بهترین کتاب های حقوقی

پک کتب سرقفلی

122,000 تومان237,000 تومان
تخفیف: 19,500 تومان!
+
در انبار موجود نمی باشد
19,500 تومان

در رویه حقوقی

کتاب تجویز تغییر شغل

124,000 تومان
208,000 تومان

در رویه حقوقی

کتاب دعوای فسخ اجاره

185,000 تومان

در رویه حقوقی

کتاب سرقفلی

242,000 تومان
تخفیف: 13,950 تومان!

منابع کمک آزمون حقوقی

کتاب قانون آموز جزای اختصاصی

265,050 تومان

منابع کمک آزمون حقوقی

کتاب قانون آموز آئین دادرسی مدنی

369,000 تومان

منابع کمک آزمون حقوقی

کتاب قانون آموز تجارت

386,000 تومان
161,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین شهرداری

150,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات بـورس

94,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات مهاجرت

63,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات

کتاب مجموعه قوانین و مقررات نظامی

188,000 تومان