پرسش: اگر دادگاه بدوی بدون ارجاع امر به داور، رأی به رد خواسته (طلاق) صادر کند و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود، آیا نفس عدم ارجاع به داوری می‌تواند از موجبات نقض رأی باشد؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

چون طبق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، ارجاع امر به داور الزامی است و در این مورد، رعایت مقررات نشده، باید حکم بدوی نقض شود و با رعایت آن قانون، رسیدگی ماهوی مجدد شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

 با توجه به آیه شریفه (ان خفتم شقاق بینهما…) و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 28 آبان ماده 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرایی آن، دادگاه‌های خانواده که جانشین دادگاه‌های مدنی خاص هستند، مکلف‌اند، در صورت مراجعه زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی دارند، دعوا را از طریق داوری حل و فصل کنند و صدور حکم طلاق بدون ارجاع امر به داوری، موجب نقض دادنامه بدوی است زیرا چنین حکمی خلاف قانون و شرع است.