پرسش: آیا اجرت‌المثل زمین کشاورزی غصب شده، که در تصرف غیر بوده است با نقد رایج تقویم می‌گردد یا از محصولی که متصرف، کشت و برداشت کرده است؟

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

اتفاق نظر

در فرض سؤال مبنی بر اینکه، ضمان اتلاف است یا غصب میان حقوقدانان اختلاف وجود دارد. در ماده 230 قانون مدنی نیز نحوه پرداخت مشخص نشده است و باید به عرف رجوع شود. در عرف رایج اگر عین، غصب یا تلف شود؛ مثل آن را می دهند؛ اما در فرض سوال که اتلاف منفعت است باید با ارجاع امر به کارشناس و محاسبه غلبه عوض یکی از منافع قیمت پرداخت شود مگر آنکه طرفین بر پرداخت مثل توافق کنند.

نظرکمیسیون نشست قضائی(5)

با تذکر این مطلب که ماده استنادی در اتفاق نظر اعلام شده، ماده330 قانون مدنی است که اشتباهاً ماده230 درج گردیده، اعلام نظر می‌شود اجرت مثل املاکی که در عرف برای آن اجاره منظور می‌شود و به حکم عرف و عادت می‌توان به اجاره داد، برعهده غاصب این گونه املاک است و باید اجرت المثل ایام تصرف را با جلب نظر کارشناس پرداخت کند.

اجرای حکم رفع تصرف عدوانی درصورت فوت محکوم علیه در پرونده جزائی

نظراکثریت

مستفاد از ماده 690 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا … نماید دلالت دارد به اینکه مورد سؤال مغایرتی با شخصی بودن مجازات ندارد و اساساً رفع آن نه ارتباط به مورد دارد و نه محکوم علیه؛ بنابراین، در فرض سه گانه اجرای حکم خواهد شد.

نظراقلیت

در فرض اول و دوم نظر اکثریت تأیید می‌شود. در فرض سوم، چون محکوم علیه قبل از طرح شکایت مورد مربوط را انتقال داده و درتصرف منتقل‌الیه است؛ لذا اجرای حکم به جهت مذکور مقدور نخواهد بود.

نظرکمیسیون نشست قضائی (2) جزائی

همان‌طور که در نظر اکثریت آمده است صدورحکم به رفع تصرف عدوانی به تبع احراز وقوع این جرم، مجازات محسوب نمی‌شود تا با فوت محکوم‌علیه اجرای آن موقوف شود، واگذاری یا انتقال به شخص ثالث نیز مانع اجرای حکم نیست.