همه دسته بندی ها

تخفیف: 13,000 ریال!
حجیت-علم-قاضی-۱-۳۰۰x300

حجیّت علم قاضی در فقه و قانون

130,000 ریال 117,000 ریال

مؤلفین: جلال شاهجوئی. محمود صوفی آبادی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

میزان تخفیف خرید اینترنتی : ۱۰%

کدکتاب : ۴۳۲

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

مقدمه.. ۷

کلیات… ۱۳

۱ -۱٫ مفاهیم ۱۵

۱ – ۱ -۱٫ مفهوم علم. ۱۵

۱ -۱ – ۲٫ انواع علم. ۱۶

۱-۱ – ۲ – ۱٫ علم عادی.. ۱۶

۱ -۱– ۲ – ۲٫ علم یقینی.. ۲۱

۱-۱- ۲ – ۳٫ علم اجمالی.. ۲۲

۱-۱-۲-۴٫ علم تفصیلی.. ۲۲

۱-۱-۲-۵٫ علم نوعی.. ۲۲

۱-۱-۲-۶٫ علم طریقی.. ۲۳

۱-۱-۲-۷٫ علم شخصی.. ۲۳

۱-۱-۲-۸٫ علم حصولی.. ۲۴

۱-۱-۳٫ قیاس بین علم شخصی و حصولی.. ۲۴

۱-۱-۴٫ تعریف حجیت.. ۲۷

۱-۱-۵٫ حجیت علم. ۲۸

۱-۱-۶٫ طریقیت علم. ۲۸

۱-۱-۷٫ ذاتی بودن ارزش علم. ۲۹

۱-۱ -۸٫ مفهوم قاضی و شرط اجتهاد. ۳۰

۱-۱-۹٫ علم قاضی.. ۳۱

۱-۱-۱۰٫ تعریف و ماهیت دلیل. ۳۳

بررسی انواع نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی… ۳۷

۲-۱٫ نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی.. ۳۹

۲-۲٫ انواع نظام حاکم بر ادله اثبات دعوی.. ۴۰

۲-۲-۱٫ سیستم اقناع وجدان قاضی.. ۴۱

۲-۲-۲٫ سیستم ادله قانونی.. ۴۵

۲-۲-۳٫ نظام مختلط. ۴۹

۲-۳٫ نظام حاکم بر حقوق ایران. ۵۰

۲-۴٫ مقایسه علم قاضی با نظام‌های دلایل کیفری.. ۵۳

۲-۴-۱٫ قیاس علم قاضی و نظام ادله قانونی.. ۵۳

۲-۴-۲٫ تفاوت‌های عمده نظام ادله قانونی و سیستم اقناع وجدانی قاضی.. ۵۵

۲-۴-۳٫ مزایای احتمالی نظام ادله قانونی.. ۵۶

۲-۴-۴٫ قیاس نظام ادله قانونی و علم قاضی با توجه به مقتضیات زمان. ۵۶

۲-۴-۵٫ مقایسه علم قاضی با نظام دلایل معنوی.. ۵۸

۲-۴-۶٫ مقایسه علم قاضی با نظام دلایل مختلط. ۵۹

بررسی علم قاضی در فقه و قوانین اسلامی ایران.. ۶۱

۳ -۱٫ انواع دیدگاه‌های فقهای مذاهب در خصوص حجیت علم قاضی.. ۶۳

۳-۲٫ شرایط ویژه قضاوت و توجیه نمودن حجیت علم قاضی.. ۶۷

۳-۳٫ ویژگی‌های علم قاضی.. ۶۸

۳-۳-۱٫ طریقیت یا موضوعیت داشتن علم قاضی.. ۶۸

۳-۳-۲٫ لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم. ۷۱

۳-۳-۳٫ لزوم وجود مستند منشأ علم در پرونده. ۷۲

۳-۴٫ دیدگاه فقهای مذاهب مختلف اسلامی در خصوص علم قاضی.. ۷۴

۳-۴-۱٫ حجیت علم قاضی در حدودالله و حدود‌الناس به‌طور کلی و مطلق.. ۷۴

۳-۴-۲٫ قائلین به تفصیل در حجیت علم قاضی.. ۷۹

۳-۴-۳٫ حجیت علم قاضی بر اساس آیات قرآن. ۸۴

۳-۴-۴٫ حجیت علم قاضی بر اساس عقل. ۸۵

۳-۴-۵٫ حجیت علم قاضی بر اساس اجماع. ۸۶

۳-۴-۶٫ حجیت علم قاضی از نظر مراجع عظام. ۸۸

۳-۴-۷٫ حجیت علم قاضی در قوانین مدنی ایران. ۹۰

۳-۴-۸٫ حجیت علم قاضی در حقوق کیفری ایران. ۹۷

۳-۴-۸-۱٫ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ (ه ش). ۹۷

۳-۴-۸-۲٫ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب رجب ۱۳۳۰ قمری.. ۹۸

۳-۴-۸-۳٫ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶٫٫ ۹۹

۳-۴-۸-۴٫ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها مصوب ۱۳۶۷٫٫ ۹۹

۳-۴-۸-۵٫ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب.. ۹۹

۳-۴-۸-۶٫ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸٫٫ ۱۰۱

۳-۴-۸-۷٫ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫٫ ۱۰۲

۳-۴-۸-۸٫ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲٫٫ ۱۰۴

۳-۵٫ مواد قانونی مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص گسترده نمودن دایره شمول. ۱۰۸

۳-۶٫ علم قاضی در حدود. ۱۱۰

۳-۷٫ نظریات حقوقدانان و اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص علم قاضی.. ۱۱۱

۳-۸٫ نوآوری‌های قانون‌گذار کیفری در خصوص علم قاضی.. ۱۱۵

۳– ۹٫ تأثیر ضبط صوت و فیلم در علم قاضی.. ۱۲۰

۳-۱۰٫ مواردی که در حجیت علم قاضی هیچ اختلافی نیست. ۱۲۸

۳-۱۱٫ نمونه‌هایی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در خصوص عمل نمودن. ۱۳۰

۳-۱۲٫ نظریه علمای اهل سنت در خصوص حجیت علم قاضی.. ۱۳۱

۳- ۱۳٫ تعارض علم قاضی با دیگر ادله. ۱۳۳

۳-۱۳-۱٫ تعارض علم قاضی با اقرار یا بینه. ۱۳۴

۳-۱۳-۲٫ تقدم علم قاضی با اقرار یا بینه بر اساس استفتائات مراجع تقلید. ۱۳۸

۳-۱۳-۳٫ تعارض علم قاضی با نظر کارشناس… ۱۴۰

۳-۱۳-۳-۱٫ نظریه کارشناس موجب قناعت وجدان نیست. ۱۴۵

۳-۱۳-۳-۲٫ مغایرت کارشناسی با علم قاضی.. ۱۴۷

۳-۱۳-۳-۳٫ استفتائات مراجع تقلید در خصوص مقام تعارض علم قاضی با نظر کارشناس… ۱۵۱

دیدگاه‌ها و نظرات در خصوص عدم حجیت علم قاضی و پاسخ‌های وارده. ۱۵۳

۴– ۱٫ دیدگاه‌های مختلف مذاهب اسلامی در خصوص عدم حجیت علم قاضی.. ۱۵۵

۴-۲٫ ادله و نظرات برخی فقها در خصوص عدم حجیت علم قاضی.. ۱۵۵

۴-۲-۱٫ پاسخ‌های وارده به قائلین عدم حجیت علم قاضی.. ۱۵۹

۴-۳٫ برخی از ایرادات وارده بر حجیت علم قاضی.. ۱۶۰

۴-۳-۱٫ پاسخ به ایرادات وارده. ۱۶۶

۴-۴٫ روایات و استفتائات برخی مراجع عالی‌قدر اسلام در خصوص عدم حجیت علم قاضی.. ۱۶۹

استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی مصباح یزدی.. ۱۷۰

– استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی گرامی.. ۱۷۰

استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی محمدجواد علوی طباطبایی.. ۱۷۱

– استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی شاهرودی.. ۱۷۲

– استفتاء حضرت آیت‌الله سید علی حسینی سیستانی.. ۱۷۳

– استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی بیات زنجانی:. ۱۷۴

– استفتاء آیت‌الله محقق کابلی.. ۱۷۴

– استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:. ۱۷۴

– استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی علوی گرگانی.. ۱۷۵

– استفتاء حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی.. ۱۷۵

– آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی.. ۱۷۶

– حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی:. ۱۷۶

۴-۵٫ نظریه برخی از علمای اهل سنت در خصوص عدم حجیت علم قاضی.. ۱۷۹

۴-۶٫ نمونه آراء نقض شده در دیوان‌عالی کشور با مستند علم قاضی.. ۱۸۲

فهرست منابع.. ۱۸۹

Additional

وزن 0.40 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حجیّت علم قاضی در فقه و قانون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *