ویژگیهای مجموعه کتابهای “در رویه دادگاهها”

ویژگیهای منحصر به فرد مجموعه کتابهای در رویه دادگاهها

الف- صرفه جویی در وقت

۱ جامع و مانع بودن مطالب هر کتاب:  

معمولا برای مطالعه و کسب اطلاعات حقوقی در مورد هر دعوا اعم از کیفری یا حقوقی راهی جزء مراجعه به کتابها و منابع حقوقی مختلف نیست چنانکه یک وکیل دادگستری، قاضی دادگاه،استاد دانشگاه ،یا یک فرد غیر حقوقی برای مطالعه در مورد یک دعوا چاره ای جز مراجعه به بیش از ۱۰ جلد  کتاب مختلف و جستجو در این کتابها ندارد چنانکه حداقل برای مطالعه:

 ۱-اراء دادگاه های بدوی و تجدید نظر یک کتاب

۲-اراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حداقل دو جلد  کتاب

۳- اراء اصراری  دیوان عالی کشور  حداقل دو جلد کتاب

۴- نظریات مشورتی اداره حقوقی قویه قضائیه یک جلد کتاب

۵- نشستهای قضایی بیش از دو جلد کتاب مجزا

۶- مطالعه قوانین و مقررات راجع به موضوع بیش از دو  جلد کتاب

۷- نمونه دادخواست و شکوائیه حداقل یک جلد کتاب

۸-شرح مختصر دعوا یک جلد کتاب

 

باید مطالعه  شود در حالی که در رویه دادگاهها  تمام مطالب کاربردی هر دعوا در یک کتاب جمع شده، و برای دسترسی به تمامی اطلاعات هر دعوا مطالعه یک جلد کتاب رویه دادگاهها راجع به موضوع دعوا کافیست و لزومی به مطالعه کتاب‌های متعدد نیست.

در مورد همان یک جلد کتاب نیز لزومی به مطالعه کل کتاب نیست بلکه خواننده بعد از مطالعه شرح دعوا و ملاحظه نمونه دادخواست با ملاحظه فهرست موضوعی، منظم و طبقه بندی شده کتاب میتواند  صرفا مطالب و نمونه های مشابه موضوع خود را مطالعه و مثل اب خوردن از کتاب استفاده نماید.

۲ ذکر غالب موارد رد دعوی و ایرادات احتمالی:

۱/۲موارد رد دعوا و نواقصی که سبب عدم استماع دعوا می شود، با نمونه اراء دادگاه های بدوی و تجدید نظر در هر کتاب گنجانده شده که رعایت  این موارد در طرح دعوا یا دفاع از دعوا از احتمال رد دعوا و اتلاف وقت جلوگیری می­کند.

۲/۲ از جمله مواردی که مانع به نتیجه رسیدن دعوی و بعضا سبب رد دعوا میشود اختلاف نظر در مواردی است که صراحت قانونی وجود ندارد گرداوری و ذکر تمامی این موارد به ویژه آگاهی از نظرات اکثریت قضات محترم در مقابل اقلیت  احتمال موفقیت در دعوا را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش میدهد.

ب- صرفه‌جویی در هزینه:

استفاده ار تجربه های عملی دیگران  با تکیه برنظریات مختلف و نمونه اراء  و ملاحظه پرونده‌ها و موارد مشابه و رفع ایرادات و نواقص مورد نظر رویه قضائی قبل از طرح دعوی سبب صرفه­جویی  در هزینه و وقت مراجعین خواهد شد. و این مهم جز با مطالعه «رویه دادگاهها»امکانپذیر نیست

طرح دعوی بدون توجه به «رویه عملی دادگاه‌‌ها» در غالب موارد منجر به صدور قرار رد دعوا و اتلاف وقت و صرف هزینه های هنگفت می‌شود لذا مطالعه کتاب‌های «در رویه دادگاه‌ها » و ملاحظه  پرونده ها و موارد مشابه و رفع ایرادات و نواقص مورد نظر رویه قضایی  سبب میشود علاوه بر  وقت در هزینه مراجعین به مراجع قضایی نیز صرفه جویی شود.

ج-انتخاب بهترین طریق قانونی دفاع از دعوا:

مطالعه «رویه دادگاه‌ها» در واقع استفاده از تجربه‌های کاربردی و عملی دیگران است. وکلا، کارآموزان و نمایندگان محترم شرکت‌ها و سازمان‌ها با مطالعه این کتابها قادر خواهند شد بهترین طریق دفاع از دعوا را انتخاب کنند.

د- انتخاب سریع‌ترین و آسان‌ترین طریق طرح دعوا:  

 مطالعه و ملاحظه دفاعیات و ادعاهای طرفین و وکلای باتجربه انها در رویه دادگاهها سریع‌ترین و آسان‌ترین راه دفاع را برای احقاق حق در اختیار خوانندگاه رویه دادگاه ها خواهد گذاشت

 ه_ پیش‌بینی نتیجه دعوا با بالاترین احتمال موفقیت:  

مسلماً فردی که از «رویه دادگاه‌ها» آگاهی دارد می داند که دادگاه‌ها در مورد یک دعوا به چه چیزهایی به عنوان ایرادات شکلی و ماهوی توجه دارند اگر چه دعاوی معمولاً با هم متفاوت هستند لیکن هنوز نکات تشابه دعاوی خیلی بیشتر از موارد اختلافی است و آگاهی از این اطلاعات قطعا پیش بینی نتیجه دعوا را با بالاترین احتمال برای خوانندگاه «رویه دادگاه‌ها» ممکن خواهد کرد.

نکته!! مطالعه رویه دادگاه‌ برای همه، حتی اساتید محترم حقوق نیز لازم و ضروری است چرا که رویه قضایی حقوق زنده و جاری کشور می باشد و هکانطور که گفته شد بی توجهی به آن مستلزم صرف وقت و هزینه هنگفت و در برخی موارد حتی جبران ناپذیر خواهد بود

 

محتوای مجموعه کتابهای ((…در رویه دادگاه‌ها)) شامل موارد ذیل می باشد:

 

 1. شرح و توضیح مختصر و کاربردی هر دعوا
 2. نمونه دادخواست هر دعوا
 3. آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور وارده در هر دعوا
 4. آراء اصراری دیوانعالی کشورصادره در مورد هر دعوا
 5. آرا شعب دیوان عالی کشور در هر دعوا
 6. آراء دادگاه‌های بدوی صادر در هر دعوا
 7. آراء دادگاه‌های تجدیدنظر صادره در مورد هر دعوا
 8. اراء دادگاههای انتظامی قضات درمورد رسیدگی به هردعوا
 9. نشستهای قضایی هر دعوا به همرا نظریات کمیسیون های تخصصی
 10. نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قویه قضائیه مربوط هر دعوا
 11. قوانین و مقررات راجع به هر دعوا منتخب و مجزا شده از تمامی قوانین خاص