پرسش: آیا در پرونده‌ای که زوجه دادخواست طلاق داده، ارجاع امر به داوری لازم است یا لزوم تعیین آن مربوط به مواردی است که دادگاه و حاکم طلاق می‌دهد؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

حکمت آیه شریفه «ان خفتم شقاق بینهما…» تحقق سازش است و داوری در هر دو فرض مؤثر است و نفس مراجعه به دادگاه خوف شقاق است و ارجاع امر به داوری در آن تصریح شده است؛ بنابراین، چه مورد از موارد طلاق حاکم باشد یا غیر آن، ارجاع امر به داوری الزامی است.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (8)

 به حکم آیه شریفه (ان خفتم شقاق بینهما…) و ماده واحده قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 1371 که مقرر داشته است: «زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند باید برای رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوا کنند و دادگاه برای جلوگیری از تفرقه و جدایی و به‌منظور اصلاح فی‌مابین، اقدام به انتخاب حکمین، حسب دستور آیه شریفه مذکور می‌نماید، درصورتی‌که حکمین موفق به اصلاح زوجین نشوند و شقاق و جدایی آن‌ها اجتناب‌ناپذیر باشد، محکمه با احراز عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق می‌دهد». به این ترتیب ارجاع امر به داوری ضروری و قانونی است.