کتاب های الکترونیکی چراغ دانش

کتاب های الکترونیکی انتشارات چراغ دانش

انتشارات چراغ دانش جهت صرفه جویی در وقت و هزینه ی شما عزیزان ترتیبی داده که می توانید کتاب های چراغ دانش را به صورت الکترونیکی جهت استفاده دانلود نمایید.

عنوان : کتاب الکترونیکی دعوای ابطال اجراییه

 

مولف : مهدی زینالی

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۲۵/۴

 

چاپ چهارم

دعوای ابطال اجرائیه

عنوان : کتاب الکترونیکی ابطال رای داوری

 

مولف : مهدی زینالی

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۱۷/۳

 

چاپ سوم

دعوای ابطال رای داوری

عنوان : کتاب الکترونیکی دعوای اثبات مالکیت

 

مولف : مهدی زینالی

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۳/۴

 

چاپ چهارم

دعوای اثبات مالکیت

عنوان : کتاب الکترونیکی جرم تهدید

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

ناظر چاپ: رسول زینالی

 

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

 

کد کتاب: ۲۰۲

جرم تهدید

عنوان : کتاب الکترونیکی دعوای دستور موقت

 

مولف : مهدی زینالی

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۳/۳

 

چاپ سوم

دعوای دستور موقت

دانلود رایگان

عنوان : کتاب الکترونیکی ابطال معامله

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

ناظر چاپ: رسول زینالی

 

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

دعوای ابطال معامله

عنوان : کتاب الکترونیکی الزام به انجام تعهد

 

مولف : مهدی زینالی

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۲۲/۲

 

چاپ دوم

دعوای الزام به انجام تعهد

عنوان : کتاب الکترونیکی دعوای ابطال سند

 

مولف : مهدی زینالی

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۲/۴

 

چاپ چهارم

دعوای ابطال سند

عنوان : کتاب الکترونیکی جرم مزاحمت تلفنی

 

مولف : گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۲۲۱

 

چاپ اول

جرم مزاحمت تلفنی

عنوان : کتاب الکترونیکی جرم نشر اکاذیب

مولف : گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۲۲۰

 

چاپ اول

جرم نشر اکاذیب

عنوان : کتاب الکترونیکی جرم کلاهبرداری

 

مولف : بابک بزازی مطلق

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۲۰۰/۲

 

چاپ دوم

جرم کلاهبرداری

عنوان : کتاب الکترونیکی جرم خیانت در امانت

 

مولف : توحید زینالی

 

ناشر : انتشارات چراغ دانش

 

کد کتاب : ۲۰۳/۲

 

چاپ دوم

جرم خیانت در امانت

عنوان : کتاب الکترونیکی دعوای تمکین

 

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

ناظر چاپ: رسول زینالی

 

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

دعوای تمکین

عنوان کتاب: دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

 

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

ناظر چاپ: رسول زینالی

 

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

جرم تصرف عدوانی

عنوان کتاب: جرم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها

 

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

ناظر چاپ: رسول زینالی

 

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

جرم تخریب

عنوان : کتاب الکترونیکی جعل سند مجعول

 

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

ناظر چاپ: رسول زینالی

 

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

عنوان کتاب: دعوای مطالبه وجه التزام در رویه دادگاه ها

 

مؤلف: توحید زینالی (وکیل پایه یک دادگستری)

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

دعوای مطالبه وجه التزام

دانلود رایگان

عنوان کتاب: دعوای خلع ید در رویه دادگاه‌ها – چاپ سوم

 

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

دعوای خلع ید

عنوان کتاب: جرم توهین در رویه دادگاه‌ها

 

مؤلف: حسین زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

جرم توهین

عنوان کتاب: قانون مجازات اسلامی

 

پدیدآورنده: توحید زینالی

 

ناشر: انتشارات چراغ دانش

 

نوبت چاپ: سوم / ۱۳۹۴

قانون مجازات اسلامی