MENUMENU
تمکین و طلاق
  نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد، استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانون‌گذاران بوده است. یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی می‌باشد. مهم‌ترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح می‌باشد. علاوه بر این ثبت...
تمکین و طلاق
تجویز ازدواج مجدد عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۸۳۸ تاریخ: ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران در خصوص دادخواست آقای (م.م.) فرزند (ع.) به طرفیت خانم (ف.غ.) فرزند (الف.) به خواسته اجازه...
تمکین و طلاق
معرفی  تمکین تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می‌شود. دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به...
تمکین و طلاق
اجرای گواهی عدم امکان سازش پرسش: در گواهی عدم امکان سازش عموماً نفقه و مهریه و مابقی حقوق تعیین می‌گردد و سه ماه مهلت اجرا دارد. اولاً: آیا زوجه که خوانده پرونده می‌باشد، حق اجرا و مطالبه حقوق مورد حکم را دارد؟ ثانیاً: آیا پس از انقضای سه ماه این...
تمکین و طلاق, دسته‌بندی نشده
مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد پرسش: در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضائی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج دارد؟...
تمکین و طلاق
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ماده ۱ - کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند. ماده ۲ - هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و...
تمکین و طلاق
ماده ۱- سرپرستي كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست به‌منظور تأمين نيازهاي مادي و معنوي آنان، با اذن مقام معظم رهبري و مطابق مقررات اين قانون صورت مي‌گيرد. ماده ۲- امور مربوط به سرپرستي كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست، با سازمان بهزيستي كشور است كه در اين قانون به‌‌اختصار سازمان ناميده مي‌شود....
تمکین و طلاق
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/۲/13۵۴ بنا به پیشنهاد شماره ۸۱۰/۷ مورخ ۷/۲/13۵۴ وزارت دادگستری به استناد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱- اقامه دعوا و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‌طور شفاهی یا...
تمکین و طلاق
ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در ‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی...
تمکین و طلاق
ماده ۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند: الف) قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛ ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛ ج) دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون؛ د) مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا...