تکلیف دادگاه در خصوص شکایت کیفری علیه متصرف عدوانی علی رغم گذشت بیش از یک سال از زمان تصرف عدوانی.

پرسش: با توجه به حاکم بودن مقررات ماده690 قانون مجازات اسلامی در مورد تصرف عدوانی (جنبه کیفری موضوع) و حذف معیار زمان (مدت یک سال) از ارکان دعوای تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت اعلام شکایت علیه متصرف عدوانی با گذشت بیش از یک سال از تصرف عدوانی، آیا دادگاه وارد رسیدگی شده و حکم به محکومیت متصرف عدوانی صادر می‌کند یا موضوع را حقوقی تلقی نموده و قرار منع تعقیب صادر می‌کند؟

 

 

پرسش و پاسخ های دعاوی تصرف

%d8%aa%d8%b5%d8%b1%d9%81

نظر اکثریت

قانون‌گذار عمداً مدت یک سال را از شرایط دعوای تصرف عدوانی حذف نموده است؛ بنابراین، علی‌رغم گذشت بیش از یک سال از زمان تصرف عدوانی با اعلام شکایت از سوی مالک یا متصرف سابق، به شکایت وی رسیدگی و حکم بر محکومیت تصرف عدوانی صادر می‌کند.

نظراقلیت

در قوانین سابق، عدم گذشت بیش از یک سال از زمان تصرف عدوانی به عنوان یکی از شرایط دعوای تصرف عدوانی بوده و قانون جدید هم متعرض این امر نشده است؛ بنابراین، عدم سپری شدن مدت یک سال کماکان از عناصر دعوای تصرف عدوانی است و عامل زمان حذف نشده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

طرح شکایت کیفری علیه متصرف به عدوان، براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، مقید به مهلت نیست، مضافاً آن که با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های  عمومی و انقلاب در امورمدنی خصوصاً فصل هشتم آن در باب تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت که برگرفته از مقررات آیین دادرسی مدنی سابق و قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 می‌باشد، مهلت‌های مقرر برای طرح شکایت حذف شده است؛ لذا طرح شکایت تصرف عدوانی از این جهت نیز مقید به مهلت نمی‌باشد.