آخرین اخبار

Latest Posts

جرایم خانوادگی
جرم عدم ثبت واقعه طلاق
  نهاد خانواده دارای اهمیت بسیار زیادی می‌باشد، استحکام آن و بهبود ساختار آن همیشه مدنظر قانون‌گذاران بوده است. یکی از وظایف مرتبط با این نهاد و تشکیل خانواده، الزام طرفین به ثبت این عمل حقوقی می‌باشد. مهم‌ترین اثر ثبت نکاح، آسان شدن اثبات نکاح می‌باشد. علاوه بر این ثبت نکاح، میزان تقید افراد به […]