شیوه‌های عملی تنظیم اظهارنامه و دادخواست

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

صفحه

295

شابک

978-964-8355-95-6‬

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

تعداد موجود :

در انبار موجود نمی باشد

74,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

وزن 0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

صفحه

295

شابک

978-964-8355-95-6‬

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1399

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

کلیات ۱۷

گفتار اول: مقدمه ۱۷

گفتار دوم: مفهوم دادخواست ۱۷

گفتار سوم: انواع دادخواست ۱۸

گفتار چهارم: اصطلاحات مشابه با دادخواست ۱۸

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۱۹

گفتار دوم: خواسته‌هایی که در دیوان مطرح می‌گردد ۱۹

گفتار سوم: نحوه نگارش دادخواست به دیوان ۲۰

ارکان دادخواست ۲۵

گفتار اول: شرایط شکلی دادخواست ۲۵

گفتار دوم: خواسته‌هایی که مستلزم تقدیم دادخواست نیست ۲۵

گفتار سوم: نحوه نگارش عملی ارکان دادخواست ۲۶

نحوه عملی تنظیم دادخواست ۳۹

گفتار اول: شرایط اقامه دعوا ۳۹

گفتار دوم: مراجعه به مرجع قضائی صالح برای تقدیم دادخواست ۴۰

مراحل عملی جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۴۷

گفتار اول: ابطال تمبر ۴۷

جدول هزینه دادرسی با اصلاحات ۱۳۹۵- ۴۸

گفتار دوم: ثبت دادخواست ۴۹

لیست دفاتر خدمات قضائی برای ثبت دادخواست به شرح ذیل می‌باشد: ۵۱

گفتار سوم: ثبت دادخواست در دفتر شعبه دادگاه ۶۰

گفتار چهارم: تسلیم پرونده به دادگاه ۶۰

۱- دادخواست حصر وراثت مسلمانان کمتر از سه میلیون تومان ۶۵

۲- دادخواست حصر وراثت مسلمانان بیشتر از سه میلیون تومان ۶۶

۳- دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی (بیشتر از سه میلیون تومان) ۶۷

۴- دادخواست حصر وراثت پیروان اقلیت‌های مذهبی (کمتر از سه میلیون تومان) ۶۸

۵-دادخواست مهروموم ترکه ۶۹

۶- دادخواست مهروموم ترکه و صورت‌برداری و تحریر آن ۷۰

۷- دادخواست مهروموم ترکه و تحریر و تقسیم آن ۷۱

۸- دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۷۲

۹- دادخواست صدور حکم رشد ۷۳

۱۰- دادخواست صدور حکم سرپرستی و کفالت ۷۴

۱۱- دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید ۷۵

۱۲- دادخواست تغییر نام و نام خانوادگی ۷۶

۱۳- دادخواست الزام به تغییر نام فرزند ۷۷

۱۴- دادخواست ابطال وکالت کاری ۷۸

۱۵- دادخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت‌نامه ۷۹

۱۶- دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به ۸۰

۱۷- دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۸۱

۱۸- دادخواست تأمین دلیل خسارت وارده به اتومبیل (از شورای حل اختلاف) ۸۲

۱۹- دادخواست تأمین دلیل خسارات وارده به منزل ۸۳

۲۰- دادخواست تأمین دلیل در خرید مال غیرمنقول ۸۴

۲۱- دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر ۸۵

۲۲- دادخواست تأمین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد ۸۶

۲۳- دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل ۸۷

۲۴- دادخواست تأمین دلیل با جلب‌نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب ۸۸

۲۵- دادخواست تأمین به دلیل تعدی و تفریط ۸۹

۲۶- دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت ۹۰

۲۷- دادخواست تأمین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات ۹۱

۲۸- دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه ۹۲

۲۹- دادخواست تأمین دلیل در عدم تکمیل تعمیرات ۹۳

۳۰- دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته ۹۴

۳۱- دادخواست قرار تأمین خواسته (توقیف عین موضوع معامله) ۹۵

۳۲- دادخواست قرار تأمین خواسته عادی مهریه ۹۶

۳۳- دادخواست اعتراض به دادخواست قرار تأمین خواسته ۹۷

۳۴- دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته استرداد جهیزیه ۹۸

۳۵- دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد ۹۹

۳۶- دادخواست تأمین خواسته به همراه تنفیذ فسخ قرارداد ۱۰۰

۳۷- دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه آب و برق و گاز ۱۰۱

۳۸- دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف ۱۰۲

۳۹- دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه ۱۰۳

۴۰- دادخواست توقیف اموال به همراه مطالبه نفقه ایام زوجیت ۱۰۴

۴۱- دادخواست مطالبه وجه حق داوری به همراه درخواست تأمین خواسته ۱۰۵

۴۲- دادخواست مطالبه وجه چک به همراه درخواست تأمین خواسته ۱۰۶

۴۳- دادخواست مطالبه وجه سفته به همراه درخواست تأمین خواسته ۱۰۷

۴۴- دادخواست مطالبه هزینه نقل‌وانتقال به همراه درخواست تأمین خواسته ۱۰۸

۴۵- دادخواست رفع مزاحمت ۱۰۹

۴۶- دادخواست خلع‌ید و قلع‌وقمع بنا ۱۱۰

۴۷- دادخواست خلع‌ید و قلع ‌و قمع بنا به همراه خسارات قانونی ۱۱۱

۴۸- دادخواست رفع ممانعت از حق ۱۱۲

۴۹- دادخواست دستور موقت اتصال تلفن ۱۱۳

۵۰- دادخواست دستور موقت بر استرداد فرزند ۱۱۴

۵۱- دادخواست دستور موقت به منع از پرداخت مبلغ چک ۱۱۵

۵۲- دادخواست دستور موقت بر جلوگیری از صدور سند مالکیت ۱۱۶

۵۳- دادخواست دستور موقت بر جلوگیری و منع از عملیات ساختمانی ۱۱۷

۵۴- دادخواست دستور موقت به منع نقل ‌و انتقال آپارتمان احداثی ۱۱۸

۵۵- دادخواست دستور موقت به منع از هرگونه استفاده و نقل ‌و انتقال تلفن ۱۱۹

۵۶- دادخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت ۱۲۰

۵۷- دادخواست تأمین دلیل انتقال به غیر ۱۲۱

۵۸- دادخواست تأمین دلیل تغییر شغل ۱۲۲

۵۹- دادخواست تأمین دلیل با جلب‌نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب ۱۲۳

۶۰- دادخواست قرار تأمین دلیل در مورد تغییر شغل محل کسب و تعدی و تفریط ۱۲۴

۶۱- دادخواست حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث ۱۲۵

۶۲- دادخواست تخلیه به علت تغییر شغل ۱۲۶

۶۳- دادخواست تخلیه به علت لزوم نوسازی ملک ۱۲۷

۶۴- دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی ۱۲۸

۶۵- دادخواست تعدیل اجاره بهاء ۱۲۹

۶۶- دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی ۱۳۰

۶۷- دادخواست الزام به تحویل مورد اجاره ۱۳۱

۶۸- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۱۳۲

۶۹- دادخواست تأمین دلیل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت ۱۳۳

۷۰- دادخواست تعیین اجاره‌بها ۱۳۴

۷۱- دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۳۵

۷۲- دادخواست مطالبه وجه چک به همراه تأمین خواسته ۱۳۶

۷۳- دادخواست مطالبه وجه چک خارجی به همراه تأمین خواسته ۱۳۷

۷۴- دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده ۱۳۸

۷۵- دادخواست ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۱۳۹

۷۶- دادخواست صدور دستور فروش ملک مشاعی ۱۴۰

۷۷- دادخواست صدور گواهی تجویز انتقال سهم مالکیت ۱۴۱

۷۸- دادخواست الزام به تحویل مبیع ۱۴۲

۷۹- دادخواست صدور حکم بر الزام به تکمیل موضوع قرارداد ۱۴۳

۸۰- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به همراه دستور موقت ۱۴۴

۸۱- دادخواست الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ۱۴۵

۸۲- دادخواست ابطال عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۴۶

۸۳- دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۱۴۷

۸۴- دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه به همراه دستور موقت ۱۴۸

۸۵- دادخواست ورود ثالث ۱۴۹

۸۶- دادخواست الزام به تحویل مبیع ۱۵۰

۸۷- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل ۱۵۱

۸۸- دادخواست دستور موقت به منع نقل‌وانتقال اتومبیل ۱۵۲

۸۹- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال امتیاز تلفن ۱۵۳

۹۰- دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن ۱۵۴

۹۱- دادخواست ثبت ازدواج دائم ۱۵۵

۹۲- دادخواست صدور حکم ثبت واقعه ازدواج موقت ۱۵۶

۹۳- دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت ۱۵۷

۹۴- دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت عدم امکان استئذان از ولی ۱۵۸

۹۵- دادخواست تجویز ازدواج مجدد ۱۵۹

۹۶- دادخواست صدور حکم حضانت ۱۶۰

۹۷- دادخواست تحویل فرزند به اینجانب و صدور حکم حضانت طفل ۱۶۱

۹۸- دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند ۱۶۲

۹۹- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۶۳

۱۰۰- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقدنامه ۱۶۴

۱۰۱- دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج ۱۶۵

۱۰۲- دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی ۱۶۶

۱۰۳- دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت ۱۶۷

۱۰۴- دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اکراه و فقدان قصد ۱۶۸

۱۰۵- دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب ۱۶۹

۱۰۶- دادخواست مطالبه مهریه به همراه تأمین خواسته ۱۷۰

۱۰۷- دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ تقسیط آن ۱۷۱

۱۰۸- دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت ۱۷۲

۱۰۹- دادخوست تقاضای صدور حکم تمکین ۱۷۳

۱۱۰- دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی ۱۷۴

۱۱۱- دادخواست تقاضای صدور حکم فرزندخواندگی ۱۷۵

کلیات ۱۷۹

گفتار اول: تعریف اظهارنامه ۱۷۹

گفتار دوم: کاربردهای اظهارنامه و زمان ارسال آن ۱۷۹

گفتار سوم: ابلاغ اظهارنامه ۱۸۰

قواعد حاکم بر اظهارنامه ۱۸۳

گفتار اول: ارسال اظهارنامه ۱۸۳

اظهارنامه مطالبات دیون عادی ۲۰۳

اظهارنامه تعیین داور ۲۰۴

گفتار سوم: انواع اظهارنامه ۲۰۵

شیوه های  عملی تنظیم اظهارنامه ۲۱۱

گفتار اول: شرایط شکلی اظهارنامه ۲۱۱

گفتار دوم: ارکان اظهارنامه ۲۱۱

اظهارنامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین ۲۱۹

اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش ۲۲۰

اظهارنامه راجع‌به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت و ابلاغ آن ۲۲۱

اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع از عدم حضور فروشنده در دفترخانه ۲۲۲

اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه ۲۲۳

اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده برای انتقال رسمی مورد معامله ۲۲۴

اظهارنامه در خصوص مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند انتقال ملک ۲۲۵

اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ۲۲۶

اظهارنامه موجر به مستأجر مبنی بر پرداخت اجاره‌بها ۲۲۷

اظهارنامه خریدار ملک به فروشنده جهت تنظیم سند رسمی انتقال ۲۲۸

اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام ۲۲۹

اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی ۲۳۰

اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل‌وانتقال پلاک ثبتی ۲۳۱

اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمان ۲۳۲

اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره به غیر ۲۳۳

اظهارنامه تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل ۲۳۴

اظهارنامه به مستأجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی ۲۳۵

اظهارنامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاء مدت ۲۳۶

اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری‌های پارکینگ ۲۳۷

اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم ۲۳۸

اظهارنامه قلع‌وقمع بنا به همراه اجرت‌المثل دوران تصرف بک باب خانه ۲۳۹

اظهارنامه خلع‌ید و اجرت‌المثل دوران تصرف ۲۴۰

اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی بایع ۲۴۱

اظهارنامه مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب ۲۴۲

اظهارنامه وجه چک بلامحل و خسارت وارده ۲۴۳

اظهارنامه انحلال شرکت ۲۴۴

اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تأخیر تأدیه ۲۴۵

اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت ۲۴۶

اظهارنامه مطالبه وجه از بابت قرارداد ۲۴۷

اظهارنامه استرداد لاشه چک ۲۴۸

منابع و مآخذ ۲۴۹

الف) قوانین ۲۴۹

ب) کتاب‌ها ۲۵۰

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شیوه‌های عملی تنظیم اظهارنامه و دادخواست”

09016288181 02188303398