کتاب شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی

وزن 0.45 kg
شابک

978-964-8255-82-6

نویسنده

حسین زینالی

صفحه

210

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

نوبت چاپ

دوم

تعداد موجود :

161,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.45 kg
شابک

978-964-8255-82-6

نویسنده

حسین زینالی

صفحه

210

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

نوبت چاپ

دوم

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

بخش شکوایی ۲۳

بخش استشهادیه ۱۱۷

نمونه در خواست‌های حقوقی ۱۴۴

نمونه درخواست‌های کیفری ۱۶۴

نمونه در خواست‌های ثبتی ۱۷۰

فهرست جزئی صفحه

مقدمه۱۱

نکات قابل توجه قبل ازطرح شکایت ۱۳

بخش شکوایی ۲۳

نمونه خام متن شکوائیه‌های کیفری ۲۳

شکوائیه در خصوص ایجاد رابطه زوجیت بدون ثبت در دفترخانه رسمی ۲۴

شکوائیه در خصوص استعمال الفاظ رکیک و توهین توسط شوهر ۲۵

شکوائیه اخذ رشوه ۲۶

شکوائیه اخذ نوشته‌ای به ضررغیررشید ۲۷

شکوائیه ربا خواری ۲۸

شکوائیه کلاهبرداری ۲۹

شکوائیه معاونت در ارتشاء و کلاهبرداری ۳۰

شکوائیه توهین به مقدسات مذهبی ۳۱

شکوائیه استعمال مشروبات الکلی به صورت علنی ۳۲

شکوائیه خرید/حمل/ نگهداری مشروبات الکلی ۳۳

شکوائیه به کار گماردن طفل صغیر/ غیررشید برای تکدی ۳۴

شکوائیه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلی ۳۵

شکوائیه امتناع از رسیدگی ۳۶

شکوائیه دعوت مردم به قمارخانه ۳۷

شکوائیه خرید/ حمل/ نگهداری وسایل قماربازی ۳۸

شکوائیه ساختن/ فروختن/ واردکردن/ مشروبات الکلی ۳۹

شکوائیه تجاوز به اراضی/ و تپه‌ها/ و اماکن تاریخی/ و مذهبی ۴۰

شکوائیه قراردادن تکدی/کلاشی به عنوان پیشهی خود ۴۱

شکوائیه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی ۴۲

شکوائیه خرید و فروش غیرمجاز اموالِ تاریخی– فرهنگ ۴۳

شکوائیه سرقت/خرید/ اخفای اشیاء و لوازم و فرهنگی/تاریخی/ مذهبی ۴۴

شکوائیه تخریب مجموعه فرهنگی/تاریخی/ مذهبی ۴۵

شکوائیه مبادرت به عملیاتی در حریم آثار فرهنگی – تاریخی ۴۶

شکوائیه سلب آزادی ۴۷

شکوائیه جعل سند عادی ۴۸

شکوائیه ایراد ضرب و جرح عمدی غیرقابل قصاص ۴۹

شکوائیه اخلال در نظم وآسایش عمومی ۵۱

شکوائیه شروع به قتل عمدی ۵۲

شکوائیه دفن/ مخفی کردن جنازه بدون مجوز و رعایت نظامات دولتی ۵۳

شکوائیه قتل غیرعمدی به واسطهی بی‌احتیاطی/ بی‌مبالاتی/ عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی   ۵۴

شکوائیه مزاحمت / اخاذی/تهدید ۵۵

شکوائیه جعل/ و استفاده از سند مجعول ۵۶

شکوائیه تصرف عدوانی ۵۷

شکوائیه خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری، سرقت ۵۹

شکوائیه مزاحمت تلفنی (۱) ۶۰

شکوائیه صدور چک بلامحل ۶۱

شکوائیه قدرت نمایی وایجاد مزاحمت با چاقو ۶۳

شکوائیه چک از سوی مدیر عامل شرکت ۶۴

شکوائیه شروع به قتل عمد ۶۵

شکوائیه خیانت در امانت ۶۶

شکوائیه انجام معامله معارض ۶۸

شکوائیه نشر کاذب و افترا رایانه‌ای ۶۹

شکوائیه تخریب، ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق ۷۱

شکوائیه ضرب و جرح عمدی ۷۳

شکوائیه تهدید، توهین، فحاشی ۷۵

شکوائیه انتقال مال غیر ۷۶

شکوائیه مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب ۷۷

شکوائیه فحاشی و توهین وتهدید ۷۸

شکوائیه تصادف منجر به جرح ۷۹

شکوائیه خیانت در امانت ۸۰

شکوائیه انتقال مال غیر ۸۲

شکوائیه توهین و فحاشی و اخلال در نظم و آسایش و عمومی ۸۳

شکوائیه سوء استفاده از لباس‌های رسمی مأمورین نظامی ۸۵

شکوائیه فرار از زندان/ و تخریب ۸۶

شکوائیه کوتاهی در انجام وظیفه ۸۷

شکوائیه فک پلمپ ۸۸

شکوائیه افترا و هتک حرمت ۸۹

شکوائیه توهین و فحاشی ۹۰

شکوائیه ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق ۹۱

شکوائیه شکایت صادرکننده مبنی مفقود شدن دسته چک ۹۳

شکوائیه در خصوص ایجاد مزاحمت ۹۵

شکوائیه در خصوص ایجاد مزاحمت‌های تلفنی ۹۶

شکوائیه در خصوص تهدید به قتل ۹۷

شکوائیه در خصوص سوگند (قسم) دروغ ۹۸

شکوائیه در خصوص قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو ۹۹

شکوائیه در خصوص هتک حرمت منازل ۱۰۱

شکوائیه خیانت در امانت ۱۰۲

شکوائیه کلاهبردای ۱۰۳

شکوائیه در خصوص ایجاد رابطه زوجیت بدون ثبت در دفتر خانه رسمی ازدواج از سوی همسر  ۱۰۴

شکوائیه درخصوص ایجاد مزاحمت به بهانه خواستگاری ۱۰۵

شکوائیه در خصوص ایراد افتراء ۱۰۶

شکوائیه در خصوص ایراد ضرب و جرح عمدی توسط زوج ۱۰۷

شکوائیه در خصوص تدلیس در ازدواج ۱۰۹

شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر ۱۱۰

شکوائیه در خصوص هتک حرمت ۱۱۱

شکوائیه زوجه (زن) مبنی بر ترک انفاق توسط شوهر ۱۱۲

شکوائیه مبنی بر ایجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت ۱۱۳

شکوائیه مبنی بر درخواست مجازات به جهت نکاح قبل از بلوغ از سوی ولی قهری ۱۱۴

شکوائیه شکایت ذی‌نفع (دارنده) در مورد مفقود شدن چک ۱۱۵

بخش استشهادیه ۱۱۷

قررات مربوط به گواهی ۱۱۷

استشهادیه (مخصوص طبقه اول) ۱۱۸

استشهادیه (مخصوص طبقه دوم) ۱۲۱

استشهادیه اعسار از محکوم به ۱۲۴

استشهادیه کلاهبرداری ۱۲۵

استشهادیه عدم پرداخت محکوم به ۱۲۷

استشهادیه کارگرکارفرما ۱۲۸

استشهادیه پرداخت محکوم به ۱۲۹

استشهادییه خیانت در امانت ۱۳۰

استشهادیه حصروراثت ۱۳۲

استشهادیه اذن موجر برای واگذاری عین مستاجره به غیر ۱۳۳

استشهادیه فروش واگذاری مغازه ۱۳۴

استشهادیه اجاره مغازه ۱۳۵

استشهادیه کارگر کارفرما ۱۳۶

استشهادیه اجارهی عین مستأجره توسط مستأجر ۱۳۷

استشهادیه خرید سرقفلی با رضایت مالک ۱۳۸

استشهادیه خرید ملک ۱۳۹

استشهادیه انتقال (فروش) ملک ۱۴۰

استشهادیه تعدی تفریط در ملک استیجاری ۱۴۱

استشهادیه اجاره سرقفلی و حق کسب پیشه ۱۴۲

استشهادیه حق کسب و پیشه ۱۴۳

نمونه در خواست‌های حقوقی ۱۴۴

تقاضای اخذ مجوز (اجازه مخصوص) صدور دستور موقت ۱۴۴

تقاضای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۴۵

تقاضای توقیف طلب نزد شخص ثالث ۱۴۶

تقاضای صدور قرار قبولی و اجرای حکم دادگاه خارجی ۱۴۷

تقاضای عسر و حرج از طرف محکوم‌علیه (مستأجر) ۱۴۸

تقاضای مراجعه به محل و تخلیه و تحویل عین مستأجر از طرف موجر ۱۴۹

درخواست استرداد دعوی از دادگاه (سقوط دعوی) ۱۵۰

درخواست در خصوص تحویل اموال از اجرای احکام مدنی ۱۵۱

درخواست صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک ۱۵۲

درخواست صدور اجراییه در خصوص تغییر نام کوچک ۱۵۳

لایحه جهت تقدیم قبض بابت خسارت احتمالی ۱۵۴

لایحهی اعلام وکالت ۱۵۵

لایحه برای تقاضای ابلاغ اجراییه ۱۵۶

لایحه برای تقاضای استرداد طفل ۱۵۷

معرفی اموال محکوم‌علیه جهت توقیف ۱۵۸

نمونه اجراییه در خصوص قلع و قمع و خلعید ۱۵۹

نمونه دیگر تقاضای اخذ اجازه مخصوص صدور دستور موقت ۱۶۰

نمونه صورت جلسه تأمین دلیل ۱۶۱

نمونه درخواست‌های کیفری ۱۶۴

تقاضای جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل ۱۶۴

درخواست عدم پرداخت وجه چک از سوی بانک ۱۶۵

درخواست قبولی کفالت توسط کفیل از دادگاه ۱۶۶

درخواست قبولی وثیقه توسط وثیقه گذار از دادگاه ۱۶۷

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طریق مراجع قضایی ۱۶۸

دستور بازداشت پلاک ثبتی به عنوان وثیقه ۱۶۹

بخش دوم نمونه در خواست‌های ثبتی ۱۷۰

ارسال رونوشت قرار تأمین خواسته به اداره ثبت ۱۷۰

تقاضای اجرای ماده ۴۵ آیین نامه قانون ثبت ۱۷۱

تقاضای اخذ نقشه ثبتی ۱۷۲

تقاضای اصلاح حد به کوچه ۱۷۳

تقاضای اصلاح حدود طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۱۷۴

تقاضای افراز املاک مشاع ۱۷۵

تقاضای آگهی تحدید حدود اختصاصی ۱۷۶

تقاضای بازداشت اموال از طریق اجرای اسناد رسمی ۱۷۷

تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مدیون از سوی طلبکار ۱۷۸

تقاضای بازداشت پلاک ثبتی مدیون از طریق اجرای اسناد رسمی ۱۷۹

تقاضای بازداشت تلفن مدیون از سوی طلبکار ۱۸۰

تقاضای بازداشت تلفن مدیون از طریق اجرای اسناد رسمی ۱۸۱

تقاضای تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد ۱۸۲

تقاضای تعویض سند غیر قابل استفاده (سوخته، فرسوده، آب ریختگی) ۱۸۳

تقاضای ثبت ملک ۱۸۴

تقاضای سند مالکیت متمم الصاقی ۱۸۵

تقاضای صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی در خصوص چک بلامحل ۱۸۶

تقاضای صدور سند تجمیعی ۱۸۷

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به لحاظ مفقودی ۱۸۸

تقاضای صدور سند مالکیت بر اساس تنظیم تقسیم‌نامه ۱۸۹

تقاضای صدور سند مالکیت جدید برای وراث ۱۹۰

تقاضای صدور سند مالکیت ۱۹۱

تقاضای مطالبه اجور از طریق دفتر خانه ۱۹۲

تقاضای ممنوع الخروجی از طریق اجرای اسناد رسمی ۱۹۳

تقاضای نصب مجدد سرب پلمپ سند مالکیت ۱۹۴

درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه ۱۹۵

درخواست منع خروج بدهکار از کشور ۱۹۶

درخواست وصول مهریه (اجراییه ثبت اسناد) ۱۹۷

نمونه متن سند اقرار به بذل مهریه ۱۹۸

نمونه متن سند اقرار به وصول مهریه ۱۹۹

نمونه متن سند قطعی منقول (سند قطعی اتومبیل) ۲۰۰

نمونه متن سند وکالت طلاق ۲۰۲

نمونه متن سند وکالت فقط فروش مختصر ۲۰۴

نمونه متن وکالت فروش خودرو ۲۰۶

نمونه متن سند رضایت نامه‌های پرونده‌های متشکله در دادگستری ۲۰۸

نمونه نامه (درخواست) اعلام حضور خریدار در دفترخانه ۲۰۹

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی”

09016288181 02188303398