کتاب واگذاری و فروش سرقفلی ( دعوای تجویز انتقال منافع)

وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

تعداد موجود :

160,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

کتاب واگذاری و فروش سرقفلی ( دعوای تجویز انتقال منافع)

  1. با مطالعه این کتاب در دعوای تجویز انتقال منافع برنده خواهید شد.
  2. نحوه طرح و دفاع از دعوای تجویز انتقال منافع را با مطالعه این کتاب خواهید دانست.
  3. با مطالعه این کتاب راحت تر می توانید حقوق خود را در این دعوا حفظ کنید.
وزن 0.45 kg
نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

فهرست کلی صفحه

تعریف سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۱۱

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۳

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۳

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۵

گفتارسوم: مفهوم سرقفلی عرفی ۲۰

گفتار چهارم: انواع سرقفلی عرفی ۲۱

بند اول: سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه و تجارت ۲۲

بند دوم: سرقفلی واقعی ۲۴

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۷

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۰

بررسی مشروعیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۳۳

مبحث اول: بررسی مشروعیت سرقفلی ۳۵

گفتار اول: نظریه فقها ۳۵

بند اول: نظر امام خمینی (ره) ۳۵

بند دوم: نظر آیت‌الله لنکرانی ۳۷

گفتار دوم: نظریه فقهای شورای نگهبان ۴۰

گفتار سوم: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعتبار آن ۴۱

مبحث دوم: بررسی مشروعیت حق کسب و پیشه و تجارت ۴۴

نحوه‌ی تعیین و تشخیص قانون حاکم بر رابطه استیجاری ۴۷

مقدمه ۴۹

مبحث اول: روابط استیجاری مشمول قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۵۰

گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۵۰

گفتار دوم: قلمرو مکانی اجرای قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ۵۲

مبحث دوم: شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ ۵۵

گفتار اول: رسمی بودن سند اجاره ۵۵

گفتار دوم: عدم دریافت سرقفلی ۵۶

گفتار سوم: عدم دریافت پیش‌پرداخت ۵۶

مبحث سوم: قلمرو اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۵۸

مبحث چهارم: اجاره‌های فاقد شرایط قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ ۶۱

روند رسیدگی به دعوی تجویز انتقال منافع ۶۷

مقدمه ۶۹

مبحث اول: تنظیم و ثبت دادخواست ۶۹

مبحث دوم: رسیدگی و صدور حکم ۷۰

شیوه عملی طرح و دفاع از دعوی در‌خواست تجویز انتقال منافع ۷۱

مقدمه ۷۳

مبحث اول: شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع ۷۴

گفتار اول: عدم وجود حق انتقال در اجاره‌نامه ۷۴

گفتار دوم: عدم رضایت مالک و عدم پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستأجر  ۷۶

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوی تجویز انتقال منافع ۷۸

گفتار اول: حق مالکانه و میزان آن ۷۸

گفتار دوم: امکان معرفی خریدار در دادخواست تجویز انتقال منافع ۷۹

گفتار سوم: امکان طرح مجدد دعوی تجویز انتقال منافع ۸۰

گفتار چهارم: درخواست انتقال جزئی از منافع ۸۲

گفتار پنجم: اثر تخلّف سابق و حکم تجویز انتقال منافع لاحق ۸۴

گفتار ششم: در امکان طرح دعوی تجویز انتقال منافع از سوی یکی از مستأجرین   ۸۵

مبحث سوم: الزامات اثباتی خواهان (مستأجر) و دفاعیات خوانده (مؤجر) در دعوی تجویز انتقال منافع   ۸۷

گفتار اول: شیوه طرح دعوی و الزامات اثباتی مستأجر در دعوی تجویز انتقال منافع   ۸۷

بند اول: اقامه دعوی علیه مالکین متعدد ۸۸

بند دوم: خواسته دعوی تجویز انتقال منافع ۸۸

بند سوم: امکان استرداد دعوی تجویز انتقال منافع ۸۹

گفتار دوم: دفاعیات مؤجر در دعوی تجویز انتقال منافع ۹۱

بند اول: عدم رضایت به انتقال و پرداخت حق کسب و پیشه قبل از طرح دعوی   ۹۱

بند دوم: عدم رضایت به انتقال و عدم پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت ۹۲

بند سوم: عدم رضایت به تجویز انتقال منافع و اعلام آمادگی برای پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و صدور حکم تخلیه  ۹۲

مبحث چهارم: مسائل اجرای احکام و مهلت اجرای حکم صادره در دعوی تجویز انتقال   ۹۶

گفتار اول: مسائل اجرای احکام ۹۶

بند اول: عدم لزوم صدور اجراییه ۹۶

بند دوم: چگونگی تنظیم سند اجاره متعاقب حکم تجویز انتقال منافع ۹۷

گفتار دوم: مهلت اجرای حکم و کیفیت احتساب آن با مهلت ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶   ۹۸

دعوی تجویز انتقال منافع در رویه قضائی ۱۰۳

مبحث اول: دعوای تجویز انتقال منافع در آراء دادگاه‌ها ۱۰۵

گفتار اول: دعوی تجویز انتقال منافع در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر ۱۰۵

گفتار دوم: دعوای تجویز انتقال منافع در آراء دادگاه انتظامی قضات ۱۳۹

مبحث دوم: دعوی تجویز انتقال منافع در نشست‌های قضائی ۱۴۰

مبحث سوم: دعوی تجویز انتقال منافع در نظریه‌های مشورتی ۱۶۱

مبحث چهارم: مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوی تجویز انتقال منافع ۱۶۴

مبحث پنجم: نمونه دادخواست دعوی تجویز انتقال منافع ۱۷۰

قوانین و مقررات  مربوط به حق سرقفلی ۱۷۱

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ۱۷۳

فصل اول- کلیات ۱۷۳

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۷۴

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۷۶

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۷۹

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۸۴

فصل ششم- تعمیرات ۱۸۵

آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ۱۹۷

آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ۲۰۰

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ ۲۰۱

قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۶ ۲۰۱

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت»  ۲۰۲

منابع و مأخذ ۲۰۳

مقالات ۲۰۶

نرم‌افزارهای حقوقی ۲۰۷

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب واگذاری و فروش سرقفلی ( دعوای تجویز انتقال منافع)”

09016288181 02188303398