تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

منبع آزمون اختبار (حقوقی)

(دیدگاه کاربر 1)
شناسه محصول: 901 دسته:

103,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

مقایسه
برچسب:
وزن0.55 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

فهرست کلی ۳

بخش اول: دعوای اعتراض ثالث ۲۵

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند ۳۵

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی ۵۳

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌نشینی ۸۵

بخش پنجم: دعاوی بیــمه ۱۱۹

بخش ششم: دعوای مطالبه چک ۱۳۹

بخش هفتم: دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵۷

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۸۳

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد ۲۰۱

بخش دهم: دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۱۵

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی ۲۴۱

بخش دوازدهم: دعوای تقابل ۲۵۳

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۱

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث ۲۸۷

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۳۰۱

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه ۳۱۵

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع ۳۲۷

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله ۳۴۳

بخش نوزدهم: دعوای قلع و قمع ۳۵۵

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت ۳۸۳

بخش بیست و یکم: دعوی مطالبه طلب ۴۰۳

بخش بیست و دوم: د‌عوای مطالبه و استرداد ثمن ۴۲۳

بخش بیست و سوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام ۴۴۳

بخش بیست و چهارم: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۴۵۳

بخش بیست و پنجم: دعوای ورشکستگی ۴۷۵

بخش بیست و ششم: دعوای ورود ثالث ۴۹۳

بخش بیست و هفتم: دعاوی وقف ۵۰۷

بخش بیست و هشتم: دعوای اعمال حق شفعه ۵۲۹

بخش بیست و نهم: اعاده دادرسی حقوقی ۵۴۹

بخش سی ام: آثار وکالت ۵۶۹

بخش سی و یکم: دعوای تأمین خواسته ۶۱۳

بخش سی و دوم: دعوای دستور موقت ۶۲۷

بخش سی و سوم: دعوای اثبات مالکیت ۶۴۷

بخش سی و چهارم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۶۵۷

بخش سی و پنجم: دعوای خلع ید ۶۷۳

بخش سی و ششم: دعوای اعسار ۶۹۱

بخش سی و هفتم: دعوای ابطال معامله ۷۰۳

بخش سی و هشتم: دعوای فک رهن ۷۲۱

بخش سی و نهم: دعوای ابطال اجراییه ۷۳۵

بخش چهل ام: دعوای تصرف عدوانی ۷۵۳

بخش چهل ام: دعوای ابطال رای داوری ۷۶۹

منابع و مآخذ ۷۸۳

فهرست جزئی صفحه

بخش اول: دعوای اعتراض ثالث ۲۵

گفتار اول: شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث ۲۷

گفتاردوم:انواع دعوای اعتراض ثالث ۲۹

گفتار سوم: دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته ۳۱

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند ۳۵

مبحث اول: مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند ۳۷

گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصلاح سند ۳۷

گفتار دوم: اختلافات در پذیرش دعوی ابطال سند ۳۷

مبحث دوم: ارکان طرح دعوای ابطال سند ۳۹

گفتار اول: وجود سند ۳۹

گفتار دوم: بی‌اعتباری سند ۴۰

مبحث سوم: ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض ۴۴

گفتار اول: وجود چند سند مالکیت ۴۴

گفتار دوم: معارض بودن اسناد مالکیت ۴۴

گفتار سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی ۴۵

گفتار چهارم: حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض ۴۵

مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای ابطال سند ۴۶

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند ۴۶

گفتار دوم: طرح دعوای ابطال سند ۴۷

مبحث پنجم: نمونه دادخواست ابطال سند و نمونه رای ۴۹

۱- لزوم همراهی دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله مربوط ۵۰

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی ۵۳

فصل اول- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت جانی) ۵۵

مبحث اول: دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف ۵۵

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف ۵۶

گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی ۵۶

گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش ۵۶

گفتار سوم: وجود رابطه سببیت ۵۷

مبحث سوم: نحوه جبران خسارات بدنی ناشی از تصادف ۶۱

گفتار اول: نحوه پرداخت خسارت جانی ۶۲

گفتار دوم: خودرو فاقد بیمه‌نامه و مسئولیت‌های آن ۶۴

گفتار سوم: تعهدات مطلق بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار ۶۵

گفتار چهارم: موارد بازیافت خسارت ۶۷

گفتار پنجم: موارد قابل پرداخت از صندوق ۶۷

فصل دوم- دعاوی تصادفات (خسارت مالی) ۶۹

مبحث اول: مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن ۶۹

مبحث دوم: مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف ۷۰

گفتار اول: ارکان مسئولیت مدنی ۷۰

گفتار دوم: موجبات ضمان ۷۰

مبحث سوم: نحوه جبران خسارت مالی ۷۲

گفتار اول: تشریفات پرداخت خسارت مالی ۷۲

گفتار دوم: طریقه بازیافت خسارت از مسبب حادثه ۷۲

فصل سوم- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت افت قیمت خودرو) ۷۴

مبحث اول: مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی ۷۴

گفتار اول: رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری ۷۴

گفتار دوم: در قانون مدنی ۷۴

گفتار سوم: در قانون مسئولیت مدنی ۷۵

مبحث دوم: ارکان مطالبه افت قیمت ۷۶

گفتار اول: وجود تصادف ۷۶

گفتار دوم: مقصر بودن خوانده دعوا ۷۶

گفتار سوم: نو بودن خودرو ۷۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی ۷۸

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی ۷۸

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات ۸۰

مبحث چهارم: نمونه دادخواست مطالبه دیه و نمونه رای ۸۱

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌نشینی ۸۵

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان ۸۸

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک ۸۸

گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان ۸۸

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان ۹۱

گفتار اول: تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان ۹۱

گفتار دوم: ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی ۹۱

گفتار سوم: مصادیق قسمت‌های اختصاصی ۹۲

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی ۹۵

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع ۹۹

گفتار اول: تعریف هزینه‌های مشترک ۹۹

گفتار دوم: انواع هزینه‌های مشترک ۹۹

گفتار سوم: قواعد حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» یک مجموعه ساختمانی ۱۰۲

گفتار چهارم: آیین دادرسی حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» ساختمان ۱۰۲

گفتار پنجم: پرداخت هزینه‌های مشترک ۱۰۴

گفتار ششم: تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها ۱۰۶

گفتار هفتم: آثار اظهارنامه درخواست هزینه‌های مشترک ۱۰۸

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی ۱۱۱

گفتار اول: تصمیم‌گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا ۱۱۱

گفتار دوم: مجامع عمومی ۱۱۲

گفتار سوم: وظایف و اختیارات مجامع عمومی ۱۱۳

گفتار چهارم: مدیر یا مدیران ساختمان ۱۱۴

بخش پنجم: دعاوی بیــمه ۱۱۹

مبحث اول: تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار ۱۲۱

مبحث دوم: مراجع قضائی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعاوی بیمه ۱۲۶

مبحث سوم: معرفی بیمه شخص ثالث ۱۲۹

مبحث چهارم: کمیسیون رسیدگی به خسارت ۱۳۳

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه خسارت و نمونه رای ۱۳۶

۱- خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل را می‌توان مطالبه نمود ۱۳۷

بخش ششم: دعوای مطالبه چک ۱۳۹

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک ۱۴۱

گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک ۱۴۱

گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک ۱۴۲

گفتار سوم: مواجه چک با گواهی عدم پرداخت ۱۴۲

گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده ۱۴۳

گفتار پنجم: عدم نامشروع بودن تحصیل چک ۱۴۴

مبحث دوم: دعوای استرداد لاشه چک ۱۴۵

گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک ۱۴۵

گفتار دوم: مطالبه لاشه چک ۱۴۵

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک ۱۴۶

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی ۱۴۶

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی ۱۴۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک ۱۴۸

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تأمین خواسته و نمونه رای ۱۵۰

۱- عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض ۱۵۱

بخش هفتم: دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵۷

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵۹

گفتار اول: انواع وصیت ۱۵۹

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت ۱۶۰

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت ۱۶۰

گفتار چهارم: اثبات وصیت ۱۶۰

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۶۲

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه ۱۶۲

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۱۶۴

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۱۶۶

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۱۶۶

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۱۶۸

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۱۷۱

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه ۱۷۱

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه ۱۷۴

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۷۶

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم ۱۷۶

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم ۱۷۶

مبحث ششم: نمونه تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی و نمونه رای ۱۷۸

۱- تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث ۱۷۹

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۸۳

مبحث اول: مقایسه اجرت‌المثل با مواد مشابه ۱۸۵

مبحث دوم: موارد درخواست اجرت المثل ۱۸۶

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد ۱۸۶

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد ۱۸۶

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی ۱۸۷

گفتار چهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم ۱۸۸

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره ۱۸۹

گفتار ششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت ۱۹۰

مبحث سوم: مرجع صالح و مالی یا غیر مالی بودن دعوا ۱۹۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۹۳

گفتار دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۹۶

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای ۱۹۷

۱- عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله ۱۹۸

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد ۲۰۱

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد ۲۰۳

گفتار اول: وجود الزام قانونی یا قراردادی ۲۰۳

گفتار دوم: درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا مضی مدت انجام ۲۰۵

گفتار سوم: عدم سقوط تعهد موضوع دعوا ۲۰۵

مبحث دوم: خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد ۲۰۷

گفتار اول: موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است ۲۰۷

گفتار دوم: اگر موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عملی باشد ۲۰۹

مبحث سوم: نمونه دادخواست انجام تعهد و نمونه رای ۲۱۱

۱- ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی ۲۱۲

بخش دهم: دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۱۵

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۲۰

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن ۲۲۰

گفتار دوم: موجودیت مبیع و شرایط آن ۲۲۰

گفتار سوم: عدم تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۲۶

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۲۸

گفتار اول: تعریف تسلیم و قبض مبیع ۲۲۸

گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم مبیع ۲۲۹

گفتار سوم: هزینه تسلیم مبیع ۲۲۹

گفتار چهارم: تلف و نقض در مبیع قبل از تسلیم ۲۳۰

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع ۲۳۱

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار ۲۳۱

گفتار دوم: الزام بایع به تحویل مبیع ۲۳۲

گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار ۲۳۳

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع ۲۳۴

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبیع ۲۳۴

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۲۳۵

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۲۳۵

مبحث پنجم: نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و نمونه رای ۲۳۷

۱- تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت ۲۳۸

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی ۲۴۱

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۲۴۵

گفتار اول: وجود رابطه استیجاری ۲۴۵

گفتار دوم: ضرورت انجام تعمیرات ۲۴۵

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۲۴۶

گفتار اول: منظور از تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی ۲۴۶

گفتار دوم: تکلیف هزینه‌های بدون اذن مستأجر برای تعمیرات اساسی ۲۴۷

گفتار سوم: اختیار دادگاه در احتساب هزینه تعمیرات اساسی برای بیش از شش ماه ۲۴۷

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (موجر) در دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی   ۲۴۸

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای ۲۴۹

۱- حدود مسئولیت موجر و مستأجر در پرداخت هزینه‌های عین مستأجره ۲۵۰

بخش دوازدهم: دعوای تقابل ۲۵۳

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل ۲۵۷

گفتار اول: شرایط عمومی ۲۵۷

گفتار دوم: رعایت شرایط اختصاصی ۲۵۷

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل ۲۶۱

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی ۲۶۳

گفتار اول: مصادیق دعوای تقابل ۲۶۳

گفتار دوم: مواردی که دعوای تقابل محسوب نمی‌شوند ۲۶۳

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل ۲۶۵

گفتار اول: تجدیدنظرخواهی دعوای متقابل ۲۶۵

گفتار دوم: آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل ۲۶۵

گفتار سوم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی جالب ثالث ۲۶۵

گفتار چهارم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی خواندگان وارد ثالث ۲۶۵

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی و صدور رأی ۲۶۶

مبحث پنجم: دادخواست تقابل و نمونه رای ۲۶۷

۱- طرح دعوای متقابل پس از جلسه اول دادرسی ۲۶۸

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۱

مبحث اول: معرفی دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۳

گفتار اول: مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۳

گفتار دوم: هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۴

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۵

گفتار اول: وجود قرارداد بین طرفین دعوا ۲۷۵

گفتار دوم: احراز عدم انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین ۲۷۵

گفتار سوم: احراز شرایط قانونی لازم برای صحت معامله ۲۷۵

مبحث سوم: اختلاف‌نظر در طرح دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۷

گفتار اول: مبانی استدلالی موافقان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۷

گفتار دوم: مبانی استدلالی مخالفان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۸

مبحث چهارم: مواردی که در تنظیم دادخواست تنفیذ قرارداد حائز اهمیت است ۲۸۱

مبحث پنجم: نمونه دادخواست تنفیذ و نمونه رای ۲۸۴

۱- دعوای تنفیذ قرارداد جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت طرح در محاکم ندارد ۲۸۵

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث ۲۸۷

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث ۲۸۹

گفتار اول: تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی ۲۸۹

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی ۲۹۰

گفتار سوم: جالب یکی از طرفین دعوا باشد ۲۹۱

گفتار چهارم: در جریان بودن دعوای اصلی ۲۹۱

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر ۲۹۲

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث ۲۹۳

مبحث چهارم: نمونه دادخواست جلب ثالث و نمونه رای ۲۹۶

۱- طرف‌های دعوای جلب ثالث ۲۹۷

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۳۰۱

مبحث اول: جبران خسارت ۳۰۳

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۳۰۷

گفتار اول: عدم کفایت «دیه» جهت جبران خسارات ۳۰۷

گفتار دوم: ورود ضرر از جانب زیان‌زننده ۳۰۷

گفتار سوم: قابل مطالبه بودن ضرر ۳۰۷

گفتار چهارم: هم منشأ بودن دیه و خسارات مازاد بر دیه ۳۰۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه ۳۰۸

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه ۳۰۸

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات ۳۰۹

مبحث چهارم: نمونه دادخواست خسارات مازاد بر دیه و نمونه رای ۳۱۱

۱- خسارت هزینۀ درمان علاوه بر دیه ۳۱۲

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه ۳۱۵

مبحث اول: دعوای تغییر سن تولد ۳۱۷

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می‌باشد ۳۱۷

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می‌باشد ۳۱۸

مبحث دوم: دعوای تغییر نام و نام خانوادگی ۳۲۰

گفتار اول: تغییر نام (اسم کوچک) ۳۲۰

گفتار دوم: تغییر نام و نام خانوادگی (نام فامیلی) ۳۲۰

مبحث سوم: هیئت حل اختلاف ۳۲۱

گفتار اول: صلاحیت هیئت حل اختلاف ۳۲۱

گفتار دوم: نحوه اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف ۳۲۲

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و نمونه رای ۳۲۳

۱- دادگاه صلاحیت‌دار در دعوای ابطال سند سجلی ۳۲۴

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع ۳۲۷

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی ۳۲۹

مبحث دوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی ۳۳۱

گفتار اول: صلاحیت واحد ثبتی ۳۳۱

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۳۳۲

مبحث سوم: دعوای فروش مال مشاعی ۳۳۶

گفتار اول: مرجع قضائی صالح به رسیدگی به درخواست فروش مال مشاعی ۳۳۶

گفتار دوم: شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی ۳۳۷

گفتار سوم: نحوه اجرای دستور فروش مال مشاعی ۳۳۸

مبحث چهارم: نمونه دادخواست تقاضای تقسیم مال مشاعی و نمونه رای ۳۳۹

۱- قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی ۳۴۰

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله ۳۴۳

مبحث اول: ماهیت حق فسخ ۳۴۵

مبحث دوم: آثار حق فسخ ۳۵۰

مبحث سوم: نمونه دادخواست تنفیذ فسخ معامله و نمونه رای ۳۵۲

۱- دعوای فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ ۳۵۳

بخش نوزدهم: دعوای قلع و قمع ۳۵۵

مبحث اول: بررسی لغوی و اهمیت دعوای قلع و قمع ۳۵۷

گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی ۳۵۷

گفتار دوم: اهمیت دعوا در رویه قضائی ۳۵۸

مبحث دوم: ارکان دعوای قلع و قمع ۳۶۱

گفتار اول: مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه ۳۶۱

گفتار دوم: احداث ابنیه، اعیان یا غرس اشجار در ملک ۳۶۱

گفتار سوم: عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی جهت احداث مستحدثات یا غرس اشجار ۳۶۳

مبحث سوم: طرح دعوای قلع و قمع در کنار برخی دعاوی حقوقی دیگر ۳۶۶

گفتار اول: قلع و قمع در دعوای خلع‌ید ۳۶۶

گفتار دوم: قلع و قمع در دعاوی تصرف ۳۶۶

مبحث چهارم: قلع و قمع در امور کیفری ۳۶۹

گفتار اول: قلع و قمع در قانون تغییر کاربری اراضی ۳۷۱

گفتار دوم: شکایات تصرف غیرقانونی ۳۷۳

مبحث پنجم: رسیدگی به دعوای قلع و قمع ۳۷۵

گفتار اول: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای قلع و قمع ۳۷۵

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوای قلع و قمع ۳۷۶

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی ۳۷۷

گفتار چهارم: اقدامات احتیاطی ۳۷۸

گفتار پنجم: مالی یا غیرمالی بودن قلع و قمع و نحوه تقویم آن ۳۷۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع و نمونه رای ۳۸۰

۱- نقض دادنامه بدوی به دلیل عدم طرح دعوای قلع و قمع از طرف تمامی مستأجرین ۳۸۱

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت ۳۸۳

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت ۳۸۵

گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون ۳۸۵

گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی ۳۸۶

مبحث دوم: انواع خسارت قابل مطالبه ۳۸۷

گفتار اول: خسارات دادرسی ۳۸۷

گفتار دوم: خسارت ممکن‌الحصول ۳۸۷

گفتار سوم: خسارت قانونی ۳۸۸

گفتار چهارم: خسارت قراردادی (وجه التزام) ۳۸۸

گفتار پنجم: خسارت معنوی ۳۸۸

گفتار ششم: خسارت تأخیر تأدیه ۳۸۹

مبحث سوم: خسارات غیر قابل مطالبه ۳۹۲

گفتار اول: خسارت ناشی از عدم‌النفع ۳۹۲

گفتار دوم: خسارت از خسارت ۳۹۲

مبحث چهارم: تشریفات دعوای مطالبه خسارت ۳۹۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ۳۹۴

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح در رسیدگی دعوای مطالبه خسارت ۳۹۵

گفتار سوم: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت ۳۹۶

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و نمونه رای ۳۹۸

۱- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۳۹۹

بخش بیست و یکم: دعوی مطالبه طلب ۴۰۳

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب ۴۰۵

گفتار اول: مستند بودن طلب به سند ۴۰۵

گفتار دوم: حال و منجز بودن طلب ۴۰۶

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی ۴۰۶

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۴۰۹

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعوی ۴۰۹

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی ۴۱۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۴۱۴

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب ۴۱۶

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب ۴۱۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و نمونه رای ۴۱۹

۱- عدم تهاتر طلب احراز شده در مقابل دینی که اثبات نشده ۴۲۰

بخش بیست و دوم: د‌عوای مطالبه و استرداد ثمن ۴۲۳

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله ۴۲۵

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن ۴۲۵

گفتار دوم: عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری ۴۲۶

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله ۴۲۸

گفتار اول: پرداخت دین ۴۲۸

گفتار دوم: زمان و مکان پرداخت ثمن ۴۲۸

گفتار سوم: هزینه تسلیم پرداخت ثمن ۴۲۹

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله ۴۳۰

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار ۴۳۰

گفتار دوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار ۴۳۲

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله ۴۳۴

گفتار اول: انحلال یا بطلان عقد بیع ۴۳۴

گفتار دوم: مطالبه مشتری و عدم پرداخت بایع ۴۳۵

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۴۳۶

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۴۳۶

گفتار دوم: طریقه طرح دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۴۳۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه ثمن و نمونه رای ۴۴۰

۱- لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله ۴۴۱

بخش بیست و سوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام ۴۴۳

مبحث اول: وجه‌التزام ۴۴۵

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام ۴۴۷

مبحث سوم: نمونه دادخواست مطالبه وجه‌التزام و نمونه رای ۴۴۹

۱- دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره ۴۵۰

بخش بیست و چهارم: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۴۵۳

گفتار اول: حق مالکیت ۴۵۵

گفتار دوم: حق انتفاع ۴۵۶

گفتار سوم: حق ارتفاق ۴۵۶

مبحث اول: دعوای ممانعت از حق ۴۵۸

گفتار اول: تعریف دعوای ممانعت از حق ۴۵۸

گفتار دوم: ارکان دعوای ممانعت از حق ۴۵۸

مبحث دوم: دعوای مزاحمت از حق ۴۶۱

گفتار اول: تعریف دعوای مزاحمت از حق ۴۶۱

گفتار دوم: ارکان دعوای مزاحمت از حق ۴۶۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۴۶۴

گفتار اول: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعاوی ۴۶۴

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعاوی ۴۶۴

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی ۴۶۴

مبحث چهارم: اقدامات احتیاطی در دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق ۴۶۶

مبحث پنجم: دعاوی تصرف در اموال مشترک و نحوه اجرای حکم ۴۶۷

گفتار اول: دعاوی تصرف در اموال مشترک ۴۶۷

گفتار دوم: شیوه اجرای احکام دعاوی تصرف ۴۶۷

مبحث ششم: معرفی شکایت کیفری ممانعت و مزاحمت از حق ۴۶۹

مبحث هفتم: نمونه دادخواست الزام به رفع مزاحمت به انضمام نمونه رای ۴۷۱

۱- طرح دعوای رفع ممانعت از حق از مشاعات آپارتمان ۴۷۲

بخش بیست و پنجم: دعوای ورشکستگی ۴۷۵

مبحث اول: شرایط دعوای ورشکستگی ۴۷۸

گفتار اول: تاجر بودن ۴۷۸

گفتار دوم: توقف از پرداخت دیون ۴۷۹

مبحث دوم: انواع دعاوی ورشکستگی ۴۸۰

گفتار اول: انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست ۴۸۰

گفتار دوم: انواع دعاوی ورشکستگی به نتایج ۴۸۱

مبحث سوم: آثار ورشکستگی ۴۸۳

گفتار اول: آثار کلی حکم ورشکستگی ۴۸۳

گفتار دوم: آثار حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته ۴۸۴

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای ورشکستگی ۴۸۷

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای ورشکستگی ۴۸۷

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای ورشکستگی ۴۸۸

مبحث پنجم: نمونه دادخواست حکم ورشکستگی و نمونه رای ۴۹۰

۱- شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجر ۴۹۱

بخش بیست و ششم: دعوای ورود ثالث ۴۹۳

مبحث اول: شرایط دعوای ورود ثالث ۴۹۵

مبحث دوم: اقسام دعوای ورود ثالث ۴۹۷

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای ورود ثالث ۴۹۸

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ورود ثالث و نمونه رای ۵۰۱

۱- دعوای ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث ۵۰۲

بخش بیست و هفتم: دعاوی وقف ۵۰۷

مبحث اول: شخصیت حقوقی وقف ۵۰۹

مبحث دوم: ارکان و شرایط عقد وقف ۵۱۱

گفتار اول: صیغه وقف ۵۱۱

گفتار دوم: واقف ۵۱۲

گفتار سوم: موقوفُ‌به ۵۱۲

گفتار چهارم: قصد و رضای طرفین ۵۱۴

گفتار پنجم: موقوف‌علیه ۵۱۶

مبحث سوم: اقسام وقف ۵۱۹

گفتار اول: تقسیم‌بندی بر اساس موقوف‌علیه: ۵۱۹

گفتار دوم: وقف از نظر کسب منافع و عواید: ۵۱۹

مبحث چهارم: دعاوی وقف و تشریفات آن ۵۲۰

گفتار اول: دعوای اثبات وقفیت ۵۲۰

گفتار دوم: دعوای ابطال وقف نامه و اثبات مالکیت ۵۲۰

گفتار سوم: دعوای اثبات تولیت (متولی بودن) ۵۲۱

گفتار چهارم: تشریفات طرح دعاوی وقف ۵۲۲

مبحث پنجم: نمونه دادخواست ابطال وقف‌نامه و نمونه رای ۵۲۵

۱- رد دعوی متولی راجع به خلع‌ید از موقوفه‌ای که هنوز به قبض داده نشده ۵۲۶

بخش بیست و هشتم: دعوای اعمال حق شفعه ۵۲۹

معرفی دعوای اخذ به شفعه ۵۳۱

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده دعوای اخذ به شفعه ۵۳۲

گفتار اول: لزوم وجود شرکت یا مشاع بودن مال ۵۳۲

گفتار دوم: غیرمنقول بودن مال ۵۳۲

گفتار سوم: قابل تقسیم بودن ملک ۵۳۳

گفتار چهارم: انتقال سهم به‌وسیله بیع ۵۳۳

گفتار پنجم: محدود بودن شمار شریکان ۵۳۳

مبحث دوم: مقررات مربوط به حق شفعه ۵۳۴

گفتار اول: قابل استناد نبودن معاملات خریدار در برابر شفیع ۵۳۴

گفتار دوم: اثر اقاله در اسقاط حق شفعه ۵۳۴

گفتار سوم: فوری بودن حق شفعه ۵۳۵

گفتار چهارم: عدم امکان تبعیض در تملک حق شفعه ۵۳۶

گفتار پنجم: اجرای حق منوط به پرداخت ثمن می‌باشد ۵۳۶

مبحث سوم: اجرای حق شفعه ۵۳۸

گفتار اول: آثار اجرای حق شفعه ۵۳۸

گفتار دوم: اجرای حق شفعه در صورت فروش مبیع به دیگران ۵۳۸

مبحث چهارم: زوال حق شفعه ۵۳۹

گفتار اول: زوال اختیاری ۵۳۹

گفتار دوم: زوال قهری ۵۳۹

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعوای اعمال حق شفعه ۵۴۲

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوا ۵۴۲

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اعمال حق شفعه ۵۴۲

مبحث ششم: چند نکته در خصوص اخذ به شفعه ۵۴۴

مبحث هفتم: دادخواست اعمال و اجرای حق اخذ به شفعه نمونه رای ۵۴۵

۱- شرایط تحقق اخذ به شفعه ۵۴۶

بخش بیست و نهم: اعاده دادرسی حقوقی ۵۴۹

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۵۵۱

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۵۵۱

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۵۵۳

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۵۵۷

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۵۵۷

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۵۵۸

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۵۵۹

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۵۵۹

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۵۶۰

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۵۶۱

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۵۶۱

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۵۶۱

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۵۶۳

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۵۶۳

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۵۶۳

مبحث هفتم: نمونه دادخواست اعاده دادرسی و نمونه رای ۵۶۵

۱- عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا ۵۶۶

بخش سی ام: آثار وکالت ۵۶۹

مبحث اول: وکالت و انواع آن ۵۷۱

گفتار اول: انواع وکالت ۵۷۲

گفتار دوم: شکل وکالت و انواع آن ۵۷۳

مبحث دوم: طرفین وکالت و موضوع و حدود وکالت ۵۷۵

گفتار اول: موضوع وکالت ۵۷۵

گفتار دوم: حدود وکالت ۵۷۶

گفتار سوم: تعدد وکیل و حدود اختیاراتشان ۵۷۸

مبحث سوم: تعهدات وکیل و موکل ۵۷۹

گفتار اول: مسئولیت و تعهدات وکیل ۵۷۹

گفتار دوم: تعهدات موکل ۵۸۰

مبحث چهارم: انحلال و انقضاء وکالت ۵۸۳

گفتار اول: موارد انحلال وکالت با عزل ۵۸۳

گفتار دوم: موارد انحلال وکالت با عزل ۵۸۵

وکالت دادگستری ۵۸۸

مبحث اول: شرایط وکالت در قانون آیین دادرسی مدنی ۵۸۸

گفتار اول: دامنه شمول وکالت دادگستری ۵۸۹

گفتار دوم: تشریفات وکالت ۵۹۰

مبحث دوم: وکالت در امور کیفری ۵۹۳

گفتار اول: تعداد وکلا در مراجع کیفری ۵۹۳

مبحث سوم: نمونه قرارداد وکالت و نمونه رای ۵۹۵

بخش سی و یکم: دعوای تأمین خواسته ۶۱۳

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته ۶۱۵

گفتار اول: درخواست توسط ذی‌نفع ۶۱۵

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته ۶۱۵

مبحث دوم: شرایط صدور قرار تأمین خواسته ۶۱۷

گفتار اول: اخذ خسارت احتمالی ۶۱۷

گفتار دوم: میزان و نوع خسارت احتمالی ۶۱۸

گفتار سوم: اقسام تأمین خواسته ۶۱۸

مبحث سوم: ابلاغ، اجرا اعتراض و لغو از رفع قرار تأمین خواسته ۶۲۰

گفتار اول: ابلاغ و اجرای تأمین خواسته ۶۲۰

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و اعتراض به تأمین خواسته ۶۲۰

گفتار سوم: رفع قرار تأمین خواسته ۶۲۰

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته ۶۲۲

گفتار اول: درخواست تأمین از مراجع قضائی ۶۲۲

مبحث پنجم: آثار قرار تأمین خواسته ۶۲۳

گفتار اول: آثار قرار تأمین خواسته پیش از اجرا ۶۲۳

گفتار دوم: آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا: ۶۲۳

مبحث ششم: نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته و نمونه رای ۶۲۴

۱- عدم توقف عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته ۶۲۵

بخش سی و دوم: دعوای دستور موقت ۶۲۷

مبحث اول: ارکان دادرسی فوری ۶۲۹

گفتار اول: اقتضای فوریت موضوع دستور ۶۲۹

گفتار دوم: تشخیص فوریت موضوع دستور ۶۳۰

گفتار سوم: درخواست توسط ذی‌نفع ۶۳۱

گفتار چهارم: موضوع دستور موقت ۶۳۲

گفتار پنجم: اخذ تأمین مناسب از متقاضی ۶۳۳

مبحث دوم: ابلاغ و اجرا و اعتراض و لغو دستور موقت ۶۳۵

گفتار اول: ابلاغ و اجرا دستور موقت ۶۳۵

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از دستور موقت ۶۳۵

گفتار سوم: لغو و رفع اثر از دستور موقت ۶۳۶

مبحث سوم: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دستور موقت ۶۳۸

گفتار اول: مرجع صالح برای صدور دستور موقت ۶۳۸

گفتار دوم: درخواست دستور موقت از سوی مراجع شبهه قضائی ۶۳۹

مبحث چهارم: امکان درخواست دستور موقت در دعاوی طاری ۶۴۰

مبحث پنجم: نمونه دادخواست و نمونه رای ۶۴۲

۱- صدور دستور موقت مبنی بر منع اجرای مفاد اجراییه ۶۴۳

بخش سی و سوم: دعوای اثبات مالکیت ۶۴۷

مبحث اول:معرفی دعوای اثبات مالکیت ۶۴۹

مبحث دوم: نمونه دادخواست اثبات مالکیت و نمونه رای ۶۵۳

بخش سی و چهارم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۶۵۷

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند ۶۵۹

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن ۶۶۱

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند ۶۶۶

مبحث سوم:دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی ۶۶۹

بخش سی و پنجم: دعوای خلع ید ۶۷۳

مبحث اول: معرفی دعوای خلع‌ید ۶۷۵

مبحث دوم: تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی ۶۸۰

مبحث سوم:تشریفات طرح دعوای خلع ید ۶۸۳

مبحث چهارم: دادخواست خلع‌ید و نمونه رای ۶۸۵

دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع بنا با صدور دستور موقت ۶۸۶

بخش سی و ششم: دعوای اعسار ۶۹۱

مبحث اول: معرفی دعوای اعسار ۶۹۳

شرایط معسر ۶۹۳

شرایط رسیدگی به دعوای اعسار ۶۹۴

مبحث دوم: نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه ۶۹۷

انواع دعوای اعسار ۶۹۷

نمونه دادخواست اعساراز محکوم به ۶۹۸

نمونه دادخواست اعساراز هزینه دادرسی ۶۹۹

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به ۷۰۰

۱- تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکوم‌به وجود ۷۰۱

بخش سی و هفتم: دعوای ابطال معامله ۷۰۳

معرفی دعوای ابطال معامله ۷۰۵

مبحث اول: حالت ‌های وضعی قرارداد ۷۰۵

مبحث دوم: موارد معاملات باطل ۷۰۷

مبحث سوم: موارد معاملات قابل ابطال ۷۱۱

مبحث چهارم: اهم مسائل قابل بحث در طرح دعوای ابطال معامله ۷۱۴

مبحث پنجم:نمونه دادخواست ابطال معامله و نمونه رای ۷۱۵

نمونه دادخواست بطلان معامله ۷۱۷

بخش سی و هشتم: دعوای فک رهن ۷۲۱

مبحث اول: معرفی دعوای فک رهن ۷۲۳

مبحث دوم: نمونه دادخواست الزام به فک رهن و نمونه رای ۷۳۰

بخش سی و نهم: دعوای ابطال اجراییه ۷۳۵

معرفی دعوای ابطال اجراییه ۷۳۷

مبحث اول : دستور اجرا و صدو راجراییه ۷۳۷

مبحث  دوم : دعوای ابطال دستور  اجرا ۷۴۰

گفتاراول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۷۴۰

گفتاردوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۷۴۰

گفتار سوم: خواسته دعوای ابطال دستور اجرا ۷۴۱

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی ۷۴۳

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری ۷۴۵

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث و نمونه رای ۷۴۸

نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی ثالث ۷۴۹

۱- اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۷۵۰

بخش چهل ام: دعوای تصرف عدوانی ۷۵۳

معرفی دعوای تصرف عدوانی ۷۵۵

مبحث اول:  دعوای حقوقی تصرف عدوانی ۷۵۵

مبحث دوم: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با دعاوی مشابه ۷۵۹

مبحث سوم:تشریفات رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ۷۶۰

مبحث سوم : معرفی دعوای کیفری تصرف عدوانی ۷۶۳

مبحث چهارم: دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه دستور موقت ۷۶۵

بخش چهل ام: دعوای ابطال رای داوری ۷۶۹

معرفی دعوای ابطال رای داوری ۷۷۱

نمونه دادخواست درخواست تعیین داور ۷۷۷

نمونه دادخواست ابطال  رای  داوری خارج از مهلت ۷۷۸

۱- کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رأی داور ۷۷۹

منابع و مآخذ ۷۸۳

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 دیدگاه برای منبع آزمون اختبار (حقوقی)

 1. توسطدر تاریخ

  سلام.وقت بخیر.لطفا تعداد صفحات کتاب رو هم قید بفرمایید.
  و اینکه بخش هایی که اشاره شده شامل سوالات هم هستن یا کلا تحلیلی هستن؟

  • توسطدر تاریخ

   با سلام و وقت بخیر. فهرست کتاب همراه با صفحات آن درج شد.
   و بخش ها کلا تحلیلی هستند.