بعد از چاپ کتابهای در رویه حقوقی که با استقبال بی نظیر و بی سابقه وکلا ،قضات و حقوقدانان روبه رو شد انتشارات چراغ دانش اقدام به چاپ و انتشار کتابهای در رویه کیفری نمود این کتابها نیز مثل کتابهای در رویه حقوقی تمام مباحث عملی و کاربردی لازم در حوزه هر جرم را اعم از :

1-آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ،

2-اراء اصراری صادر از هیات عمومی دیوانعالی کشور ،

3-اراء صادره از شعب دیوانعالی کشور

4-آراء دادگاههای بدوی تجدید نظر

5-نحویه رسیدگی به جرم در دادسرا

6-شرح ارکان کاربردی جرم

7- نمونه شکواییه برای هرجرم

8- قوانین و مقررات مربوط به هر جرم

را شامل میشود در یکجا جمع اوری و منتشر نموده است

 

کیفری 2