کتاب شیوه عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی, زینب کامکار

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

174,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی, زینب کامکار

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست صفحه

مقدمه مؤلفین ۷

فصل اول- حقوق بیمه ۹

مبحث اول: تاریخچه بیمه و اصطلاحات بیمه‌ای ۱۱

گفتار اول: تاریخچه بیمه ۱۱

گفتار دوم: تعاریف و اصطلاحات حقوق بیمه ۱۳

مبحث دوم: اوصاف و اصول حاکم بر عقد بیمه ۱۸

گفتار اول: اوصاف حاکم بر عقد بیمه ۱۸

گفتار دوم: اصول حاکم بر عقد بیمه ۱۹

گفتار سوم: اصل غرامت ۲۱

گفتار چهارم: اصل منع تعدد بیمه ۲۱

گفتار پنجم: اصل حسن نیت ۲۲

مبحث سوم: تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار ۲۵

گفتار اول: تعهدات بیمه‌گر ۲۵

گفتار دوم – تعهدات بیمه‌گذار ۲۷

مبحث چهارم: مراجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعاوی بیمه ۳۱

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم قضائی در رسیدگی به دعاوی بیمه ۳۱

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم قضائی در رسیدگی به دعاوی بیمه ۳۱

گفتار سوم: مرور زمان در دعاوی بیمه ۳۲

فصل دوم- بیمه شخص ثالث ۳۵

مبحث اول: سیر قانونی بیمه شخص ثالث و اصطلاحات قانونی آن ۳۷

گفتار اول: سیر قانونی بیمه شخص ثالث ۳۷

گفتار دوم: تعاریف و اصطلاحات بیمه شخص ثالث ۳۸

مبحث دوم: قواعد و استثنائات حاکم بر قرارداد بیمه شخص ثالث ۴۰

گفتار اول: قاعده اجباری بودن بیمه ۴۰

گفتار دوم: قاعده انتقال تعهد ۴۰

گفتار سوم: قاعده تساوی در پرداخت خسارت ۴۱

گفتار چهارم: قاعده عدم بازیافت خسارت ۴۱

گفتار پنجم: استثنائات حاکم بر قراردادهای بیمه ۴۶

مبحث سوم: سقف تعهدات بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت جانی ۴۸

گفتار اول: سقف تعهدات شرکت‌های بیمه ۴۸

گفتار دوم: سقف تعهدات صندوق تأمین خسارت جانی ۴۹

مبحث چهارم: میزان تعهدات ریالی شرکت‌های بیمه در قبال زیان دیدگان ۵۰

گفتار اول: تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه ۵۰

گفتار اول: تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان خارج وسیله نقلیه ۵۰

مبحث پنجم: تشریفات جبران خسارت در بیمه شخص ثالث ۵۱

گفتار اول: حداکثر مدت قانونی برای پرداخت خسارت ۵۱

گفتار دوم: ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت خسارت ۵۲

گفتار سوم: پرداخت خسارت قبل از صدور حکم قضائی ۵۲

گفتار چهارم: یوم الاداء بودن پرداخت خسارت ۵۳

گفتار پنجم: حالت‌های جبران خسارت ۵۴

گفتار ششم: کمیسیون رسیدگی به اختلافات ۵۴

مبحث ششم: صندوق تأمین خسارت جانی ۵۶

گفتار اول: خسارت‌های قابل پرداخت از صندوق تأمین خسارت جانی ۵۶

گفتار دوم: میزان تعهدات صندوق خسارت جانی ۵۸

گفتار سوم: منابع مالی صندوق تأمین خسارت بدنی ۵۸

گفتار چهارم: چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت جانی ۵۹

مبحث هفتم: وظایف مراجع قضائی، انتظامی و اداری ۶۷

گفتار اول: وظایف مراجع قضائی ۶۷

گفتار دوم: وظایف مراجع انتظامی ۶۷

گفتار سوم: وظایف مراجع اداری ۷۰

گفتار چهارم: آیین رسیدگی و پرداخت خسارت ۷۳

فصل سوم- بیمه باربری (حمل و نقل) ۷۵

گفتار اول: انواع بیمه‌های باربری ۷۷

گفتار دوم: شرایط صدور بیمه‌نامه‌های حمل و نقل ۸۱

گفتار سوم: فرآیند دریافت خسارت در بیمه‌نامه‌های باربری ۸۸

فصل چهارم- دریافت خسارت در قراردادهای بیمه ۹۷

گفتار اول: فرآیند پرداخت خسارت بیمه اتومبیل ۹۹

گفتار دوم: فرآیند پرداخت خسارت بیمه آتش‌سوزی ۱۰۵

گفتار سوم: فرآیند پرداخت خسارت بیمه سرقت ۱۰۶

گفتار چهارم: فرآیند پرداخت خسارت بیمه مهندسی ۱۰۶

گفتار پنجم: فرآیند پرداخت خسارت بیمه حیوانات ۱۰۹

گفتار ششم: فرآیند پرداخت خسارت بیمه عمر و حوادث گروهی ۱۰۹

گفتار هفتم: فرآیند پرداخت خسارت بیمه حمل و نقل ۱۱۱

گفتار هشتم: فرآیند پرداخت خسارت بیمه مسئولیت ۱۱۷

گفتار نهم: خسارات بیمه عمر و حوادث ۱۱۹

فصل پنجم- کلاهبرداری در صنعت بیمه ۱۲۳

گفتار اول: مفهوم کلاهبرداری در صنعت بیمه ۱۲۵

گفتار دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری بیمه‌ای ۱۲۷

گفتار سوم: مصادیق کلاهبرداری و تقلب در بیمه ۱۲۹

گفتار چهارم: راه‌های مقابله با کلاهبرداری و تقلب در صنعت بیمه ۱۳۳

فصل ششم- مقررات قانونی ۱۳۷

قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ۱۳۹

معاملات بیمه ۱۳۹

فسخ و بطلان ۱۴۰

مسئولیت بیمه‌گر ۱۴۳

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث ۱۴۷

بخش نخست- کلیات ۱۴۷

بخش دوم – حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار ۱۵۱

بخش سوم- حقوق و تعهدات صندوق ۱۵۸

بخش چهارم- پرداخت خسارت ۱۶۵

بخش پنجم- تکالیف سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط ۱۶۹

بخش ششم ـ مقررات کیفری ۱۷۷

بخش هفتم- مقررات نهائی ۱۷۸

آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان ۱۳۹۱ ۱۷۹

فصل اول- تعاریف ۱۷۹

فصل دوم- اطلاع‌رسانی و تبلیغ خدمات بیمه‌ای ۱۸۲

فصل سوم- فروش، پیشنهاد و صدور بیمه‌نامه ۱۸۳

فصل چهارم- رسیدگی به خسارت ۱۸۶

فصل پنجم- فرایند رسیدگی به شکایات بیمه‌ای ۱۸۸

فصل ششم- نظارت بر اجرا ۱۸۹

فصل هفتم- سایر مقررات ۱۹۰

آیین‌نامه شرایط عمومی بیمه باربری مصوب ۱۳۹۱ ۱۹۱

فصل اول- تعاریف ۱۹۱

فصل دوم- شرایط ۱۹۲

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ۱۹۹

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ۲۰۰

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ۲۰۱

نمونه دادخواست مطالبه خسارت ۲۰۲

منابع و مأخذ ۲۲۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب شیوه عملی وصول خسارت در دعاوی بیمه”

09016288181 02188303398