چراغ دانش ناشر کتب کاربردی حقوقی ویژه وکلا و قضات

 

مجموعه کتاب های در رویه دادگاه ها به عنوان کاربردی ترین کتاب حقوقی به روند دادرسی و شرح دعوا و نمونه دادخواست و نمونه اظهارنامه همراه با نظریات مشورتی و نشست قضایی هر دعوا می پردازد.این کتاب ها بر اساس دعواهای مطروحه در دادگاه تالیف و تدوین گردیده است و پر فروشترین کتاب موجود در بازار حقوقی است.

مجموعه‌ای از کتاب‌ها تحت عنوان کلی «دعوی… در رویه دادگاه‌ها» که شامل موارد زیر است :

آراء وحدت رویه؛

آرای اصراری؛

آراء شعب دیوان‌عالی کشور؛

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر؛

نشست‌های قضائی؛

نظریه‌های مشورتی؛

قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛

نمونه دادخواست و معرفی دعوی.

در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوی به‌صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه‌ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان‌عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه‌کنندگان عزیز قرار گیرد.

مختصر ویژگی‌های کتاب:

تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوی؛

تقسیم‌بندی موضوعی برای هرکدام از مطالب؛

ارائه معرفی دعوی و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛

ذکر عنوان برای هر مطلب به‌صورت خلاصه در فهرست؛

دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.