کتاب مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رحلی

تعداد موجود :

34,500 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

کتاب مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل جهت آماده شدن برای آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل یکی از کاملترین منابع آموزشی و تستی می باشد.

  1. برای آماده شدن آزمون کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل این مجموعه آزمون می تواند بهترین گزینه باشد.
  2. .برای این که خودتان را بیازمایید و برای آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل آماده شوید مطالعه این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم.
  3. با مطالعه این کتاب در آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل موفق تر خواهید بود.
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

رحلی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

آزمون دانشگاه‌های سراسری سال ۱۳۸۱۱۳

حقوق بین‌الملل عمومی ۱۳

حقوق بین‌الملل خصوصی ۱۶

حقوق اساسی۱۸

حقوق مدنی (تعهدات) ۲۱

متون حقوقی۲۵

پاسخ‌های تشریحی سراسری سال ۱۳۸۱ ۳۱

حقوق بین‌الملل عمومی ۳۱

حقوق بین‌الملل خصوصی ۳۲

حقوق اساسی ۳۵

حقوق مدنی (تعهدات) ۳۶

متون حقوقی ۳۸

آزمون دانشگاه آزاد سال ۱۳۸۱ ۴۲

حقوق بین‌الملل عمومی۴۲

حقوق بین‌الملل خصوصی۴۴

حقوق اساسی ۴۷

حقوق اساسی ۴۹

متون حقوقی ۵۲

پاسخ‌های تشریحی آزاد سال ۱۳۸۱۵۷

حقوق بین‌الملل عمومی۵۷

حقوق بین‌الملل عمومی۵۷

حقوق بین‌الملل خصوصی ۵۸

حقوق اساسی۵۹۵۹

حقوق مدنی (تعهدات) ۵۹

متون حقوقی۶۰۶۰

آزمون دانشگاه‌های سراسری سال ۱۳۸۲ ۶۶

حقوق بین‌الملل عمومی۶۶

حقوق بین‌الملل خصوصی۶۹

حقوق اساسی۷۲

حقوق مدنی (تعهدات)۷۵

متون حقوقی۷۹

پاسخ‌های تشریحی سراسری سال۱۳۸۲۸۵

حقوق بین‌الملل عمومی ۸۵

حقوق بین‌الملل خصوصی ۸۶

حقوق اساسی ۸۸

حقوق مدنی (تعهدات) ۸۹

متون حقوقی ۹۱

آزمون دانشگاه آزادسال ۱۳۸۲ ۹۵

حقوق بین‌الملل عمومی۹۵

حقوق بین‌الملل خصوصی۹۷

حقوق اساسی۱۰۰

حقوق مدنی (تعهدات) ۱۰۳

متون حقوقی: ۱۰۵

پاسخ‌های تشریحی آزاد سال۱۳۸۲ ۱۰۹

حقوق بین‌الملل عمومی ۱۰۹

۲- عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نیست ۴۴

۳- حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه ۴۵

۴- وجود حق فسخ در صورت تدلیس در معاملات ۴۶

۵- درخواست اعاده دادرسی نسبت آراء قطعی دادگاه‌های خانواده ۴۷

۶- تقاضای طلاق از مرجع قضایی برای صیغه ۹۹ ساله ۴۸

۷- الزامی بودن ثبت ازدواج موقت ۴۸

۸- جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره ۴۹

۹- ثبت واقعه نکاح موقت درصورتی‌که باردار بودن زوجه ۵۰

۱۰- سلب حضانت در صورت ازدواج موقت زوجه ۵۲

۱۱- طلاق ویژه عقد دائم و عدم کارایی آن در عقد موقت ۵۳

۱۲- لزوم اخذ اجازه دادگاه در خصوص ثبت ازدواج موقت مردان متأهل ۵۴

۱۳- ضمانت اجرای دفاتر ازدواج بدون اخذ ولی قهری در خصوص جاری ساختن عقد موقت ۵۴

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد جهیزیه ۵۷

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۵۹

۱- مطالبه جهیزیه با طرح دعوایی مستقل ۵۹

۲- مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه ۶۰

۳- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین   ۶۱

۴- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۶۳

۵- اجرای گواهی عدم امکان سازش ۶۵

عدم امکان طرح دعوای مطالبۀ طلب در میزان توافقی جهیزیه ۶۶

۶- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۶۸

۷- اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین ۶۹

۸- عدم امکان درخواست جهیزیه پس از گواهی عدم امکان سازش به صورت دادخواست جداگانه  ۷۲

۹- استرداد جهیزیه موجود، پس از ۳ ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق ۷۳

۱۰- ضمان زوج در خصوص جهیزیه ۷۵

۱۱- ضمان شوهر در صورت تلف جهیزیه ۷۷

۱۲- مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه ۷۷

۱۳- دادگاه عمومی مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزه مطلق ۷۹

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۸۲

۱- گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه در مورد زن و شوهر یهودی ۸۲

۲- رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه ۸۳

۳- جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه ۸۳

۴- مطالبۀ مهریه و جهیزیه و نفقه از اموال توقیف شده زوج ۸۴

۵- استرداد جهیزیه با تعیین اقلام و ارقام جهیزیه ۸۵

دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات زوجین از نظر جهیزیه ۸۵

پرسش و پاسخ های دعاوی بطلان و فسخ نکاح ۸۷

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ ۸۹

۱- جواز صدور قرار تأخیر اجرای حکم در فرجام‌خواهی از رأی محکومیت غیرمالی ۸۹

۲- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۹۱

۳- فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ نکاح ۹۴

۴- الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۹۵

۵- امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد ۹۶

۶- شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۹۸

۷- جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق ۹۹

۸- حق فسخ نکاح برای زوج به علت باکره نبودن زوجه ۱۰۰

۹- تقاضای فسخ نکاح در صورت جنون زوج در زمان افاقه ۱۰۲

۱۰- فسخ نکاح در عقد موقت ۱۰۳

۱۱- حق تعلق مهر به زوجه در فسخ نکاح به علت تدلیس وی ۱۰۳

۱۲- فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر ۱۰۵

۱۳- آثار حقوقی رعایت پاره‌ای از مقررات طلاق در خصوص فسخ نکاح ۱۰۶

۱۴- آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه ۱۰۷

۱۵- دعوای فسخ نکاح به علت جنون یکی از طرفین ۱۰۸

۱۶- آثار و شرایط فسخ نکاح ۱۰۹

۱۷- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی ۱۱۲

۱۸- مرجع رسیدگی به فسخ نکاح ۱۱۴

مبحث دوم:  نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ ۱۱۵

۱- اجرای حکم فسخ نکاح ۱۱۵

۲- گواهی عدم امکان سازش ۱۱۵

۳- حکم دادگاه بر بقاء ازدواج زن و شوهر ۱۱۶

۴- حق درخواست طلاق در ازدواج موقت یا دائم ۱۱۷

۵- درخواست طلاق از طرف زوجه‌ای که قیم زوج است ۱۱۸

۶- افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست ۱۱۹

۷- عدم استفاده از خیار فسخ نکاح و اسقاط آن ۱۱۹

۸- وجود حق فسخ در صورت تدلیس در نکاح ۱۲۰

۹- کارآموزان وکالت حق قبول دعاوی مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند ۱۲۱

۱۰- تحقق نفقه و مهر در فسخ نکاح ۱۲۲

۱۱- عدم توانایی زوج در انجام وظایف زناشویی ۱۲۳

۱۲- شرط عدم نزدیکی در نکاح ۱۲۳

دعاوی خانواده درقوانین و مقررات ۱۲۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۱۲۶

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۱۴۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۱۶۴

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۱۷۵

از قانون مجازات اسلامی ۱۸۱

منابع و مآخذ ۱۸۲

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل”

09016288181 02188303398