سرقت و استفاده از مهر بانک

پرسش: چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفاً مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌[۱]

 

سرقت و ربودن مال غیر

پرسش: اگر شخصی جهت انجام سرقت به صورت مخفیانه به محل سکونت فردی وارد شود ولی قبل از این‌که موفق به انجام سرقت گردد دستگیر شود، آیا ورود وی به محل سکونت دیگری از مصادیق ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۴ تلقی می‌شود؟

نظر اکثریت

اکثریت حضار در جلسه معتقدند که صرف ورود بدون اجازه صاحب‌خانه عنف تلقی می‌شود.

نظر اقلیت

گروه اول: مقصود ماده ۶۹۴ از عنف، زور و اکراه است و چنانچه ذیل ماده تصریح شده در فرض وجود شرایطی شامل این‌که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد تشدید در میزان مجازات را پیش‌بینی کرده است.

گروه دوم: باید بین تهدید و عنف و همچنین عنف ورود به منزل زمانی که صاحب‌خانه در منزل می‌باشد و زمانی که در منزل حضور ندارد تفکیک و تفاوت قائل شد چنانچه در حقوق کیفری اختصاصی دکتر پاد آمده است: «فرق تهدید با عنف در این ماده آن است که تهدید در صورتی امکان‌پذیر است که صاحب‌خانه در منزل باشد و وارد شونده با او روبرو گردد؛ ولی در عنف این شرط لازم نیست و به کار بردن عنف بدون حضور صاحب‌خانه نیز ممکن می‌باشد؛ زیرا به کار بردن عنف اعم است از اینکه نسبت به انسان باشد یا نسبت به اشیا پس اگر صاحب‌خانه در منزل باشد صرف به کار بردن زور و به اصطلاح گردن‌کلفتی کردن و وارد شدن برخلاف میل و علی‌رغم اعتراض و ممانعت او که در مقابل زور چاره‌ای جز تسلیم ندارد عنف محسوب می‌شود؛ ولی اگر صاحب‌خانه در منزل نباشد عنف به صورت به کار بردن زور نسبت به اشیا به‌منظور برطرف ساختن مانع ورود تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین، شکستن حرز به کیفیتی که در باب سرقت آمده است از مصادیق عنف خواهد بود، از قبیل شکستن درب یا بوته و پرچین هرچند کهنه و فرسوده باشد، یا شکستن قفل درب خانه یا پریدن از روی دیوار کوتاه و نظایر آن»

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

ورود به منزل یا مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن ورود به عنف تلقی و مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است؛ به عبارت دیگر، حضور صاحب منزل و ممانعت او الزاماً رکن تشکیل‌دهنده این جرم نیست.