تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

تقسیط مهریه

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای تقسیط مهریه از جمله تقسیط مهریه چگونه است،تقسیط مهریه و حق حبس زوجه،تقسیط مهریه عندالمطالبه،تقسیط مهریه و طلاق،تقسیط مهریه ۱۱۰ سکه،تقسیط مهریه برای کارمندان،تقسیط مهریه و اعسار و تقسیط مهریه در اداره ثبت را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

35,000 تومان 31,500 تومان

مقایسه

بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود. دادگاه به دادخواست زوجه رسیدگی می‌کند؛ در صورتی که زوجه مستحق دریافت مهریه باشد دادگاه حکم به پرداخت مهریه می‌دهد؛ در این صورت مرد موظف می‌شود از زمان تعیین شده توسط دادگاه، مهریه همسرش را بپردازد.

اگر مرد مالی داشته باشد و زن فکر کند که در طول مدتی که دادگاه تشکیل می‌شود مرد آن مال را می‌فروشد یا جابه‌جا می‌کند از دادگاه می‌‎خواهد قرار تأمین خواسته صادر کند که در این صورت مال تا صدور حکم دادگاه، توقیف می‌شود؛

از این مال تأمین شده می‌توان مهریه را برداشت در غیر این صورت عدم پرداخت مهریه، ضمانت اجرایی دارد مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز است زوجین ظرف این مدت می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند، بعد از اینکه رأی دادگاه قطعی شد زوجه ماده ۳ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی را اعمال می‌کند؛

یعنی، اگر مرد معسر نباشد و بدهی خود را پرداخت نکند به زندان می‌رود؛ اما اگر توسط دادگاه معسر شناخته شود دادگاه رأی به تقسیط مهریه می‌دهد؛

اما بنا بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط‌بندی مهریه حذف می‌شود و همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان‌عالی‌ کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرآیند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد.

نکات کاربردی در قسط بندی مهریه

نکته­ای که باید بیان داشت این است که حکم به تقسیط مهریه تنها در فرض اثبات اعسار زوج است و در صورتی که اعسار اثبات نگردیده باشد دادگاه تنها با موافقت زوجه می­تواند حکم به تقسیط دهد در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی گردیده است.

علاوه بر این باید بیان داشت که در صورتی که پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه، زوج مجدداً تقاضای تقسیط مهریه را نماید، به شرطی تقاضای او مورد پذیرش قرار می­گیرد که بتواند اثبات کند که در وضعیت مالی او تغییراتی ایجاد شده به نحوی که توانایی پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد.

باید توجه داشت که فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می‌شود لذا زوجه می­تواند از وراث در صورت قبول ارث مهری را مطالبه نماید. چنانچه زن هم فوت کند مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی خواهد رسید.

برچسب:
نویسنده

گروه پژوهشی

صفحه

235

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعوای تقسیط مهریه ۷

دعوای تقسیط مهریه در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

دعوای تقسیط مهریه در آرای دادگاه‌ها ۹۵

دعوای تقسیط مهریه در نشستهای قضایی ۱۳۷

دعوای تقسیط مهریه در نظریات مشورتی ۱۵۷

تعدیل مهریه در قوانین و مقررات ۱۶۳

فهرست جزیی صفحه

معرفی دعوای تقسیط مهریه ۷

مبحث اول: انواع مهر در قانون ۹

گفتار اول: مهرالمسمی ۹

گفتار دوم: مهرالمثل ۱۰

گفتار سوم: مهرالمتعه ۱۱

مبحث دوم: نحوه وصول مهریه ۱۲

گفتار اول: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت ۱۲

گفتار دوم: مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده ۱۲

مبحث سوم: تقسیط مهریه ۱۳

مبحث چهارم: تعدیل مهریه ۱۵

مبحث پنجم: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه ۱۶

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی دعوای مطالبه مهریه ۱۶

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۱۹

مبحث ششم: شرایط معسر ۲۱

مبحث هفتم: شرایط رسیدگی به دعوای اعسار ۲۲

مبحث هشتم: نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه ۲۶

دعوای تقسیط مهریه در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای وحدت رویهی دیوان‌عالی کشور ۳۵

۱- تقسیط محکوم به ۳۵

۲- تقسیط مهریه و حق حبس زوجه ۴۲

۳- دعوی اعسار ۵۳

۴- تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا ۶۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۹

۱- ممنوعیت قانونی طرح دادخواست اعسار از پرداخت مهریه قبل از مطالبه از سوی زوجه ۶۹

۲- بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه ۷۵

۳- تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در دفتر دادگاه صادرکننده رأی فرجام‌خواسته ملاک احتساب مهلت فرجامی   ۸۱

۴- اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک ۸۷

دعوای تقسیط مهریه در آرای دادگاه‌ها ۹۵

مبحث اول: آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر ۹۷

۱- عدم نیاز به حضور و احضار شهود در دعوای اعسار ۹۷

۲- ملاک تاجر بودن ۹۹

۳- عدم رعایت شرایط شهادت‌نامه در دعوای اعسار ۱۰۳

۴- اصل بر اعسار از پرداخت مهریه ۱۰۵

۵- ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی؛ حکم یا دستور ۱۰۸

۶- تعدیل تقسیط مهریه ۱۱۵

۷- تأثیر وضعیت اقتصادی بر تعدیل تقسیط مهریه ۱۱۷

۸- شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد ۱۱۹

۹- فرجام‌خواهی نسبت به قرار رد دادخواست تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر ۱۲۱

۱۰- تجویز ازدواج مجدد در فرض وجود حق حبس ۱۲۷

۱۱- گواهی عدم امکان سازش ۱۳۱

مبحث دوم: آراء دادگاه های انتظامی قضات ۱۳۴

۱- تقسیط مهریه بدون رضایت زوجه ۱۳۴

دعوای تقسیط مهریه در نشستهای قضایی ۱۳۷

۱- موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۳۹

۲- اعمال تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نسبت به مهریه ۱۴۱

۳- قرار دادن آپارتمان به‌عنوان مهر زوجه ۱۴۳

۴- اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد ۱۴۵

۵- امکان تقسیط مَهر قبل از مطالبه زوجه ۱۴۶

۶- پرداخت مَهر به نحو اقساط ۱۴۸

۷- اعسار از پرداخت مَهر ۱۵۱

۸- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۱۵۳

دعوای تقسیط مهریه در نظریات مشورتی ۱۵۷

۱- نحوه اجبار به پرداخت مهریه تقسیط شده ۱۵۹

۲- استرداد قسمتی از مهریه پرداخت شده ۱۶۰

۳- ثبت طلاق پس از پرداخت مهریه و نفقه زوجه ۱۶۰

تقسیط مهریه در قوانین و مقررات ۱۶۳

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۶۵

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۷۸

فصل اول – دادگاه خانواده ۱۷۸

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۱۸۴

فصل سوم – ازدواج ۱۸۵

فصل چهارم – طلاق ۱۸۷

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۹۳

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۱۹۵

فصل هفتم – مقررات کیفری ۱۹۶

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۲۰۱

فصل اول- دادگاه خانواده ۲۰۱

مبحث اول: کلیات ۲۰۱

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۲۰۳

مبحث سوم- طلاق توافقی ۲۰۴

مبحث چهارم: داوری ۲۰۵

مبحث پنجم: حقوق زوجه ۲۰۶

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۲۰۷

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال ۲۰۸

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری ۲۰۹

مبحث نهم: مقررات کیفری ۲۱۰

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۲۱۱

مبحث اول: اهداف و تشکیلات ۲۱۱

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۲۱۲

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۲۱۴

مبحث چهارم: اتیان سوگند ۲۱۶

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۲۱۷

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۲۱۸

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۲۱۸

مبحث هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۲۱۹

مبحث نهم: سایر موارد ۲۱۹

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۲۲۱

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۲۲۴

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تقسیط مهریه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.