کتاب تست های طبقه بندی شده حقوق بین‌الملل خصوصی

وزن 0.45 kg
سال چاپ

1399

تعداد موجود :

16,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

  1. کتاب فوق یکی از بهترین منابع برای اینکه در درس حقوق بین الملل از خودتان آزمون بگیرید می باشد.
  2. جهت آماده شدن برای آزمون کارشناسی ارشد حقوق بین الملل این مجموعه تست یکی از بهترین کتب تست در زمینه حقوق بین الملل خصوصی است.
  3. جهت امادگی برای آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق بین الملل این کتاب می تواند بهترین راهنمای شما باشد.
وزن 0.45 kg
سال چاپ

1399

سرفصل ها

فهرست صفحه

فصل اول- کلیات حقوق بین‌الملل خصوصی ۷

فصل دوم- تابعیت ۱۹

مبحث اول: کلیات تابعیت ۱۹

مبحث دوم: اصول سه‌گانه تابعیت و سیستم‌های اعطای تابعیت تولدی ۲۷

مبحث سوم: تحصیل تابعیت ایران ۳۴

مبحث چهارم: خروج از تابعیت ایران (ترک، رد و سلب) ۴۲

مبحث پنجم: تأثیر ازدواج بر تابعیت ۵۱

فصل سوم- اقامتگاه ۵۹

فصل چهارم- حقوق بیگانگان ۶۳

فصل پنجم- تعارض قوانین ۷۱

مبحث اول: کلیات تعارض قوانین ۷۱

مبحث دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین ۷۹

مبحث سوم: توصیف ۸۱

مبحث چهارم: احاله ۹۱

مبحث پنجم: تعارض متحرک ۹۸

مبحث ششم: انواع تعارض‌ها ۹۹

فصل ششم- اجرای قانون صلاحیت‌دار خارجی ۱۰۵

مبحث اول: مسائل اجرای قانون خارجی ۱۰۷

مبحث دوم: موانع اجرای قانون خارجی ۱۱۳

فصل هفتم- مسائل مهم تعارض قوانین ۱۱۹

مبحث اول: احوال شخصیه ۱۱۹

گفتاراول- کلیات و قواعد مشترک احوال شخصیه ۱۱۹

گفتار دوم- ازدواج و طلاق ۱۲۰

گفتار سوم- ارث و وصیت ۱۲۷

گفتار چهارم- اهلیت، قیمومت، ولایت و  ۱۳۳

مبحث دوم: اموال ۱۴۲

مبحث سوم: اسناد ۱۴۷

مبحث چهارم: قراردادها و تعهدات خارج از قرارداد و  ۱۵۳

فصل هشتم- تعارض دادگاه‌ها ۱۵۷

پاسخنامه ۱۶۵

فصل اول- کلیات حقوق بین‌الملل خصوصی ۱۶۵

فصل دوم- تابعیت ۱۷۳

مبحث اول- کلیات تابعیت ۱۷۳

مبحث دوم: اصول سه‌گانه تابعیت و سیستم‌های اعطای تابعیت تولدی ۱۷۸

مبحث سوم: تحصیل تابعیت ایران ۱۸۳

مبحث چهارم: خروج از تابعیت ایران (ترک، رد و سلب) ۱۸۸

مبحث پنجم: تأثیر ازدواج بر تابعیت ۱۹۵

فصل سوم- اقامتگاه ۲۰۱

فصل چهارم- حقوق بیگانگان ۲۰۳

فصل پنجم- تعارض قوانین ۲۰۹

مبحث اول: کلیات تعارض قوانین ۲۰۹

مبحث دوم: پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین ۲۱۴

مبحث سوم: توصیف ۲۱۶

مبحث چهارم: احاله ۲۲۲

مبحث پنجم: تعارض متحرک ۲۲۶

مبحث ششم: انواع تعارض‌ها ۲۲۷

فصل ششم- اجرای قانون صلاحیت‌دار خارجی ۲۳۳

مبحث اول: مسائل اجرای قانون خارجی ۲۳۴

مبحث دوم: موانع اجرای قانون خارجی ۲۳۸

فصل هفتم- مسائل مهم تعارض قوانین ۲۴۳

مبحث اول: احوال شخصیه ۲۴۳

گفتار اول- کلیات و قواعد مشترک احوال شخصیه ۲۴۳

گفتار دوم- ازدواج و طلاق ۲۴۳

گفتار سوم- ارث و وصیت ۲۴۶

گفتار چهارم- اهلیت، قیمومت، ولایت و  ۲۵۰

مبحث دوم: اموال ۲۵۶

مبحث سوم- اسناد ۲۵۹

مبحث چهارم: قراردادها و تعهدات خارج از قرارداد و  ۲۶۴

فصل هشتم- تعارض دادگاه‌ها ۲۶۷

 

1 دیدگاه برای کتاب تست های طبقه بندی شده حقوق بین‌الملل خصوصی

  1. کیارش شادمهری

    جواب تشریحی هم دارد ؟

دیدگاه خود را بنویسید

09016288181 02188303398