اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما

کتاب جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

ارسال در سریع ترین زمان

ارسال رایگان(حتی یک کتاب)

گارانتی بازگشت کالا

پشتیبانی 7 روز هفته

یکی دیگر از صور خاص جرم خیانت در امانت «سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء» می‌باشد که قانون‌گذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آن را بدین شرح جرم انگاری می‌کند:

«هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این جرم نیز مانند جرم خیانت در امانت از جمله جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و در تعریف آن آمده است: «نوشتن متقلبانه یا برخلاف توافق در بالای امضاء یا مهر در یک سند یا نوشته‌ای سپرده شده یا به‌دست آمده» بر اساس این تعریف ارکان تشکیل‌دهندۀ این جرم توضیح داده می‌شود.

یکی دیگر از صور خاص جرم خیانت در امانت «سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء» می‌باشد که قانون‌گذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آن را بدین شرح جرم انگاری می‌کند:

«هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این جرم نیز مانند جرم خیانت در امانت از جمله جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و در تعریف آن آمده است: «نوشتن متقلبانه یا برخلاف توافق در بالای امضاء یا مهر در یک سند یا نوشته‌ای سپرده شده یا به‌دست آمده» بر اساس این تعریف ارکان تشکیل‌دهندۀ این جرم توضیح داده می‌شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مجالی است عناصر سه‌گانه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بررسی گردد؛ چرا که در صورت نبود هریک از این ارکان باید قائل به عدم تحقق جرم بود.

عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مستند قانونی این جرم همان‌طوری که در مباحث فوق‌الذکر اعلام شد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد. متن ماده بدین شرح است:

«هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته در بعضی از قوانین به طور خاص مقرراتی مبنی بر سوءاستفاده از امتیازات یا اسناد یا اموال جرم انگاری شده که از حوصله این نوشته خارج است.

 

 عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

هر جرم نمود مادی در جامعه دارد و جامعه از تحقق آن متأثر می‌شود و مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. همانند رویه قبلی به تشریح هریک می‌پردازیم:

بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» و ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

 

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد. مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با توجه به انواع رفتارهای مجرمانه، رفتار مرتکب در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء «نوشتن یا مکتوب کردن» می‌باشد. بدین شرح که مرتکب بر روی برگ سفید مهر یا سفید امضاء سپرده شده یا به دست آمده مطالبی را می‌نویسد که مصداق سوءاستفاده باشد که این رفتار به صورت فعل مثبت مادی صورت می‌پذیرد.

 

محصولات مرتبط

دسترسی به صفحات