کتاب دعوای مطالبه حق سرقفلی

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

152,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

 1. با مطالعه این کتاب می توانید در مورد دعوای مطالبه سرقفلی متخصص شوید.
 2. نحوه طرح و دفاع از دعوای مطالبه سرقفلی را می آموزید.
 3. با مطالعه این کتاب راحت تر می توانید حقوق خود را در دعوای مطالبه حق سرقفلی استیفا و از آن دفاع نمایید.

کتاب دعاوی سرقفلی در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به این دعوا را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود.

این کتاب دربردارنده:

 • آراء وحدت رویه
 • آراء اصراری
 • آراء شعب دیوان عالی کشور
 • آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
 • نشست های قضایی و نظریات مشورتی در باب دعاوی سرقفلی است.

مواردی مانند:

 • دعوی اثبات مالکیت سرقفلی
 • واگذاری سرقفلی، تخلیه سرقفلی
 • مزایده سرقفلی، سرقفلی برای مهریه
 • فروش سرقفلی
 • تفاوت حق سرقفلی و کسب و پیشه
 • نحوه مطالبه این دو حق
 • رسید اجاره سرقفلی مواردی است که در این کتاب خواهید خواند.
وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

فصل اول ۹

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۹

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۱

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۱

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۳

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۰

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۲۳

فصل دوم ۲۷

نحوه‌ی تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۲۷

مقدمه ۲۹

مبحث اول: روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۳۱

گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۳۱

گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۳۳

مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲  ۳۷

گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره ۳۸

گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی ۳۸

گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت ۳۹

مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۴۱

مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۴۵

فصل سوم ۵۱

دعوی مطالبه سرقفلی ۵۱

مقدمه ۵۳

مبحث اول: نظر مخالفان و موافقان دعوی مطالبه سرقفلی ۵۵

گفتار اول: مخالفان دعوی مطالبه سرقفلی ۵۵

گفتار دوم: موافقان دعوی مطالبه سرقفلی ۵۶

گفتار سوم: تحلیل عقاید مخالفان و موافقان دعوی مطالبه سرقفلی ۵۷

گفتار چهارم: تحلیل نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی ۵۹

گفتار پنجم: تحلیل رأی اصراری شماره ۱۹ مورخ ۲۰/۴/۷۴ ۶۱

مبحث دوم‌: موارد مطالبه سرقفلی ۶۶

گفتار اول: مطالبه سرقفلی در اجاره های مشمول قانون مدنی ۶۶

گفتاردوم: مطالبه سرقفلی در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ ۷۰

بند اول: مفهوم سرقفلی عرفی ۷۱

بند دوم: انواع سرقفلی عرفی ۷۲

الف) سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۷۳

ب) سرقفلی واقعی ۷۵

بند سوم: شرایط طرح دعوی مطالبه سرقفلی ۷۷

الف) قابلیت مطالبه سرقفلی واقعی ۷۷

ب) تخلیه به جهت موارد مندرج درقانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۷۹

گفتار سوم: مطالبه سرقفلی در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۸۰

مبحث سوم: مطالب قابل بحث دعوی مطالبه سرقفلی ۸۳

گفتاراول: مطالبه مستقل سرقفلی در موارد پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت ۸۳

گفتار دوم: پرداخت قیمت روز سرقفلی در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر۱۳۵۶ ۸۴

گفتار سوم: امکان مطالبه سرقفلی توسط مستأجر دوم ۸۵

گفتار چهارم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (موجر) در دعوی مطالبه سرقفلی ۸۶

فصل چهارم ۸۷

مطالبه سرقفلی در رویه قضائی ۸۷

مبحث اول: نظریه‌های مشورتی ۸۹

ارزیابی سرقفلی به قیمت عادله روز تا زمان مطالبه ۹۱

عدم استرداد وجه در رابطه استیجار درصورت تخلف ۹۳

مبحث دوم: نشست‌های قضایی ۹۵

تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه ۹۵

سرقفلی بایستی  به قیمت عادله روز پرداخت شود ۹۹

تخلیه موکول به پرداخت سرقفلی ۱۰۳

مطالبه سرقفلی در اجاره مشمول قانون مدنی ۱۰۹

مبحث سوم: آراء و نمونه دادخواست ۱۱۱

گفتار اول: آراء دادگاه‌ها ۱۱۱

بند اول: رأی اصراری  شماره : ۱۹ -۱۳۷۴ ۱۱۱

حکم به پرداخت حق کسب و پیشه مختص به موارد منصوص ۱۱۱

بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی کشور ۱۲۸

امکان مطالبه سرقفلی ۱۲۸

بند سوم: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر ۱۳۲

صدور حکم به پرداخت سرقفلی ۱۳۲

عدم امکان مطالبه سرقفلی بدون موجب فسخ یا تخلیه ۱۴۵

اثر اسقاط قراردادی حق سرقفلی برحق کسب و پیشه ۱۴۶

سقوط سرقفلی همراه حق کسب و پیشه و تجارت با احراز تخلف ۱۵۰

گفتار دوم: نمونه دادخواست ۱۵۶

ضمائم ۱۵۷

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۱۵۷

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۶۵

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۷۱

فصل ششم- تعمیرات ۱۷۳

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ ۱۷۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶ ۱۸۱

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۱۸۱

فصل دوم- سرقفلی ۱۸۲

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹/۲/۱۳۷۶ ۱۸۵

منابع و مأخذ ۱۹۱

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب دعوای مطالبه حق سرقفلی”

09016288181 02188303398