همه دسته بندی ها

تخفیف: 14,000 ریال!
بیع

پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

140,000 ریال 126,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی بیع

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه

قیمت: 14000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک: 5788138-600-978

کد کتاب: 311

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کلی

مقدمه.. 9

پرسش و پاسخ های دعوای تحویل و تسلیم مبیع.. 11

مبحث اول:نشست قضایی در قالب پرسش و پاسخ.. 13

مطالبه و استرداد ثمن.. 38

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 67

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد ثمن… 69

دعوای مطالبه و استرداد ثمن.. 71

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 74

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 102

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در مقررات قانونی… 105

از قانون مدنی.. 107

دعوای مطالبه و استرداد ثمن.. 129

قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی.. 163

منابع و مآخذ.. 173

 

فهرست جزئی

مقدمه.. 9

پرسش و پاسخ های دعوای تحویل و تسلیم مبیع.. 11

مبحث اول:نشست قضایی در قالب پرسش و پاسخ.. 13

تحویل و تسلیم مبیع.. 13

 1. اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم تحویل مبیع.. 13
 2. مسئولیت تضامنی غاصبان در ردّ عین مبیع.. 15
 3. نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده. 16
 4. تسلیم مبیع و مطالبه اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته. 17
 5. اصل لزوم قراردادها و نفوذ و اعتبار آن نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان.. 19
 6. استحقاق بایع به اجرت‌المثل در معاملات فسخ شده. 20
 7. الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی.. 22
 8. اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع.. 23
 9. مسئولیت بایع در صورت تعذر در تحویل مبیع.. 24
 10. الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل.. 25
 11. ادعای صوری بودن بیع پس از صدور حکم به تحویل مبیع.. 27
 12. حکم به فسخ معامله و تحویل مبیع.. 28
 13. وضعیت معامله در صورتی که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود. 29
 14. صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی.. 32
 15. احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع.. 33
 16. تسلیم و تحویل مبیع و ثمن معامله پس از انجام مزایده. 36

مطالبه و استرداد ثمن.. 38

 1. بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه. 38
 2. امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن.. 39
 3. عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس… 40
 4. نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله. 41
 5. ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع.. 44
 6. امکان استرداد ثمن در معامله صوری بر اساس ماده 303 قانون مدنی.. 45
 7. عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع.. 45
 8. لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری.. 46
 9. تأثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله. 46
 10. تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله. 47
 11. تبعات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ضمان درک… 49
 12. نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند. 52
 13. مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن.. 55
 14. فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله. 57
 15. نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن.. 58
 16. وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری.. 59
 17. فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله. 61
 18. مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن.. 62
 19. لزوم استرداد ثمن به همراه صدور حکم به فسخ معامله. 64
 20. فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی.. 65

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 67

تحویل وتسلیم مبیع.. 67

 1. رد ثمن و مبیع با فسخ بیع.. 67
 2. الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع.. 67
 3. زمان تحویل مبیع.. 68

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد ثمن… 69

دعوای مطالبه و استرداد ثمن.. 71

 1. عدم تأثیر ثمن معامله در تعیین هزینه دادرسی.. 71
 2. منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز. 71
 3. عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع.. 72
 4. منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز. 72

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 74

 1. بطلان معامله و استرداد مبیع و مطالبه خسارت یا تأخیر تأدیه. 74
 2. امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن.. 75
 3. عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس… 76
 4. نحوه اقاله و طرح دعوای اقاله. 77
 5. ایجاد خیار تبعض صفقه برای خریدار در صورت نقص کمی مبیع.. 80
 6. امکان استرداد ثمن در معامله صوری بر اساس ماده 303 قانون مدنی.. 81
 7. عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع.. 81
 8. لزوم پرداخت خسارات وارده درصورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع با فرض جهل مشتری.. 82
 9. تأثیر انتقال عین مرهونه در صحت معامله. 82
 10. تکلیف دادگاه در خصوص استرداد ثمن و مثمن در اعلام فسخ معامله. 83
 11. تبعات مستحق‌للغیر بودن مبیع و ضمان درک… 85
 12. نحوه تصمیم‌گیری محاکم در خصوص عدم ایفای تعهد فروشنده در انتقال سند. 88
 13. مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن.. 90
 14. فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله. 92
 15. نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله همرا با استرداد ثمن.. 93
 16. وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری.. 94
 17. فسخ معامله و الزام خریدار به خرید مجدد مورد معامله. 96
 18. مفهوم غرامات موضوع ماده 263 قانون مدنی و ملاک محاسبه آن.. 97
 19. لزوم استرداد ثمن به همراه صدور حکم به فسخ معامله. 99
 20. فروش ملک توسط وکیل و عدم قید میزان ثمن در سند رسمی.. 100

مبحث دوم: نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 102

 1. عدم تأثیر ثمن معامله در تعیین هزینه دادرسی.. 102
 2. منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز. 102
 3. عدم امکان وصول مابه‌التفاوت ارزش مبیع در طول فسخ بیع.. 103
 4. منظور از ثمن همان مبلغی است که مشتری پرداخت نموده است نه قیمت روز. 103

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در مقررات قانونی… 105

از قانون مدنی.. 107

دعوای مطالبه و استرداد ثمن.. 129

از قانون مدنی.. 129

از قانون اجرای احکام مدنی.. 158

قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی.. 163

منابع و مآخذ.. 173

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی بیع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *