حقوقی-کیفری-خانواه
حقوقی-کیفری-خانواهحقوقی-کیفری-خانواه

پک کتب حقوقی و کیفری و خانواده

هزینه ارسال : برای تمام نقاط کشور رایگان

عنوان :پک کتب رویه دادگاه ها(حقوقی+کیفری+خانواده)

تعداد:۱۱۵جلد

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قیمت: ۲,۰۷۹,۵۰۰ تومان

پیش فاکتور را دانلود کنید

سنجش

توضیحات

پک کتب حقوقی و کیفری و خانواده

پک کتب حقوقی، کیفری و خانواده انتشارات چراغ دانش (۲۵ درصد تخفیف)

مجموعه کتب حقوقی کاربردی انتشارات چراغ دانش با موضوع دعاوی در رویه دادگاه ها به صورت یکجا با ۲۵ درصد تخفیف.

برای اطلاعات بیشتر با واحد فروش تماس حاصل فرمایید :  ۸۸۱۴۰۶۰۲-۰۲۱   

این مجموعه ارزشمند شامل ۸۷ عنوان کتاب با موضوع دعاوی و جرائم مختلف در رویه دادگاه ها می باشد که لیست کتب و جزییات آنها را در زیر ملاحظه می فرمایید :

عنوان کتاب: دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه‌هادعوای اعتراض ثالث

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۸۰۰۰تومان

 

 

 

 

عنوان کتاب: دعوای ابطال سند در رویه دادگاه‌هاابـطال-سـند

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۲۱۰۰۰ تومان

 

 

 

 

عنوان کتاب: دعوای اثبات مالکیت در رویه‌ دادگاه‌ها

اثبات-مالکیت

اثبات-مالکیت

مولف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: وزیری – ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان

 

 

 

عنوان کتاب: دعوای الزام به تنظیم سند در رویه دادگاه‌ها

الزام-به-تنظیم-سند

الزام-به-تنظیم-سند

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

 

 

 

عنوان کتاب: دعاوی اعسار در رویه دادگاه‌ها

اعسار

اعسار

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 

 

 

عنوان کتاب: دعوای خلع ید در رویه دادگاه‌ها – چاپ دوم

خلع-ید

خلع-ید

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان

 

 

عنوان کتاب: دعاوی بیمه در رویه دادگاه ها

دعاوی بیمه در رویه دادگاه هامؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای فک رهن در رویه دادگاه‌ها

دعوای فک رهنمؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها

دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه هامؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای تمکین در رویه دادگاه‌ها

دعوای تمکین در رویه دادگاه‌هامؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۴۵۰۰ تومان

عنوان کتاب: دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌ها

دعوای مطالبه نفقه در رویه دادگاه‌هاناشر: انتشارات چراغ دانش

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۶۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای حضانت فرزند در رویه دادگاه‌ها

دعوای حضانت فرزند در رویه دادگاه هامؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۴۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌ها

دعوای ابطال رأی داوری در رویه دادگاه‌هامؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

 

 

عنوان کتاب: دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه هامؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی ازدواج موقت در رویه دادگاه‌ها

دعاوی ازدواج موقت در رویه دادگاه‌هامؤلف:گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

 

عنوان کتاب: دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها

دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌هاپدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مدیر گروه: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۲۱۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه هامؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۴

قطع و تیراژ:

قیمت:۱۹۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای الزام به انجام تعهد در رویه دادگاه‌ها

دعوای الزام به انجام تعهدمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: دعوای مطالبه وجه التزام (خسارت قراردادی) در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه هامؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۶۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای دستور موقت در رویه دادگاه‌ها

دعوای دستور موقت در رویه دادگاه هامؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه‌ها

دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه هامؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۸۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در رویه دادگاه ها

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه

مؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

شابک: ۰-۵۹-۷۶۵۴-۶۰۰-۹۷۸
دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها’
عنوان کتاب: دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها

دعوای فسخ معامله در رویه دادگاه ها

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰تومان

شابک: ۹-۵۶-۷۶۵۴-۶۰۰-۹۷۸
دعوای تنفیذ قرارداد در رویه دادگاه ها’
عنوان کتاب: دعوای تنفیذ قرارداد در رویه دادگاه‌ها

دعوای تنفیذ قرارداد‌ در رویه دادگاه ها

مؤلف: مهدی قاسمی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:

شابک: ۶-۶۰-۷۶۵۴-۶۰۰-۹۷۸
دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه ها
عنوان کتاب: دعوای تأمین دلیل در رویه دادگاه‌ها

دعوای تامین دلیل در رویه دادگاه ها

مؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۲۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: دعوای تأمین خواسته در رویه دادگاه‌ها

دعوای تامین خواسته در رویه دادگاه هامؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۴۰۰۰ تومان

 

 

عنوان کتاب: دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه‌ها

دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه‌هامؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۲۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها

دعوای جلب ثالثمؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه اجرت المثلمؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

 

 

عنوان کتاب: دعوای تخلیه در رویه دادگاه‌ها

دعوای تخلیه در رویه دادگاه‌هامؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۲۰۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای استرداد جهیزیه در رویه دادگاه‌ها

استرداد جهیزیهمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه‌ها

دعوای ورشکستگی در رویه دادگاه‌هامؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۸۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای انحصار وراثت در رویه دادگاه‌ها

دعوای-انحصار-وراثتمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۷۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای بطلان و فسخ نکاح در رویه دادگاه‌ها

فسخ و بطلان نکاحمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۷۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی ارث و میراث در رویه دادگاه‌ها

ارث و میراث در رویه دادگاه هامؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مدیر گروه: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت : ۱۹۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای ابطال و تنفیذ وصیت در رویه دادگاه‌ها

ابطال و تنفیذ وصیتمؤلف: حسین زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه‌ها

تحویل-و-تسلیم-مبیعمؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۹۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه‌ها

دعوای ممانعت و مزاحمت از حق در رویه دادگاه‌هامؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۳۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی آپارتمان­ نشینی در رویه دادگاه‌ها

دعوای آپارتمان نشینیمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه‌ها

دعوای ضامن و ظهر نویسمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۶۵۰۰ تومان

 

 

عنوان کتاب: دعوای تقابل در رویه دادگاه‌ها

دعوای تقابل در رویه دادگاه هامؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۶۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها

دعوای-مطالبه-طلبمؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۹۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای مطالبه و استرداد ثمن در رویه دادگاه‌ها

دعوای مطالبه و استرداد ثمنمؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۸۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: آثار شرط در رویه دادگاه‌ها

آثار شرط در رویه دادگا هامؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۸۰۰۰ تومان

شابک: ۵-۱۰-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

عنوان کتاب: تشریفات ابلاغ قضائی در رویه دادگاه‌ها

ابلاغ قضاییمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۵۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای قلع و قمع در رویه دادگاه‌ها

دعوای-قلع-و-قمعمؤلف: مهدی قاسمی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۸۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها

دعوای-مطالبه-خسارتمؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

 

 

عنوان کتاب: دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه‌ها

سند سرقفلیمؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۴

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۶۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی چک در رویه دادگاه‌ها

دعوای چک در رویه دادگاه هامؤلف: حسین زینالی( وکیل دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: آثار وکالت در رویه دادگاه ها

آثار-وکالتمؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۹۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

حجرمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها

وقفمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۱۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی شرکت‌های تجاری در رویه دادگاه‌ها

شرکت های تجاریمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۲۱۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۹۵۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعاوی تصادف رانندگی در رویه دادگاه‌ها

حقوقی (25)مؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۸۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: دعوای اعمال حق شفعه در رویه دادگاه‌ها

شفعهمؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۲۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: دعوای اثبات اقالـه در رویه دادگاه‌ها

اقالهمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۴۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: درخواست اعاده دادرسی در رویه دادگاه‌ها

دادرسیمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: دعوای مطالبه خسارت مازاد بر دیه در رویه دادگاه ها

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه‌ها

اعتبار کارشناسیمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: درخواست واخواهی (حقوقی) در رویه دادگاه‌ها

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: معاینه و تحقیق محلی در رویه دادگاه‌ها

اعتبار معاینهمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

شابک: ۶-۱۳-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

 

عنوان کتاب: دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین

فرار از دینمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: تومان

شابک: ۹-۰۱۵-۴۴۳-۶۰۰-۹۷۸

کد کتاب: ۷۱
دعاوی شورا حل اختلاف در رویه دادگاه ها
عنوان کتاب: دعاوی شورای حل اختلاف در رویه دادگاه‌ها

تخلیه محل سرقفلی تعدی و تفریط

مؤلف: حسین زینالی(وکیل دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:۱۹۵۰۰ تومان

شابک: ۰-۰۲-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

کد کتاب: ۷۲
شرط مساحت معین در رویه دادگاه ها
عنوان کتاب: شرط مساحت معین در رویه دادگاه‌ها

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9

مؤلف: مهدی زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۴۰۰۰تومان

شابک: ۱-۲۱-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

 

عنوان کتاب: جرم کلاهبرداری در رویه دادگاه‌ها

کلاهبرداری

مؤلف: بابک بزازی مطلق

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری­­/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: جرم انتقال مال غیر در رویه دادگاه‌ها

فروش-مال-غیرمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۸۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: جرم تهدید در رویه دادگاه‌ها

تهدیدمؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

 

 

عنوان کتاب: جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه‌ها

خیانت در امانت

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۹۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء در رویه دادگاه‌ها

سفید امضامؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰تومان

عنوان کتاب: جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها

تخریبمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰تومان

 

عنوان کتاب: جرم اختلاس در رویه دادگاه‌ها

اختلاسمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۶۰۰۰تومان

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۳۸-۸۹-۱

عنوان کتاب: جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها

سرقتمؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: جرم توهین در رویه دادگاه‌ها

توهینمؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰تومان

عنوان کتاب: جرائم رشاء و ارتشاء در رویه دادگاه‌ها

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9مؤلف: توحید زینالی(وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰تومان

عنوان کتاب: جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9مولف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

شابک :۸-۰۳۸-۴۴۳-۶۰۰-۹۷۸

عنوان کتاب: جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها

%d9%81%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b9مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

مال از طریق نا مشروعمولف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت:  ۱۷۰۰۰ تومان

 

عنوان کتاب: جرائم خانوادگی در رویه دادگاه‌ها

دعاوی خانواده 2

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

عنوان کتاب : جرم افتراء در رویه دادگاه ها

افترا و قذفمؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

شابک: ۱-۷۶-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

عنوان کتاب: جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه‌ها

ضرب4111

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: جرم جعل و استفاده از سند مجعول در رویه دادگاهها

سند مجعولمؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان کتاب: جرم نشر اکاذیب در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پک کتب حقوقی و کیفری و خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات جدید

X