قااچاق-کالا-و-ارز
توقیف وسیله نقلیه حامل قاچاققااچاق-کالا-و-ارز

جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها

230,000 ریال

عنوان کتاب: جرائمقاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها

مؤلف:توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبتچاپ: اول / ۱۳۹۶

قطعوتیراژ:وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۲۳۰۰۰ تومان

شابک:۹۷۸-۶۰۰-۴۴۳-۱۴۲-۲

کد کتاب:۲۲۳

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات

 جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

 

قااچاق-کالا-و-ارز

قااچاق-کالا-و-ارز

فهرست کلی

مقدمه. 

معرفی جرائم قاچاق کالا و ارز. 

جرائم قاچاق کالا و ارز در آرای دیوان‌عالی کشور. 

قاچاق کالا در آرای دادگاه‌ها 

قاچاق کالا در نشست‌های قضائی.. 

قاچاق کالا در نظریه‌های مشورتی.. 

جرائم قاچاق کالا و ارز در قوانین و مقررات.. 

فهرست جزیی

مقدمه.

معرفی جرائم قاچاق کالا و ارز.

گفتار اول : اصطلاحات در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٫

گفتار دوم: اصطلاحات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

مبحث اول : ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق کالا و ارز.

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز.

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم قاچاق کالا و ارز.

گفتار سوم: عنصر معنوی جرائم قاچاق کالا و ارز.

مبحث سوم : محاکم صالح به رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز.

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم قضایی در رسیدگی جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز.

گفتار اول: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز.

گفتار دوم: مراحل رسیدگی و آراء قابل تجدیدنظر.

جرائم قاچاق کالا و ارز در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع.

قابلیت تجدیدنظرخواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز.

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

تهدید و کلاهبرداری..

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری گاز اشک‌آور.

صلاحیت دادگاه عمومی در مورد بزه نگهداری گاز اشک‌آور.

اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت..

مشارکت در ارفاق غیر قانونی به قاچاقچیان سوخت..

خریدیا فروش، حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت..

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نگه‌داری تجهیزات ماهواره‌ای..

عطف به ماسبق شدن قانون لاحق مخففه.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم برداشت محصولات جنگلی..

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه توزیع سوخت یارانه‌ای..

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به صلاح شکاری بلاصاحب مکشوفه.

آرای قابل اعاده دادرسی..

میزان جزای نقدی قاچاق کالا.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مرتبط با سلاح.

تعیین مجازات اخف در قانون لاحق نسبت به قانون سابق..

مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه نظامییک…

نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار.

رسیدگی به جرم حمل سلاح غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی است.

دادگاه صالح در خصوص جرم قاچاق و محل سلاح.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق کالا.

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری..

ابراز دلایل ماهوی جهت درخواست اعاده دادرسی..

تعیین مجازات اخف در قانون لاحق..

عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی که در آن رأی صادر نگردیده است.

عدم قطعیت آرای دادگاه انقلاب در مورد تعزیرات حکومتی..

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مرتبط با سلاح و مهمات..

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به قاچاق کالا.

منع تفسیر موسع به ضرر متهم.

قاچاق کالا در آرای دادگاه‌ها

تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی..

مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت..

مجازات حمل و نگه‌داری مشروبات الکلی..

محکومیت راننده وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق..

قاچاق کالا در نشست‌های قضائی..

ریختن خاک درون قوطی حلب و فروش آن.

نحوه مجازات تهیه و توزیع‌کنندگان وسایل صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن..

قاچاق کالا در نظریه‌های مشورتی..

وسایل قمار.

ممنوعیت تخفیف جزای نقدی مرتکبین قاچاق..

حمل اسلحه قاچاق- تعدد جرم.

پرداخت جریمه از طرف مرتکب جرم یا از طرف مالک اصلی..

بازداشت بدل از جریمه- منع بازداشت اشخاص در قبال تعهدات و الزامات مالی..

توقیف و ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق..

توقیف وسیله نقلیه حامل قاچاق..

عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری..

معاونت در بزه.

ارتکاب قاچاق کالای گمرکی وسیله صغار.

مرجع صالح برای رسیدگی به قاچاق چوب..

شکار غیرمجاز و قاچاق حیوانات حفاظت شده.

صید ماهی اوزن برون.

نرخ خاویار و جریمه آن.

پرداخت و دریافت ارز و ریال به وسیله واسطه.

حق‌الکشف کاشفین ارز قاچاق..

خروج ارز با فاکتور غیرواقعی..

پیمان ارزی و عایدات دولت..

قصد خارج نمودن ارز.

مرجع صالح به رسیدگی خارج کردن ارز همراه مسافر.

خارج کردن طلا از کشور.

خرید و فروش و وارد و خارج نمودن طلا از کشور.

خرید و فروش سیگار داخلی..

ضبط وسیله نقلیه حامل سیگار قاچاق..

قاچاق سیگارت‌های ایرانی و خارجی..

عرضه و نگهداری بیش از سه باکس سیگار.

اخذ پروانه حمل سلاح پس از تعقیب جرم.

اخذ تأمین از متهمین به قاچاق اسلحه و مهمات..

ارتکاب جرم با سلاح مجاز.

استفاده از پروانه حمل سلاح.

انتقال اسلحه غیرمجاز به ورثه.

حمل و نگهداری اسلحه بادی کالیبر ۵

حمل و نگهداری سلاح- مرجع رسیدگی..

خرید و فروش و نگهداری ساچمه.

خرید و فروش فشنگ…

ساختن اسلحه.

مرجع صالح به رسیدگی تخلفات ارزی..

خرید و فروش و وارد و خارج نمودن طلا از کشور.

ضبط سلاح غیرمجاز.

مرجع تحویل سلاح غیرمجاز.

نگهداری اسلحه غیرمجاز.

نگهداری پوکه مهمات جنگی..

پرداخت حق‌الکشف به مأمورین ارتش…

پرداخت حق‌الکشف به نماینده دادستان.

پرداخت حق‌الکشف به قضات..

پرداخت حق‌الکشف و عفو متهم.

تخفیف مجازات در مورد ضبط کالای قاچاق..

تخفیف مجازات در مورد قاچاق کالای گمرکی..

توافق دادسرا و گمرک پس از صدور حکم قطعی..

جاسازی برای کالای قاچاق در اتومبیل..

ضرر و زیان محسوب نشدن جریمه نقدی موضوع جرائم قاچاق..

درآمد دولت از کالای صادراتی..

زیورآلات مسافران مرد.

شروع به جرم قاچاق..

معیار قانونی شروع به جرم قاچاق..

ضابطه قاچاق بودن یا نبودن کالا.

ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق..

عبور احشام مرز.

فروش کالای قاچاق وسیله گمرک..

قاچاق اموال عتیقه و آثار فرهنگی..

قاچاق باز شکاری..

توقیف وسیله نقلیه در جرائم قاچاق..

حکم قاچاق تنباکو، قند و شکر.

جواز تعلیق جزای نقدی در جرائم قاچاق..

قاچاق محسوب نشدن حمل برنج در داخل کشور.

قاچاق دام. ۰

قاچاق کالای سهمیه‌بندی..

قاچاق کالای ممنوع‌الورود.

قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور.

گذشت در جرائم قاچاق..

قاچاق ویدئو.

مرجع رسیدگی به اعتراض در جرائم قاچاق..

نقل و انتقال کالای ممنوع‌الورود در داخل کشور.

کشف و تعقیب و قاچاق به عهده کیست؟

گذشت گمرک پس از صدور حکم قطعی..

مجازات مرتکبین قاچاق..

مصادره وجوه همراه مسافر.

معرفی ایادی قبل در قاچاق..

معرفی مالک کالا در قاچاق کالای گمرکی..

مالکیت ویدئو.

وارد کردن کبریت به نحو غیرمجاز.

وجود ویدئو در منازل و قاچاق..

عفو جزای نقدی صدور چک بلامحل و قاچاق..

ارتکاب بزه قاچاق کالای گمرکی توسط مأمورین کشف قاچاق..

استفاده از معافیت گمرکی و واگذارییا فروش کالا و عدم جواز آن.

امانت گذاردن کالای قاچاق و خیانت در آن.

تخفیف مجازات در مورد جزای نقدی قاچاق کالای گمرکی..

ترخیص و فروش کالای همراه مسافر از مناطق آزاد تجاری و جرائم ماده ۱۶ قانون مرتکبین قاچاق

دلالی در مورد قاچاق کالای گمرکی..

صدف دریایی، برداشت و حمل آن و عدم شمول مقررات قاچاق بر آن.

صرف‌نظر نمودن از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق و اطلاع مقامات قضائی..

قاچاق سیگار با صدور حکم برائت و تکلیف کالای مکشوفه.

قاچاق سیگار و مجازات آن.

قاچاق و تعریف آن.

کالای قاچاق و مرجع تحویل آن قبل از قطعیت دادنامه.

محکومیت تضامنی در قاچاق گمرکی و بازداشت به ازاء آن.

اسلحه سرد.

عبور غیرمجاز از مرز و قاچاق..

تعلیق مجازات نوجوانان.

تعریف اماکن عمومی..

تعلیق و تعویق جرم قاچاق..

اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری..

ضبط خودروهای حامل اسلحه.

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری نوجوانان.

نوع مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی..

منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی..

ممنوعیت اجرای مجازات در قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر.

لزوم صدور کیفرخواست برای جرائم درجه

توفیف کالای قاچاق متعلق به محکوم‌علیه.

ملاک تشخیص اخف و اشد بودن مجازات..

مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ ق.م.ا مصوب

مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه.

مجوز ورود به اماکن مورد اشاره در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

ملاک تعیین میزان جزای نقدی در قاچاق مواد خوراکی..

قانون حاکم بر قاچاق سلاح و مهمات..

مصداق قاچاق کالای ممنوع، با توجه به بند «الف» ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲٫

مشمول ارز شدن مسکوکات خارجی..

ورود یا خروج بعضی از محصولات کشاورزی به طور مقطعی با تصمیمات اداری مقامات ذی‌ربط ممنوع اعلام می‌شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی..

منظور از عبارت «بیش از سه بار» در بند «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲

جابه‌جایی کالای موضوع بند «ح» ماده ۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در داخل استان‌های مرزی

حمل چوب، زغال و هیزم از جنگل و درختان جنگلی، بدون مجوز و پروانه بهره‌برداری..

تخلف محسوب شدن مواردی که در صلاحیت (شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات) قرار دارد.

ارزش انواع کالاهای مجاز و مجاز مشروط و یارانه‌ای و ارز.

جدا بودن تخلفات قاچاق کالا و ارز از جرم موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی..

عدم وجاهت مجازات حامل کالا و ارز قاچاق که فاقد علم و اطلاع از وجود اشیای مذکور نزد خود می‌باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز.

مشمول قاچاق اسلحه و مهمات شدن شوکر، افشانه و مواد محترقه.

محدوده تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲٫

اعمال قانون لاحق در جرائم قاچاق کالا.

رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع.

ملاک تعیین درجه حکم.

رسیدگی به جرائم قاچاق مشروبات الکلی خارجی و نیز قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره.

مرجع صالح در رسیدگی به جرم تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور

مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره و یایک بطری مشروب الکلی

مجازات مباشر و معاون جرائم حمل و نگهداری و نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره.

مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدن قاچاق آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن..

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان عام مؤخر، ناسخ قانون خاص مقدم نسبت به استفاده‌کنندگان از تجهیزات موصوف نمی‌باشد.

قاچاق آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و قابل مجازات و رسیدگی است.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی..

حکم به ضبط کالا طبق ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز.

مصداق تبصره ۵ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق حیوانات وحشی و خاویار.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع.

قانون حاکم بر قاچاق ماهیان غیر خاویاری..

قاچاق مواد دارویی..

قانون حاکم بر قاچاق مواد دارویی..

وارد کردن و حمل پودر بدن‌سازی قاچاق..

جرم محسوب نشدن استفاده از مواد آرایشی..

دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالای مجاز مشروط..

خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل..

قانون حاکم بر کالاهای خوراکی قاچاق..

ضمانت اجرای عدم پاسخگویی مستند موضوع بند «ب» ماده ۲۷ این قانون.

کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم.

منظور از عبارت «محصولات فوق» در تبصره یک ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز.

عرضه و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی..

فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق..

ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات (فرآورده‌های) دارویی..

ارتکاب قاچاق به وسیله مأمور.

جرائم قاچاق کالا و ارز در قوانین و مقررات..

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲٫

قانون تعزیرات حکومتی..

 

پرسش و پاسخ‌های جرائم (قاچاق مواد مخدر و کالا و ارز)

 

 

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X