درباره ما

چراغ دانش ناشر تخصصی کتب کاربردی حقوق

انتشارات چراغ دانش طی مجوز به شماره ۴۷۰۴ با مدیر مسئولی آقای مهدی زینالی فعالیت خود را در خصوص چاپ و نشر کتب کمک آموزشی و کاربردی حقوق شروع کرده و در حال حاضر بیش از ۲۷۰ جلد کتاب در زمینه حقوق به جامعه بزرگ حقوقی و مردم عزیز ارائه نموده است.

انتشارات در جهت وفا به عهد خود و دسترسی سریع و آسان مردم عزیز کشورمان اقدام به ارائه کتاب هایی کاربردی با عناوین دعاوی حقوقی، کیفری، دیوان عدالت اداری تحت عنوان «کتب در رویه دادگاه ها»از طریق فروشگاه های متعدد در محاکم قضایی در سرتاسر کشور نموده است و همچنین جهت دسترسی فوری فروشگاه اینترنتی خود را به نشانی: www.cheraghdanesh.com راه اندازی نموده است.

انتشارات چراغ دانش همینطور نرم افزار کتاب های خود را از طریق سایت مذکور به مردم ارائه نموده که در این خصوص مجوزات لازم از مراکز ذی صلاح اخذ شده است.