پرسش: در پرونده‌ای بین زن و شوهر طلاق رجعی صادر شده است اما زن مدعی است که پس از گذشت یک ماه شوهر وی آمده و گفته است که رجوع کرده‌ام و رجوع می‌کند، لیکن بعد از مدتی که زن مطالبه نفقه می‌کند، مرد منکر می‌شود، تکلیف قضیه چیست؟

 

کتاب پرسش و پاسخ دعاوی خانواده جلد اول

دعاوی خانواده 1

اتفاق‌نظر

زن ممکن است در مدت عده با شوهر خود، در یک محل زندگی کند و یا در دو محل جداگانه، بنابراین عمل رجوع، حتّی با لفظ و اشاره نیز تحقق پیدا می‌کند ولی با توجه به قوانین حاکم و اینکه ثبت رجوع نیز طبق مقررات الزامی است و اصل، عدم رجوع است، در اینجا زن (مدعی) باید دلیل بیاورد که مرد رجوع کرده است و در صورت نبودن دلیل، مرد می‌تواند سوگند یاد کند و اصل نیز عدم رجوع است. راجع به شأن شرعی و فقهی قضیه، چون زن مدعی است که مرد رجوع کرده هرچند که دلیل ندارد، بر اساس اعتقاد خودش مرد رجوع کرده و آثاری به این قضیه بار است، از جمله اینکه زن نمی‌تواند ازدواج مجدد کند. در کتب فقهی آمده است که هرچند مرد منکر رجوع باشد، اشکال در تشخیص مدعی است. به خاطر حفظ جهت شرعی قضیه، به زن خود بگوید هرچند تو زن من نیستی، تو را طلاق می‌دهم تا این مشکل نیز حل شود.

 

 

نظر کمیسیون نشست قضائی (5)

 از آنجایی که زن مدعی است، شوهر وی اظهار رجوع کرده و عملاً نیز رجوع نموده است، بر عهده اوست که ادعای خود را ثابت کند، در صورت اثبات رجوع و بقای زوجیت، زن، استحقاق نفقه را خواهد داشت.