پرسش: زنی یهودی به خواسته گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه و نفقه علیه شوهر خود در دادگاه شهرستان اقامه دعوی نموده است در قباله نکاحیه تصریح شده مهریه و جهیزیه بر ذمه زوج دین ربانی است که برابر دستور شرع حضرت کلیم‌الله معمول دارند، دادگاه با احراز سوء معاشرت شوهر گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و آن را برای اجرای صیغه طلاق تسلیم نموده است. با توجه به‌مراتب مذکور طرز وصول مهریه و جهیزیه به نحو مؤجل یا حال و قابل وصول بودن یا نبودن آن در شرایط موجود چگونه است:

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 9/10/49 به شرح زیر اظهارنظر کرده است:

چون طلاق زوجه یهودی به حکم دادگاه و بر طبق قانون حمایت خانواده به عمل می‌آید و در صورت استنکاف شوهر از حضور در محضر طلاق سردفتر رأساً صیغه طلاق را برابر ذیل ماده 8 قانون حمایت خانواده جاری و به ثبت می‌رساند و حکم دادگاه در چنین موردی قائم‌مقام به رضایت شوهر یهودی می‌گردد و این مقررات به مناسبت ارتباط آن با نظم عمومی شامل عموم ایرانیان اعم از شیعه و غیر شیعه می‌باشد؛ بنابراین زوجه مطلقه یهودی به‌تبع موارد مذکور استحقاق دریافت مهر و جهیزیه خویش را خواهد داشت.

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده جلد سوم

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-3

رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

پرسش: آیا رسیدگی به اختلاف زوجین بر سر جهیزیه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است یا خیر؟

مستفاد از مندرجات بند 1 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص این است که منظور از دعاوی راجع به نکاح دعاوی و اختلافاتی است که ناشی از مقررات مربوط به نکاح مندرج در قانون مدنی یا قوانین دیگر باشد ولی چون رسیدگی به اختلاف بین زوجین از نظر جهیزیه موضوع استعلام که دعوای مالی است ارتباطی به مقررات مربوط به نکاح ندارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی خواهد بود.

[1]. مطابق قانون حمایت خانواده جدید (1391) رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است.