همه دسته بندی ها

تخفیف: 9,500 ریال!
مجموعه قوانین جدید
مجموعه قوانین جدید

مجموعه قوانین جدید

95,000 ریال 85,500 ریال

عنوان کتاب: مجموعه قوانین جدید (مصوبات ۱۳۹۴)

پدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۴

قطع و تیراژ: جیبی، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۹۵۰۰ تومان

شابک: ۶-۲۶-۸۱۳۸-۶۰۰-۹۷۸

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

مجموعه قوانین جدید

قانون شورای حل اختلاف…. ۹

قانون مالیات‌های مستقیم… ۲۵

باب اول: اشخاص مشمول مالیات.. ۲۵

باب دوم: مالیات بر دارایی. ۲۶

فصل اول: مالیات سالانه املاک.. ۲۶

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی. ۲۷

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر. ۲۷

فصل چهارم: مالیات بر ارث.. ۲۷

فصل پنجم: حق تمبر ۳۶

باب سوم: مالیات بر درآمد. ۴۰

فصل اول- مالیات بر درآمد املاک.. ۴۰

فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. ۵۴

فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق. ۵۵

فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل. ۶۰

فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. ۶۷

فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی. ۷۹

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.. ۸۳

باب چهارم: در مقررات مختلفه. ۸۴

فصل اول: معافیت‌ها ۸۴

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاک.. ۱۰۴

فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی. ۱۱۱

فصل چهارم- مقررات عمومی. ۱۱۱

فصل پنجم: وظایف مؤدیان. ۱۲۶

فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث.. ۱۲۹

فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی. ۱۳۵

فصل هشتم: ابلاغ. ۱۴۱

فصل نهم:  وصول مالیات.. ۱۴۴

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی. ۱۴۸

فصل دوم: ترتیب رسیدگی. ۱۵۵

فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی. ۱۵۷

فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۲

فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۶

فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۶

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان… ۱۷۷

قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۱۸۳

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴٫٫ ۱۸۷

آیین نامه های قانون آیین دادرسی کیفری…. ۱۹۹

آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان… ۱۹۹

فصل اول: کلیات.. ۱۹۹

فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم. ۲۰۰

فصل سوم ـ عدم افشای اطلاعات.. ۲۰۱

فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ۲۰۲

فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان. ۲۰۳

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری.. ۲۰۵

فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات.. ۲۰۵

فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر ۲۰۶

فصل سوم ـ انتخاب میانجی‌گر و شرایط آن. ۲۰۷

فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری.. ۲۰۸

فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی‌گرها ۲۱۰

فصل ششم ـ هزینه‌های میانجی‌گری.. ۲۱۴

فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‌گری.. ۲۱۴

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری.. ۲۱۷

فصل اول- تعاریف.. ۲۱۷

فصل دوم: آموزش… ۲۱۸

فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری.. ۲۲۱

فصل چهارم ـ مسائل اجرایی. ۲۲۲

آئین‌نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده ۲۲۵


 

مجموعه قوانین جدید

Additional

وزن 0.3 kg