکالت در امضا سفته ۱۸۳

۶- امکان دایرکردن دفتر وکالت در محل سکنی ۱۸۳

۷- مسئولیت موکل در قبال تعهدات وکیل ۱۸۴

۸- وکالت غیر وکیل رسمی دادگستری در مرحله اجرای احکام ۱۸۶

۹- شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به وکلای ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه  ۱۸۷

۱۰- تنفیذ وکالت‌نامه‌های تنظیمی در خارج از کشور ۱۸۸

۱۱- وکالت وکلای غیررسمی ۱۸۹

۱۲- محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پرونده‌ها ۱۹۱

۱۳- عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت از طرف ادارات دولتی ۱۹۴

۱۴- ممنوعیت وکالت قضات مستعفی و بازنشسته قبل از پایان مهلت مقرر ۱۹۴

۱۵- ضرورت ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل جدید ۱۹۵

۱۶- اقامه دعوا توسط شوراهای اسلامی به نمایندگی از مردم ۱۹۶

۱۷- جواز وکالت وکلای غیررسمی دادگستری در اجرای حکم ۱۹۷

۱۸- وکالت افراد عادی در تعقیب دعاوی ۱۹۷

۱۹- تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالت‌نامه الصاق نشده ۱۹۹

۲۰- حدود وظایف و اختیارات نماینده قضائی ۲۰۰

۲۱- عدم تصریح حق واخواهی در وکالت‌نامه وکیل ۲۰۲

۲۲- امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف ۲۰۳

۲۳- اجازه الصاق تمبر مالیاتی بر روی کپی برگ وکالت‌نامه ۲۰۴

۲۴- الزام ابطال تمبر قانونی از سوی اشخاص شاغل در دفتر حمایت از ایثارگران ۲۰۵

۲۵- فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی ۲۰۶

۲۶- وظیفه وکیل جدید در ابطال تمبر مالیاتی در صورت فوت یا عزل وکیل قبلی ۲۰۶

۲۷- جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق دادن خود ۲۰۷

۲۸- میزان حق‌الوکاله وکیل بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم ۲۰۸

۲۹- اعطای وکالت به وکیل رسمی دادگستری از سوی وکیل غیررسمی ۲۰۹

۳۰- مسئولیت وکیل در خسارت وارده به مشتری ۲۱۰

۳۱- وکالت در شورای حل اختلاف ۲۱۱

۳۲- میزان الصاق و ابطال تمبر وکالت‌نامه در مرحله بدوی و تجدیدنظر ۲۱۳

۳۳- مصادیق دعاوی حقوقی که کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه، ممنوع از دخالت در آن‌ها ۲۱۶

۳۴- الصاق و ابطال تمبر مالیاتی هرکدام از دو وکیل برای موضوع واحد ۲۱۷

۳۵- نحوه تنظیم وکالت‌نامه ۲۱۸

۳۶- جایز نبودن صدور اخطار رفع نقص برای نقصان تمبر مالیاتی ۲۱۹

۳۷- حق وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی مطروحه دیوان عالی کشور ۲۲۰

۳۸- امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل ۲۲۲

۳۹- وکالت زوجه در طلاق و اعتراض زوج ۲۲۸

۴۰- تحقق بیع با تنفیذ معامله از طرف مالک مبایعه فضولی ۲۲۹

۴۱- وکیل بلا واسطه و اختیار توکیل به غیر ۲۳۰

۴۲- تعهدات وکیل ۲۳۱

۴۳- حدود صلاحیت کارآموز وکالت ۲۳۳

۴۴- تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن ۲۳۴

۴۵- درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی ۲۳۵

۴۶- حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه ۲۳۶

۴۷- ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی ۲۳۷

۴۸- مسئول پرداخت هزینه اجرائیه ۲۳۹

آثار وکالت در نظریه‌های مشورتی ۲۴۱

۱- مالیات وکلای دادگستری در جریان اجرا ۲۴۳

۲- طرح دعوا از طرف کارآموز وکالت ۲۴۳

۳- قبول مستقیم در حوزه‌ای که وکیل سابقاً آنجا قاضی بوده ۲۴۴

۴- ممنوعیت وکیل از قبول دعوایی که سابقاً در آن به‌عنوان قاضی اظهارنظر کتبی نموده ۲۴۵

۵- قابل جمع نبودن وکالت دادگستری با سمت شهرداری ۲۴۵

۶- وکالت برای بستگان در دادگاه بخش ۲۴۶

۷- اسقاط حق عزل وکیل ۲۴۷

۸- استرداد تمبر مالیاتی اضافی وکالت‌نامه در صورت غیابی بودن رسیدگی و حکم ۲۴۷

۹- استفاده از وکالت‌نامه پرونده منتهی به ابطال دادخواست ۲۴۸

۱۰- حق‌الوکاله وکیل با واسطه ۲۴۹

۱۱- حق‌الوکاله مرحله رسیدگی غیابی ۲۴۹

۱۲- بقاء وکالت وکیل با واسطه در صورت فوت وکیل بی‌واسطه ۲۵۰

۱۳- درخواست تجدید جلسه از طرف وکیل ۲۵۰

۱۴- وکالت کارگشا در دعوا تصرف عدوانی ۲۵۲

۱۵- وکالت کارگشا در دادگاه بخش مستقل ۲۵۲

۱۶- وکالت کارگشا نزد جانشین بازپرس ۲۵۳

۱۷- ملاک وصول مالیات از وکیل دادگستری ۲۵۳

۱۸- وکالت‌نامه رسمی ۲۵۴

۱۹- وکالت وکیلی که قاضی شده و سپس استعفا کرده است ۲۵۴

۲۰- تأثیر ملی شدن یا دولتی شدن شرکت خصوصی در وکالت وکیل ۲۵۵

۲۱- وکیل دادگستری شدن قاضی دادگستری ۲۵۵

۲۲- تعلیق وکیل ۲۵۶

۲۳- وکالت پس از فوت موکل ۲۵۶

۲۴- لزوم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل خوانده ۲۵۷

۲۵- بیماری وکیل دادگستری ۲۵۷

۲۶- وکالت بلاعزل ۲۵۷

۲۷- وکالت اتفاقی ۲۵۸

۲۸- وکالت فرزند از پدری که قادر بر تکلم نیست ۲۵۹

۲۹- معتبر نبودن وکالت‌نامه‌هایی که در خارج از کشور تنظیم می‌شود مادام که به گواهی مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران نرسیده است ۲۵۹

۳۰- در صورت تحقق شرط وکالت، زوجه می‌تواند از وکالت مذکور استفاده کند ۲۵۹

۳۱- وکالت در طلاق از زوج غایب ۲۶۰

۳۲- اجازه دادگاه به زوج در ازدواج مجدد و تأثیر آن بر وکالت در طلاق ۲۶۱

۳۳- اختلاف در میزان حق‌الوکاله ۲۶۱

از قانون مدنی ۲۶۳

مبحث دوم- در تعهدات وکیل ۲۶۳

مبحث سوم- در تعهدات موکل ۲۶۴

مبحث چهارم- در طرق مختلفه انقضای وکالت ۲۶۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۶۶

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۷۱

از قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴- ۲۷۴

قانون وکالت ۲۷۶

فصل دوم- تشکیلات وکلا ۲۸۰

‌فصل سوم ـ حقوق و وظایف ۲۸۲

فصل چهارم – در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا ۲۸۵

فصل پنجم- مقررات مختلفه ۲۸۷

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ۲۸۹

منابع و مآخذ ۲۹۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آثار وکالت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.