همه دسته بندی ها

تخفیف: 16,000 ریال!
خانواده 3

پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد سوم)

160,000 ریال 144,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد3)

مؤلف:گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه

قیمت:16000 تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک:6-84-8138-600-978

کدکتاب: 203

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

مقدمه.. 5

پرسش و پاسخ های دعاوی ازدواج موقت… 11

مبحث اول:دعوای ازدواج موقت در نشست‌های قضائی.. 13

 1. انعقاد عقد دائم قبل از اتمام مدت عقد موقت…. 13
 2. گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی… 14
 3. فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ ازدواج.. 16
 4. ثبت رسمی ازدواج موقت…. 17
 5. عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر. 18
 6. ازدواج با دو خواهر. 19
 7. الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه. 20
 8. دعاوی ناشی از عقد منقطع غیررسمی و تبعات عدم ثبت طلاق.. 22
 9. اختلاف در متعه یا دائم بودن ازدواج نود و نُه ساله. 23
 10. شرایط مطالبه‌ی مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن.. 24
 11. فسخ ازدواج در عقد موت… 25
 12. ضرورت انحلال عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه مرد. 26
 13. تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع.. 27
 14. درخواست مادر برای صدور شناسنامه فرزند متولد شده از پدر خارجی… 28
 15. ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار. 30
 16. الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه. 31
 17. مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط… 33
 18. شرط توارث در ازدواج موقت…. 36
 19. تحقق شرط ضمن عقد ازدواج صورت در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت همسر اول.. 37
 20. تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت…. 38
 21. نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدّت ازدواج موقت…. 38
 22. شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل ازدواج موقت به دائم.. 40
 23. مَهر زوجه نکاح موقت…. 41
 24. شرط پرداخت نفقه در عقد موقت…. 42

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 44

 1. عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع.. 44
 2. عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی نیست. 45
 3. حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه. 45
 4. وجود حق فسخ در صورت تدلیس در معاملات… 47
 5. درخواست اعاده دادرسی نسبت آراء قطعی دادگاه‌های خانواده. 48
 6. تقاضای طلاق از مرجع قضایی برای صیغه 99 ساله. 49
 7. الزامی بودن ثبت ازدواج موقت…. 49
 8. جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره. 50
 9. ثبت واقعه نکاح موقت درصورتی‌که باردار بودن زوجه. 51
 10. سلب حضانت در صورت ازدواج موقت زوجه. 53
 11. طلاق ویژه عقد دائم و عدم کارایی آن در عقد موقت…. 54
 12. لزوم اخذ اجازه دادگاه در خصوص ثبت ازدواج موقت مردان متأهل… 55
 13. ضمانت اجرای دفاتر ازدواج بدون اخذ ولي قهري در خصوص جاری ساختن عقد موقت…. 55

پرسش و پاسخ های دعوای استرداد جهیزیه.. 57

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 59

 1. مطالبه جهیزیه با طرح دعوایی مستقل… 59
 2. مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه. 59
 3. مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت…. 61
 4. طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف… 63
 5. اجرای گواهی عدم امکان سازش….. 65
 6. عدم امکان طرح دعوای مطالبۀ طلب در میزان توافقی جهیزیه. 66
 7. محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه. 68
 8. اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین… 68
 9. عدم امکان درخواست جهیزیه پس از گواهی عدم امکان سازش به صورت دادخواست…. 72
 10. استرداد جهیزیه موجود، پس از 3 ماه از تاریخ اجرای صیغه طلاق.. 73
 11. ضمان زوج در خصوص جهیزیه. 75
 12. ضمان شوهر در صورت تلف جهیزیه. 77
 13. مالی بودن دعوای استرداد جهیزیه. 77
 14. دادگاه عمومی مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزه مطلق… 79

مبحث دوم:نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 82

 1. گواهی عدم امکان سازش و مطالبه جهیزیه و مهریه در مورد زن و شوهر یهودی… 82
 2. رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه. 83
 3. جرم نبودن بردن جهیزیه توسط زوجه. 83
 4. مطالبۀ مهریه و جهیزیه و نفقه از اموال توقیف شده زوج.. 84
 5. استرداد جهیزیه با تعیین اقلام و ارقام جهیزیه. 85

دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات زوجین از نظر جهیزیه.. 85

پرسش و پاسخ های دعوای بطلان و فسخ نکاح.. 87

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ.. 89

 1. جواز صدور قرار تأخیر اجرای حکم در فرجام‌خواهی از رأی محکومیت غیرمالی… 89
 2. طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف… 91
 3. فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ نکاح.. 94
 4. الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه. 95
 5. امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد.. 96
 6. شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن.. 98
 7. جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق.. 99
 8. حق فسخ نکاح برای زوج به علت باکره نبودن زوجه. 101
 9. تقاضای فسخ نکاح در صورت جنون زوج در زمان افاقه. 102
 10. فسخ نکاح در عقد موقت…. 103
 11. حق تعلق مهر به زوجه در فسخ نکاح به علت تدلیس وی… 104
 12. فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر. 105
 13. آثار حقوقی رعایت پاره‌ای از مقررات طلاق در خصوص فسخ نکاح.. 107
 14. آثار حمل در تعلق نفقه به همسر ناشزه. 107
 15. دعوای فسخ نکاح به علت جنون یکی از طرفین… 109
 16. آثار و شرایط فسخ نکاح.. 110
 17. اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی… 113
 18. مرجع رسیدگی به فسخ نکاح.. 115

مبحث دوم:  نظریات مشورتی در قالب پرسش و پاسخ.. 116

 1. اجرای حکم فسخ نکاح.. 116
 2. گواهی عدم امکان سازش….. 116
 3. حکم دادگاه بر بقاء ازدواج زن و شوهر. 117
 4. حق درخواست طلاق در ازدواج موقت یا دائم.. 118
 5. درخواست طلاق از طرف زوجه‌ای که قیم زوج است. 119
 6. افسردگی زن از موارد فسخ نکاح نیست…. 120
 7. عدم استفاده از خیار فسخ نکاح و اسقاط آن.. 120
 8. وجود حق فسخ در صورت تدلیس در نکاح.. 121
 9. کارآموزان وکالت حق قبول دعاوی مربوط به فسخ نکاح و طلاق را دارند.. 122
 10. تحقق نفقه و مهر در فسخ نکاح.. 123
 11. عدم توانایی زوج در انجام وظایف زناشویی… 124
 12. شرط عدم نزدیکی در نکاح.. 124

قوانین و مقررات دعاوی خانواده. 125

قانون حمایت خانواده مصوب 1391.. 127

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده 1391. 144

قانون حمایت خانواده مصوب 1353.. 164

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب 1353 …. 175

از قانون مجازات اسلامی.. 181

منابع و مآخذ  183

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی خانواده (جلد سوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *