کتاب دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

صفحه

231

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

نوبت چاپ

دوم

تعداد موجود :

168,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

توضیحات کتاب دعوی تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط

  1. با مطالعه این کتاب در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط بدون نیاز به حضور وکیل موفق می شوید.
  2. نحوه طرح و دفاع از دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط را با مطالعه این کتاب یاد خواهید گرفت.
  3. با مطالعه این کتاب راحت تر می توانید حقوق خود را در دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط به دست آورید.
وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

صفحه

231

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

نوبت چاپ

دوم

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۳

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۵

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۳۱

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۴

دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۳۷

مقدمه ۳۹

مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۴۱

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۵۰

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) ۵۴

مبحث چهارم: بررسی معمول‌ترین تغییرات در عین مستأجره به جهت تعدی ۵۷

تعدی و تفریط محل سرقفلی در رویه قضائی ۶۵

مبحث اول: تعدی و تفریط در نشست‌های قضائی ۶۷

مبحث دوم: نمونه رأی و نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط ۷۲

نمونه اظهارنظرهای کارشناسی همراه با تحلیل حقوقی ۱۴۹

مبحث اول: نظریه کارشناسی اولیه مبنی بر عدم تحقق تعدی و تفریط ۱۵۱

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۱۶۹

آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۱

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۳

قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰۴

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۲۰۵

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۹

فهرست منابع و مأخذ ۲۱۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۳

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۵

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۵

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۸

گفتار سوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۲۳

گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۵

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۶

بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۸

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۳۱

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۴

دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۳۷

مقدمه ۳۹

مبحث اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۴۱

گفتار اول: وجود الزامات قراردادی و عرفی ۴۱

بند اول: الزامات قراردادی ۴۲

بند دوم: الزامات عرفی ۴۵

گفتار دوم: تخلف از الزامات قراردادی یا عرفی ۴۶

گفتار سوم: ورود ضرر نسبت به عین مستأجره یا موجر ۴۷

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۵۰

گفتار اول: آثار شرط عدم تغییرات جزئی بدون اذن کتبی موجر ۵۰

گفتار دوم: اثر حکم کیفری در احراز تعدی و تفریط ۵۲

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) و دفاعیات خوانده (مستأجر) ۵۴

گفتار اول: الزامات اثباتی موجر به جهت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره ۵۴

گفتار دوم: دفاعیات مستأجر در دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ۵۵

مبحث چهارم: بررسی معمول‌ترین تغییرات در عین مستأجره به جهت تعدی و تفریط ۵۷

گفتار اول: ساخت بالابر برای بالکن ۵۷

گفتار دوم: تراشیدن دیوارهای مغازه ۵۸

گفتار سوم: ساخت بالکن ۵۸

گفتار چهارم: برداشتن دیوار حائل ۵۹

گفتار پنجم: تقسیم یک مغازه چند دهنه با کشیدن تیغه ۶۰

گفتار ششم: ساخت سرویس بهداشتی و کندن چاه ۶۱

تعدی و تفریط محل سرقفلی در رویه قضائی ۶۵

مبحث اول: تعدی و تفریط در نشست‌های قضائی ۶۷

گفتار اول: در امکان ورود ثالث منتقل علیه در دعوی تعدی و تفریط ۶۷

گفتار دوم: ساخت بنای جدید به لحاظ تخریب عین مستأجره قدیمی ۷۰

مبحث دوم: نمونه رأی و نمونه دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط ۷۲

۱- حفر چاه احداث بالکن و زیر زمین و دستشویی ۷۲

۲- احداث دیوار حائل بین دو مغازه و دعوی تقابل مبنی بر تعدی و تفریط با احداث بالکن ۷۳

۳- رأی دادگاه در مورد تقسیم و فروش مغازه ۷۶

۴- عدم تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در تعدی و تفریط ۷۶

۵- عدم تشخیص تعدی و تفریط برای حفر چاه ۷۸

۶- قابل انتقال نبودن حق تخلیه به جهت تعدی و تفریط با انتقال عین مستأجره به مالک جدید ۷۹

۷- تعدی و تفریط مستأجر در مشاعات ساختمان ۸۲

۸- تخلیه به علت تعدی و تفریط و تغییر شغل ۸۹

۹- حکم به تخلیه به جهت تفریط ۹۳

۱۰- دعوی تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدی و تفریط ۹۹

۱۱- احداث حمام و دستشویی در ملک استیجاری ۱۰۳

۱۲- تعدد موجبات تخلیه عین مستأجره ۱۰۵

۱۳- عدم تعیین تفاوت بین تعدی و تفریط ۱۰۶

۱۴- تخلیه به علت تعدی و تفریط ساختن بالکن ۱۱۰

۱۵- دعوی تخلیه به لحاظ تغییر شغل و تعدی و تفریط ۱۱۲

۱۶- تعدی و تفریط و تغییر شغل در عین مستاجره ۱۱۴

۱۷- احداث بالکن و زیرزمین در مورد اجاره ۱۱۶

۱۸- نوع تصرفات مستأجر در مورد اجاره ۱۱۸

۱۹- تخلیه مورد اجاره مستلزم احراز مالکیت موجر می‌باشد ۱۲۲

۲۰- احداث بالکن و چال مکانیکی از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه مورد اجاره نیست ۱۲۳

۲۱- اقدامات جهت استفاده ی بهتر از عین مستاجره ۱۲۴

۲۲- ایجاد تیغه بین دو دهنه مغازه عرفاً تعدی و تفریط محسوب نمی‌شود ۱۲۵

۲۳- درخواست تخلیه یک باب حمام عمومی به لحاظ تعدی و تفریط ۱۲۷

۲۴- تغییرات انجام شده بدون اجازه موجر ۱۲۸

۲۵- ایجاد تیغه بین دو دهنه مغازه عرفاً تعدی و تفریط محسوب نمی‌شود ۱۳۰

۲۶- درخواست تخلیه یک باب حمام عمومی به لحاظ تعدی و تفریط ۱۳۲

۲۷- تعدی و تفریط بدون اجازه موجر ۱۳۳

۲۸- احداث دیوار برای انتفاع بهتر از عین مستأجره تعدی و تفریط محسوب نمی‌گردد ۱۳۵

۲۹- نصب لوازم تناسب با شغل مستأجر ۱۳۶

۳۰- احداث بالکن فلزی بر اساس بنای عین مستأجره ۱۳۸

۳۱- اقدام مستأجر مبنی بر تبدیل ستون آجری به قوطی آهنی ۱۳۹

۳۲- تخریب دیوار بین مغازه و اطاق متصل به آن و برداشتن نیم طبقه ۱۴۱

۳۳- ایجاد چاله سرویس ۱۴۳

۳۴- دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط ۱۴۶

۳۵- دادخواست تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط ۱۴۷

نمونه اظهارنظرهای کارشناسی همراه با تحلیل حقوقی ۱۴۹

مبحث اول: نظریه کارشناسی اولیه مبنی بر عدم تحقق تعدی و تفریط ۱۵۱

گفتار اول: نظر کارشناس اولیه ۱۵۱

گفتار دوم: نظریه هیئت کارشناسی و تحلیل حقوقی آن ۱۵۳

بند دوم: تحلیل نظریه کارشناسی ۱۵۷

گفتار سوم: نظریه کارشناسی اولیه در تأیید تعدی و تفریط ۱۵۸

بند اول: نظریه کارشناسی بدوی ۱۵۸

بند دوم: تحلیل نظریه کارشناسی بدوی ۱۶۲

الف) نواقص نظریه کارشناسی ۱۶۲

ب) ایرادات حقوقی نظریه کارشناسی ۱۶۴

گفتار چهارم: نمونه نظریه هیئت کارشناسی در عدم تأیید تعدی و تفریط ۱۶۶

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۱۶۹

فصل اول- کلیات ۱۷۱

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۷۲

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۷۴

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۷۷

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۸۳

فصل ششم- تعمیرات ۱۸۵

آیین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۹۷

آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۱

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۳

قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۰۴

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۲۰۵

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۲۰۵

فصل دوم- سرقفلی ۲۰۶

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۲۰۹

فهرست منابع و مأخذ ۲۱۵

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب دعوای تخلیه محل سرقفلی به جهت تعدی و تفریط”

09016288181 02188303398