آغاز مهلت ثبت‌نام در آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

آغاز مهلت ثبت‌نام در آزمون وکالت سال ۱۳۹۶

 

آغاز مهلت ثبت‌نام در آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ کانون‌های وکلای دادگستری

مهلت ثبت‌نام متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۶ از امروز، یکشنبه ۲ مهر آغاز شده و تا پایان روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه ادامه دارد.

تاریخ برگزاری آزمون روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳ است.

زمان آغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه آن، زمان و مکان رفع نقص یک هفته قبل ازبرگزاری آزموناز طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشورwww.sanjesh.org، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران www.scoda.ir  و روزنامه اطلاعات به اطلاعداوطلبانخواهدرسید.

تست های ماده به ماده قانون آئین دادرسی مدنی