اقلام سبد خرید شما
اقلام سبد خرید شما
حضانت فرزند چراغ دانش

حضانت فرزند بعد از طلاق

«حضانت» واژه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است. حضانت امری است دو چهره، یعنی هم حق تلقی می شود و هم تکلیف. حضانت از طرفی حق نگهداری و سرپرستی از طفل است و از طرفی تکلیف ابوین مبنی بر سرپرستی و تربیت طفل. یعنی، تربیت فرزندان هستۀ اولیۀ جامعه بشری است و به همین علت است که در تمامی جوامع بشری قوانینی توسط مقنن وضع می‌گردد که در جهت حمایت از این نهاد بزرگ اجتماعی باشد. مسئله «حضانت» و نگهداری فرزندان یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی جامعه ما می‌باشد که قانون گذاران سهم به سزایی در نحوۀ ایفای نقش والدین در این باره را داشته‌اند.بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود ، بعد از طلاق والدین ، حق حضانت فرزند تا پایان هفت سالگی با مادر خواهد بود و پس از آن ، تا سن بلوغ حضانت به عهده پدر قرار خواهد گرفت . بعد از این که بچه بالغ ، و از سنین طفولیت خارج شد ، تصمیم این که با چه کسی زندگی کند با خود او است که این سن بلوغ برای دختران نه سال و پسران پانزده سال قمری است

حضانت فرزند بعد از طلاق

حضانت در صورت انحلال نکاح یا طلاق: پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و سپس با پدر خواهد بود مگر آنکه مصلحت طفل به گونه‌ای دیگر اقتضاء کند شد

حضانت فرزند بعد از فوت پدر

به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده است نیز با مادر است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد،

حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر

اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت را به نفع پدر ساقط می‌کند؛ اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد

حضانت فرزند در صورت فوت پدر و مادر

در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.

حضانت فرزند پسر و دختر

حضانت تمام فرزندان تا ۷ سالگی با مادر و بعد از ان با پدر است مگر اینکه به دادگاه اثبات شود که پدر یا مادر صلاحیت نگهداری از اطفال را ندارد.

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان،قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

حضانت

حضانت فرزند ازدواج موقت

حکم فرزند در قانون برای ازدواج موقت فرزند در هر حالت متعلق با شوهر است و برا اساس قانون مادر موقت میتواند از پدر بچه برای نگهداری فرزند او نفقه خود و بچه رو اخذ کن

حضانت فرزند پسر

با توجه به اینکه قانون گذار فرقی در قانون از بابت جنست در حوزه حضانت در نظر نگرفته و به صورت کلی با این موضوع که حضانت تا ۷ سالگی با مادر . بعد از آن با پدر خواهد بود و حضانت پسر بعد از ۱۵ سال تمام شمسی با خود اوست و میتواند انتخاب کند به چه کسی زندگی کند

سلب حضانت فرزند از پدر

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. اهم آن‌ها عبارتند از:

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی؛ مانند، فساد و فحشاء تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است.

دادخواست صدور حکم حضانت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته صدور حکم حضانت به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ عقدنامه ۲٫ طلاق‌نامه. شناسنامه خواهان و فرزند،
ریاست محترم مجتمع قضائی……….با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب با خوانده به‌موجب عقدنامه شماره………. مورخ / / ثبت شده در دفترخانه شماره………. عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم که حاصل این ازدواج تعداد………. فرزند پسر/ دختر به اسم/ اسامی……….. می‌باشد نظر به وقوع متارکه و طلاق فی‌مابین اینجانبان در دفترخانه شماره………. طی سند طلاق شماره………. مورخ / / و تعیین تکلیف نشدن حضانت فرزندان وفق اصلاحیه مورخ ۸/ ۹/ ۱۳۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام صدور حکم حضانت به نام اینجانب نسبت به فرزند/ فرزندان به اسم/ اسامی به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب/ این جانبه مورد استدعاست.

 

اشتراک گذاری یادداشت

دسترسی به صفحات