همه دسته بندی ها

تخفیف: 14,000 ریال!
چک
وجه یک چک به علت نداشتنوجه یک چک به علت نداشتن موجودی موجودی

پرسش و پاسخ های دعاوی چک

140,000 ریال 126,000 ریال

عنوان کتاب: پرسش و پاسخ های دعاوی چک

مؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/1395

قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه

قیمت: 14000تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی : 10%

شابک: 978-600-8138-79-2

کد کتاب: 305

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

فهرست کلی

مقدمه.. 13

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب…. 15

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 17

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ…. 67

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک….. 83

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 85

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ…. 135

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی… 157

قانون صدور چک (اصلاحی 1382).. 159

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب 1387…. 168

از قانون تجارت…… 170

ضمانت در قانون تجارت…… 174

ضمانت در قانون مدنی….. 176

منابع و مآخذ.. 181

 

 

فهرست جزیی

مقدمه.. 13

پرسش و پاسخ های مطالبه طلب…. 15

مبحث اول:نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 17

 1. تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا 17
 2. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم.. 18
 3. پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک…. 19
 4. اثبات جهت وجه چک…. 21
 5. مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها 22
 6. گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد.. 23
 7. امضای شخص ثالث در ظهر سفته. 24
 8. قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک…. 24
 9. اعتبار رقم مندرج در سند تجاری.. 25
 10. امضا سفته به وکالت از طرف متعهد.. 26
 11. صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک…. 26
 12. ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی.. 29
 13. اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک…. 31
 14. مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن.. 32
 15. صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 34
 16. ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است. 35
 17. تاریخ چک و سررسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است… 37
 18. نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت… 39
 19. نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری.. 42
 20. ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی 44
 21. رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل.. 46
 22. طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن.. 47
 23. تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوی متوجه وی نباشد. 48
 24. موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک…. 49
 25. ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر. 50
 26. اعتراض خواهان به رأی صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تأخیر تأدیه. 52
 27. عدم تکمیل مستندات مربوط به مطالبۀ طلب… 53
 28. تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت ثمن معامله. 54
 29. شرط حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت عدم پرداخت وجه چک…. 55
 30. توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث… 57
 31. صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی.. 58
 32. جواز اخذ چک توسط بایع به عنوان ثمن مورد معامله. 60
 33. پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن مبیع در وجه بایع.. 60
 34. پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ.. 61
 35. شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل.. 63
 36. مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس…. 65
 37. اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک…. 66

مبحث دوم : نظریه‌های مشورتی در قالب پرسش و پاسخ…. 67

 1. ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک…. 67
 2. تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه. 68
 3. تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است. 69
 4. مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث… 70
 5. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات… 70
 6. تاریخ مطالبه سفته‌های عندالمطالبه. 71
 7. مطالبه سفته‌های شرکت… 71
 8. مسئولیت متعهدان پرداخت سفته. 72
 9. خسارت تأخیر تأدیه چک…. 73
 10. انتقال چک از طریق ظهرنویسی.. 73
 11. عدم واخواست سفته در موعد قانونی.. 74
 12. ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک…. 75
 13. مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه با موضوع وجه نقد.. 76
 14. هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه. 76
 15. عدم پرداخت هزینه دادرسی در حکم به پرداخت وجه چک…. 77
 16. هزینه دادرسی در دعوی استرداد لاشه چک…. 77
 17. عدم امکان صدور توأمان قرار تأمین خواسته کیفری و حقوقی در مطالبه وجه چک…. 78
 18. دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از 15 روز و صدور قرار تأمین خواسته. 79
 19. درخواست تأمین خواسته وجه چک قبل از طرح دعوی به استناد برگه برگشت چک…. 79
 20. اتیان سوگند در دعوی مطالبه وجه چک…. 80
 21. احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویب تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور. 80

پرسش و پاسخ های دعوای مطالبه وجه چک….. 83

مبحث اول: نشست‌های قضائی در قالب پرسش و پاسخ…. 85

 1. لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی 85
 2. ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر. 85
 3. تعهد به انتقال اتومبیل، معلق بر لاوصول ماندن چک…. 87
 4. ملاک محاسبه مواعد شش‌ماهه مقرر در ماده 11 قانون چک مصوب 16/4/1355.. 89
 5. تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته. 90
 6. صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 91
 7. شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس…. 92
 8. مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک…. 94
 9. ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله. 95
 10. خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک…. 97
 11. نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که دعوای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت اقامه شود 98
 12. ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار 99
 13. ابلاغ با توجه به ماده 22 قانون صدور چک…. 100
 14. ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد. 102
 15. آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه. 104
 16. چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط در محاکم مختلف… 104
 17. اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد.. 106
 18. تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک…. 108
 19. ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک…. 109
 20. تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید.. 110
 21. دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار. 111
 22. صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت… 114
 23. درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک…. 115
 24. مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته. 116
 25. 25. اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته. 119
 26. دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته. 120
 27. آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته. 122
 28. طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث… 124
 29. احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن.. 126
 30. اقدام به صدور چک‌های بلامحل از یک دسته چک…. 129
 31. 31. تقاضای رسیدگی به چند دعوا با موضوع مطالبۀ وجه چند چک…. 130
 32. 32. اثر خط زدن حواله‌کرد در چک‌های بانکی و حواله‌های مؤسسات اعتباری.. 131
 33. امکان مطالبه وجه چک از چند طریق.. 132
 34. 34. چک ثمن معامله تلقی نمی‌شود. 133
 35. اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک…. 134

مبحث دوم:  نظریه‌های مشورتی  در قالب پرسش و پاسخ…. 135

 1. دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود. 135
 2. نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک…. 135
 3. اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل.. 136
 4. پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک…. 137
 5. مسئولیت وراث در قبال دارنده چک بلامحل.. 137
 6. مسئولیت متصدی آژانس درتحویل چک‌های امانی.. 138
 7. دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد. 139
 8. اقامتگاه قانونی صادرکنندۀ چک…. 140
 9. عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک 141
 10. شمول قانون صدور چک…. 141
 11. تکلیف دارندۀ چک مفقود شده. 142
 12. تکلیف دارندۀ چک‌های سیبا جهت وصول وجه آن‌ها 144
 13. امکان دریافت وجه چک بدون ظهرنویسی.. 145
 14. مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک…. 145
 15. مطالبه وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید.. 146
 16. زمان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک…. 146
 17. مسئولیت ظهرنویس و ضامن.. 147
 18. شمول قانون تجارت در مورد چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه. 148
 19. مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس…. 149
 20. تفاوت صدور قرار تأمین خواسته در دعوای مطالبه وجه مستند به چک یا سفته. 149
 21. زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. 150
 22. ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته. 151
 23. لزوم رعایت مقررات ابلاغ در دعاوی چک…. 152
 24. اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک…. 152
 25. عدم شمول ماده 27 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به ممنوع‌الخروجی متعهد 153
 26. فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا 154
 27. تکلیف صادرکننده چک مفقود شده. 155
 28. 28. تکلیف بانک محال‌علیه در خصوص چک بدون امضا صاحب حساب… 156

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی… 157

قانون صدور چک (اصلاحی 1382).. 159

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب 1387…. 168

از قانون تجارت…… 170

ضمانت در قانون تجارت…… 174

ضمانت در قانون مدنی….. 176

منابع و مآخذ.. 181

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسش و پاسخ های دعاوی چک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *