پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم شناسایی ضارب

نمایش یک نتیجه