تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

منبع آزمون اختبار (حقوقی)

(دیدگاه کاربر 2)
شناسه محصول: 901 دسته:

337,000 تومان

مقایسه
برچسب:
وزن0.55 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

فهرست کلی ۳

بخش اول: دعوای اعتراض ثالث ۲۵

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند ۳۵

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی ۵۳

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌نشینی ۸۵

بخش پنجم: دعاوی بیــمه ۱۱۹

بخش ششم: دعوای مطالبه چک ۱۳۹

بخش هفتم: دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵۷

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۸۳

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد ۲۰۱

بخش دهم: دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۱۵

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی ۲۴۱

بخش دوازدهم: دعوای تقابل ۲۵۳

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۱

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث ۲۸۷

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۳۰۱

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه ۳۱۵

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع ۳۲۷

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله ۳۴۳

بخش نوزدهم: دعوای قلع و قمع ۳۵۵

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت ۳۸۳

بخش بیست و یکم: دعوی مطالبه طلب ۴۰۳

بخش بیست و دوم: د‌عوای مطالبه و استرداد ثمن ۴۲۳

بخش بیست و سوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام ۴۴۳

بخش بیست و چهارم: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۴۵۳

بخش بیست و پنجم: دعوای ورشکستگی ۴۷۵

بخش بیست و ششم: دعوای ورود ثالث ۴۹۳

بخش بیست و هفتم: دعاوی وقف ۵۰۷

بخش بیست و هشتم: دعوای اعمال حق شفعه ۵۲۹

بخش بیست و نهم: اعاده دادرسی حقوقی ۵۴۹

بخش سی ام: آثار وکالت ۵۶۹

بخش سی و یکم: دعوای تأمین خواسته ۶۱۳

بخش سی و دوم: دعوای دستور موقت ۶۲۷

بخش سی و سوم: دعوای اثبات مالکیت ۶۴۷

بخش سی و چهارم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۶۵۷

بخش سی و پنجم: دعوای خلع ید ۶۷۳

بخش سی و ششم: دعوای اعسار ۶۹۱

بخش سی و هفتم: دعوای ابطال معامله ۷۰۳

بخش سی و هشتم: دعوای فک رهن ۷۲۱

بخش سی و نهم: دعوای ابطال اجراییه ۷۳۵

بخش چهل ام: دعوای تصرف عدوانی ۷۵۳

بخش چهل ام: دعوای ابطال رای داوری ۷۶۹

منابع و مآخذ ۷۸۳

فهرست جزئی صفحه

بخش اول: دعوای اعتراض ثالث ۲۵

گفتار اول: شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث ۲۷

گفتاردوم:انواع دعوای اعتراض ثالث ۲۹

گفتار سوم: دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته ۳۱

بخش دوم: معرفی دعوای ابطال سند ۳۵

مبحث اول: مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند ۳۷

گفتار اول: مقایسۀ ابطال، فسخ و اصلاح سند ۳۷

گفتار دوم: اختلافات در پذیرش دعوی ابطال سند ۳۷

مبحث دوم: ارکان طرح دعوای ابطال سند ۳۹

گفتار اول: وجود سند ۳۹

گفتار دوم: بی‌اعتباری سند ۴۰

مبحث سوم: ارکان دعوای ابطال سند مالکیت معارض ۴۴

گفتار اول: وجود چند سند مالکیت ۴۴

گفتار دوم: معارض بودن اسناد مالکیت ۴۴

گفتار سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی ۴۵

گفتار چهارم: حقوق و تکالیف دارندگان اسناد معارض ۴۵

مبحث چهارم: تشریفات طرح دعوای ابطال سند ۴۶

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی و شبه قضائی در رسیدگی به دعوای ابطال سند ۴۶

گفتار دوم: طرح دعوای ابطال سند ۴۷

مبحث پنجم: نمونه دادخواست ابطال سند و نمونه رای ۴۹

۱- لزوم همراهی دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله مربوط ۵۰

بخش سوم: دعاوی تصادفات رانندگی ۵۳

فصل اول- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت جانی) ۵۵

مبحث اول: دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف ۵۵

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف ۵۶

گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی ۵۶

گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش ۵۶

گفتار سوم: وجود رابطه سببیت ۵۷

مبحث سوم: نحوه جبران خسارات بدنی ناشی از تصادف ۶۱

گفتار اول: نحوه پرداخت خسارت جانی ۶۲

گفتار دوم: خودرو فاقد بیمه‌نامه و مسئولیت‌های آن ۶۴

گفتار سوم: تعهدات مطلق بیمه‌گر در مقابل بیمه‌گذار ۶۵

گفتار چهارم: موارد بازیافت خسارت ۶۷

گفتار پنجم: موارد قابل پرداخت از صندوق ۶۷

فصل دوم- دعاوی تصادفات (خسارت مالی) ۶۹

مبحث اول: مفهوم خسارت مالی و مستندات قانونی آن ۶۹

مبحث دوم: مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف ۷۰

گفتار اول: ارکان مسئولیت مدنی ۷۰

گفتار دوم: موجبات ضمان ۷۰

مبحث سوم: نحوه جبران خسارت مالی ۷۲

گفتار اول: تشریفات پرداخت خسارت مالی ۷۲

گفتار دوم: طریقه بازیافت خسارت از مسبب حادثه ۷۲

فصل سوم- دعاوی تصادفات رانندگی (خسارت افت قیمت خودرو) ۷۴

مبحث اول: مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی ۷۴

گفتار اول: رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به‌وسیله نقلیه موتوری ۷۴

گفتار دوم: در قانون مدنی ۷۴

گفتار سوم: در قانون مسئولیت مدنی ۷۵

مبحث دوم: ارکان مطالبه افت قیمت ۷۶

گفتار اول: وجود تصادف ۷۶

گفتار دوم: مقصر بودن خوانده دعوا ۷۶

گفتار سوم: نو بودن خودرو ۷۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی ۷۸

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی ۷۸

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات ۸۰

مبحث چهارم: نمونه دادخواست مطالبه دیه و نمونه رای ۸۱

بخش چهارم: دعاوی آپارتمان‌نشینی ۸۵

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان ۸۸

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک ۸۸

گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان ۸۸

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان ۹۱

گفتار اول: تعریف قسمت‌های اختصاصی یک ساختمان ۹۱

گفتار دوم: ویژگی‌های قسمت‌های اختصاصی ۹۱

گفتار سوم: مصادیق قسمت‌های اختصاصی ۹۲

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی ۹۵

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع ۹۹

گفتار اول: تعریف هزینه‌های مشترک ۹۹

گفتار دوم: انواع هزینه‌های مشترک ۹۹

گفتار سوم: قواعد حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» یک مجموعه ساختمانی ۱۰۲

گفتار چهارم: آیین دادرسی حاکم بر «هزینه‌های اشتراکی» ساختمان ۱۰۲

گفتار پنجم: پرداخت هزینه‌های مشترک ۱۰۴

گفتار ششم: تشریفات لازم برای وصول هزینه‌ها ۱۰۶

گفتار هفتم: آثار اظهارنامه درخواست هزینه‌های مشترک ۱۰۸

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی ۱۱۱

گفتار اول: تصمیم‌گیری بعضی از مالکان راجع به یک قسمت بنا ۱۱۱

گفتار دوم: مجامع عمومی ۱۱۲

گفتار سوم: وظایف و اختیارات مجامع عمومی ۱۱۳

گفتار چهارم: مدیر یا مدیران ساختمان ۱۱۴

بخش پنجم: دعاوی بیــمه ۱۱۹

مبحث اول: تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار ۱۲۱

مبحث دوم: مراجع قضائی صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعاوی بیمه ۱۲۶

مبحث سوم: معرفی بیمه شخص ثالث ۱۲۹

مبحث چهارم: کمیسیون رسیدگی به خسارت ۱۳۳

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه خسارت و نمونه رای ۱۳۶

۱- خسارت ناشی از افت قیمت اتومبیل را می‌توان مطالبه نمود ۱۳۷

بخش ششم: دعوای مطالبه چک ۱۳۹

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک ۱۴۱

گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک ۱۴۱

گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک ۱۴۲

گفتار سوم: مواجه چک با گواهی عدم پرداخت ۱۴۲

گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده ۱۴۳

گفتار پنجم: عدم نامشروع بودن تحصیل چک ۱۴۴

مبحث دوم: دعوای استرداد لاشه چک ۱۴۵

گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک ۱۴۵

گفتار دوم: مطالبه لاشه چک ۱۴۵

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک ۱۴۶

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی ۱۴۶

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی ۱۴۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک ۱۴۸

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تأمین خواسته و نمونه رای ۱۵۰

۱- عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض ۱۵۱

بخش هفتم: دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵۷

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵۹

گفتار اول: انواع وصیت ۱۵۹

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت ۱۶۰

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت ۱۶۰

گفتار چهارم: اثبات وصیت ۱۶۰

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۶۲

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه ۱۶۲

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۱۶۴

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۱۶۶

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۱۶۶

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۱۶۸

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۱۷۱

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه ۱۷۱

گفتار دوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه ۱۷۴

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۷۶

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم ۱۷۶

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم ۱۷۶

مبحث ششم: نمونه تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی و نمونه رای ۱۷۸

۱- تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث ۱۷۹

بخش هشتم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۸۳

مبحث اول: مقایسه اجرت‌المثل با مواد مشابه ۱۸۵

مبحث دوم: موارد درخواست اجرت المثل ۱۸۶

گفتار اول: دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد ۱۸۶

گفتار دوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد ۱۸۶

گفتار سوم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی ۱۸۷

گفتار چهارم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم ۱۸۸

گفتار پنجم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل در قرارداد اجاره ۱۸۹

گفتار ششم: دعوای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت ۱۹۰

مبحث سوم: مرجع صالح و مالی یا غیر مالی بودن دعوا ۱۹۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۹۳

گفتار دوم: مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه اجرت‌المثل ۱۹۶

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای ۱۹۷

۱- عدم امکان جمع بین اجرت‌المثل و نحله ۱۹۸

بخش نهم: دعوای الزام به انجام تعهد ۲۰۱

مبحث اول: ارکان دعوای الزام به انجام تعهد ۲۰۳

گفتار اول: وجود الزام قانونی یا قراردادی ۲۰۳

گفتار دوم: درخواست انجام تعهد از سوی متعهدله یا مضی مدت انجام ۲۰۵

گفتار سوم: عدم سقوط تعهد موضوع دعوا ۲۰۵

مبحث دوم: خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم انجام تعهد ۲۰۷

گفتار اول: موضوع تعهد پرداخت وجه نقد است ۲۰۷

گفتار دوم: اگر موضوع تعهد انجام یا عدم انجام عملی باشد ۲۰۹

مبحث سوم: نمونه دادخواست انجام تعهد و نمونه رای ۲۱۱

۱- ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی ۲۱۲

بخش دهم: دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۱۵

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۲۰

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن ۲۲۰

گفتار دوم: موجودیت مبیع و شرایط آن ۲۲۰

گفتار سوم: عدم تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۲۶

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۲۸

گفتار اول: تعریف تسلیم و قبض مبیع ۲۲۸

گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم مبیع ۲۲۹

گفتار سوم: هزینه تسلیم مبیع ۲۲۹

گفتار چهارم: تلف و نقض در مبیع قبل از تسلیم ۲۳۰

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع ۲۳۱

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار ۲۳۱

گفتار دوم: الزام بایع به تحویل مبیع ۲۳۲

گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار ۲۳۳

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع ۲۳۴

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبیع ۲۳۴

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۲۳۵

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۲۳۵

مبحث پنجم: نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و نمونه رای ۲۳۷

۱- تخلیه مورد اجاره به دلیل انقضای مدت ۲۳۸

بخش یازدهم: دعوای الزام به تعمیرات محل سرقفلی ۲۴۱

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۲۴۵

گفتار اول: وجود رابطه استیجاری ۲۴۵

گفتار دوم: ضرورت انجام تعمیرات ۲۴۵

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی ۲۴۶

گفتار اول: منظور از تعمیرات اساسی و تعمیرات جزئی ۲۴۶

گفتار دوم: تکلیف هزینه‌های بدون اذن مستأجر برای تعمیرات اساسی ۲۴۷

گفتار سوم: اختیار دادگاه در احتساب هزینه تعمیرات اساسی برای بیش از شش ماه ۲۴۷

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (موجر) در دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی   ۲۴۸

مبحث چهارم: نمونه دادخواست و نمونه رای ۲۴۹

۱- حدود مسئولیت موجر و مستأجر در پرداخت هزینه‌های عین مستأجره ۲۵۰

بخش دوازدهم: دعوای تقابل ۲۵۳

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل ۲۵۷

گفتار اول: شرایط عمومی ۲۵۷

گفتار دوم: رعایت شرایط اختصاصی ۲۵۷

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل ۲۶۱

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی ۲۶۳

گفتار اول: مصادیق دعوای تقابل ۲۶۳

گفتار دوم: مواردی که دعوای تقابل محسوب نمی‌شوند ۲۶۳

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل ۲۶۵

گفتار اول: تجدیدنظرخواهی دعوای متقابل ۲۶۵

گفتار دوم: آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل ۲۶۵

گفتار سوم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی جالب ثالث ۲۶۵

گفتار چهارم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی خواندگان وارد ثالث ۲۶۵

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی و صدور رأی ۲۶۶

مبحث پنجم: دادخواست تقابل و نمونه رای ۲۶۷

۱- طرح دعوای متقابل پس از جلسه اول دادرسی ۲۶۸

بخش سیزدهم: دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۱

مبحث اول: معرفی دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۳

گفتار اول: مفهوم دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۳

گفتار دوم: هدف از طرح دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۴

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۵

گفتار اول: وجود قرارداد بین طرفین دعوا ۲۷۵

گفتار دوم: احراز عدم انحلال قرارداد فی‌مابین طرفین ۲۷۵

گفتار سوم: احراز شرایط قانونی لازم برای صحت معامله ۲۷۵

مبحث سوم: اختلاف‌نظر در طرح دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۷

گفتار اول: مبانی استدلالی موافقان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۷

گفتار دوم: مبانی استدلالی مخالفان پذیرش دعوای تنفیذ قرارداد ۲۷۸

مبحث چهارم: مواردی که در تنظیم دادخواست تنفیذ قرارداد حائز اهمیت است ۲۸۱

مبحث پنجم: نمونه دادخواست تنفیذ و نمونه رای ۲۸۴

۱- دعوای تنفیذ قرارداد جزء امور ترافعی نبوده و قابلیت طرح در محاکم ندارد ۲۸۵

بخش چهاردهم: دعوای جلب ثالث ۲۸۷

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث ۲۸۹

گفتار اول: تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی ۲۸۹

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی ۲۹۰

گفتار سوم: جالب یکی از طرفین دعوا باشد ۲۹۱

گفتار چهارم: در جریان بودن دعوای اصلی ۲۹۱

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر ۲۹۲

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث ۲۹۳

مبحث چهارم: نمونه دادخواست جلب ثالث و نمونه رای ۲۹۶

۱- طرف‌های دعوای جلب ثالث ۲۹۷

بخش پانزدهم: دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۳۰۱

مبحث اول: جبران خسارت ۳۰۳

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارات مازاد بر دیه ۳۰۷

گفتار اول: عدم کفایت «دیه» جهت جبران خسارات ۳۰۷

گفتار دوم: ورود ضرر از جانب زیان‌زننده ۳۰۷

گفتار سوم: قابل مطالبه بودن ضرر ۳۰۷

گفتار چهارم: هم منشأ بودن دیه و خسارات مازاد بر دیه ۳۰۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه ۳۰۸

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی خسارات مازاد بر دیه ۳۰۸

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات ۳۰۹

مبحث چهارم: نمونه دادخواست خسارات مازاد بر دیه و نمونه رای ۳۱۱

۱- خسارت هزینۀ درمان علاوه بر دیه ۳۱۲

بخش شانزدهم: دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه ۳۱۵

مبحث اول: دعوای تغییر سن تولد ۳۱۷

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می‌باشد ۳۱۷

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می‌باشد ۳۱۸

مبحث دوم: دعوای تغییر نام و نام خانوادگی ۳۲۰

گفتار اول: تغییر نام (اسم کوچک) ۳۲۰

گفتار دوم: تغییر نام و نام خانوادگی (نام فامیلی) ۳۲۰

مبحث سوم: هیئت حل اختلاف ۳۲۱

گفتار اول: صلاحیت هیئت حل اختلاف ۳۲۱

گفتار دوم: نحوه اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف ۳۲۲

مبحث چهارم: نمونه دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و نمونه رای ۳۲۳

۱- دادگاه صلاحیت‌دار در دعوای ابطال سند سجلی ۳۲۴

بخش هفدهم: دعوای فروش مال مشاع ۳۲۷

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی ۳۲۹

مبحث دوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی ۳۳۱

گفتار اول: صلاحیت واحد ثبتی ۳۳۱

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۳۳۲

مبحث سوم: دعوای فروش مال مشاعی ۳۳۶

گفتار اول: مرجع قضائی صالح به رسیدگی به درخواست فروش مال مشاعی ۳۳۶

گفتار دوم: شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی ۳۳۷

گفتار سوم: نحوه اجرای دستور فروش مال مشاعی ۳۳۸

مبحث چهارم: نمونه دادخواست تقاضای تقسیم مال مشاعی و نمونه رای ۳۳۹

۱- قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی ۳۴۰

بخش هجدهم: دعوای فسخ معامله ۳۴۳

مبحث اول: ماهیت حق فسخ ۳۴۵

مبحث دوم: آثار حق فسخ ۳۵۰

مبحث سوم: نمونه دادخواست تنفیذ فسخ معامله و نمونه رای ۳۵۲

۱- دعوای فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ ۳۵۳

بخش نوزدهم: دعوای قلع و قمع ۳۵۵

مبحث اول: بررسی لغوی و اهمیت دعوای قلع و قمع ۳۵۷

گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی ۳۵۷

گفتار دوم: اهمیت دعوا در رویه قضائی ۳۵۸

مبحث دوم: ارکان دعوای قلع و قمع ۳۶۱

گفتار اول: مالکیت بلامنازع خواهان بر عرصه ۳۶۱

گفتار دوم: احداث ابنیه، اعیان یا غرس اشجار در ملک ۳۶۱

گفتار سوم: عدم وجود مجوز قانونی یا قراردادی جهت احداث مستحدثات یا غرس اشجار ۳۶۳

مبحث سوم: طرح دعوای قلع و قمع در کنار برخی دعاوی حقوقی دیگر ۳۶۶

گفتار اول: قلع و قمع در دعوای خلع‌ید ۳۶۶

گفتار دوم: قلع و قمع در دعاوی تصرف ۳۶۶

مبحث چهارم: قلع و قمع در امور کیفری ۳۶۹

گفتار اول: قلع و قمع در قانون تغییر کاربری اراضی ۳۷۱

گفتار دوم: شکایات تصرف غیرقانونی ۳۷۳

مبحث پنجم: رسیدگی به دعوای قلع و قمع ۳۷۵

گفتار اول: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای قلع و قمع ۳۷۵

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوای قلع و قمع ۳۷۶

گفتار سوم: خواهان و خوانده دعاوی ۳۷۷

گفتار چهارم: اقدامات احتیاطی ۳۷۸

گفتار پنجم: مالی یا غیرمالی بودن قلع و قمع و نحوه تقویم آن ۳۷۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست خلع‌ید و قلع و قمع و نمونه رای ۳۸۰

۱- نقض دادنامه بدوی به دلیل عدم طرح دعوای قلع و قمع از طرف تمامی مستأجرین ۳۸۱

بخش بیستم: دعوای مطالبه خسارت ۳۸۳

مبحث اول: مرجع تعیین میزان خسارت ۳۸۵

گفتار اول: تعیین میزان خسارت توسط قانون ۳۸۵

گفتار دوم: تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی ۳۸۶

مبحث دوم: انواع خسارت قابل مطالبه ۳۸۷

گفتار اول: خسارات دادرسی ۳۸۷

گفتار دوم: خسارت ممکن‌الحصول ۳۸۷

گفتار سوم: خسارت قانونی ۳۸۸

گفتار چهارم: خسارت قراردادی (وجه التزام) ۳۸۸

گفتار پنجم: خسارت معنوی ۳۸۸

گفتار ششم: خسارت تأخیر تأدیه ۳۸۹

مبحث سوم: خسارات غیر قابل مطالبه ۳۹۲

گفتار اول: خسارت ناشی از عدم‌النفع ۳۹۲

گفتار دوم: خسارت از خسارت ۳۹۲

مبحث چهارم: تشریفات دعوای مطالبه خسارت ۳۹۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ۳۹۴

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح در رسیدگی دعوای مطالبه خسارت ۳۹۵

گفتار سوم: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت ۳۹۶

مبحث پنجم: نمونه دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و نمونه رای ۳۹۸

۱- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۳۹۹

بخش بیست و یکم: دعوی مطالبه طلب ۴۰۳

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب ۴۰۵

گفتار اول: مستند بودن طلب به سند ۴۰۵

گفتار دوم: حال و منجز بودن طلب ۴۰۶

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی ۴۰۶

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۴۰۹

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعوی ۴۰۹

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی ۴۱۰

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۴۱۴

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب ۴۱۶

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب ۴۱۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته و نمونه رای ۴۱۹

۱- عدم تهاتر طلب احراز شده در مقابل دینی که اثبات نشده ۴۲۰

بخش بیست و دوم: د‌عوای مطالبه و استرداد ثمن ۴۲۳

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه ثمن معامله ۴۲۵

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن ۴۲۵

گفتار دوم: عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری ۴۲۶

مبحث دوم: شرایط پرداخت ثمن معامله ۴۲۸

گفتار اول: پرداخت دین ۴۲۸

گفتار دوم: زمان و مکان پرداخت ثمن ۴۲۸

گفتار سوم: هزینه تسلیم پرداخت ثمن ۴۲۹

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن معامله ۴۳۰

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار ۴۳۰

گفتار دوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار ۴۳۲

مبحث چهارم: ارکان دعوای استرداد ثمن معامله ۴۳۴

گفتار اول: انحلال یا بطلان عقد بیع ۴۳۴

گفتار دوم: مطالبه مشتری و عدم پرداخت بایع ۴۳۵

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۴۳۶

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۴۳۶

گفتار دوم: طریقه طرح دعاوی مطالبه و استرداد ثمن ۴۳۸

مبحث ششم: نمونه دادخواست مطالبه ثمن و نمونه رای ۴۴۰

۱- لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله ۴۴۱

بخش بیست و سوم: دعوای مطالبه وجه‌التزام ۴۴۳

مبحث اول: وجه‌التزام ۴۴۵

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده دعوای مطالبه وجه‌التزام ۴۴۷

مبحث سوم: نمونه دادخواست مطالبه وجه‌التزام و نمونه رای ۴۴۹

۱- دعوای مطالبه وجه‌التزام در عقد اجاره ۴۵۰

بخش بیست و چهارم: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق ۴۵۳

گفتار اول: حق مالکیت ۴۵۵

گفتار دوم: حق انتفاع ۴۵۶

گفتار سوم: حق ارتفاق ۴۵۶

مبحث اول: دعوای ممانعت از حق ۴۵۸

گفتار اول: تعریف دعوای ممانعت از حق ۴۵۸

گفتار دوم: ارکان دعوای ممانعت از حق ۴۵۸

مبحث دوم: دعوای مزاحمت از حق ۴۶۱

گفتار اول: تعریف دعوای مزاحمت از حق