همه دسته بندی ها

تخفیف: 14,000 ریال!
محشای قانون امور حسبی
محشای قانون امور حسبیمحشای قانون امور حسبی

محشای قانون امور حسبی

140,000 ریال 126,000 ریال

عنوان کتاب: محشای قانون امور حسبی

پدیدآورنده: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۳

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۹۵۰۰ تومان

میزان تخفیف خرید اینترنتی: ۱۰%

شابک: ۲-۱۳-۷۶۵۴-۶۰۰-۹۷۸

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

محشای قانون امور حسبی

محشای قانون امور حسبی

محشای قانون امور حسبی

 

 

قانون امور حسبی.. ۹

باب اول- در کلیات.. ۹

باب دوم- در قیمومت… ۱۹

فصل اول- صلاحیت دادگاه قیمومت… ۱۹

فصل دوم- ترتیب تعیین قیم. ۲۰

فصل سوم- اختیارات و مسئولیت قیم. ۲۵

فصل چهارم- عزل قیم. ۲۹

باب چهارم- امور راجع‌به امین.. ۳۰

باب چهارم- راجع‌به غایب مفقودالاثر. ۳۴

فصل اول- در صلاحیت دادگاه. ۳۴

فصل دوم- در تعیین امین.. ۳۵

فصل سوم- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه. ۳۶

فصل چهارم- در حکم موت فرضی.. ۳۹

باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه. ۴۰

فصل اول- در صلاحیت… ۴۰

فصل دوم- در مهر و موم. ۴۲

فصل سوم- در برداشتن مهر و موم. ۴۸

فصل چهارم- در تحریر ترکه. ۵۱

فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی.. ۵۳

مبحث اول- استیفاء دین از ترکه. ۵۳

طبقه اول.. ۵۳

طبقه دوم. ۵۴

طبقه سوم. ۵۴

طبقه چهارم. ۵۴

طبقه پنجم. ۵۴

مبحث دوم- قبول ترکه. ۵۷

مبحث سوم- رد ترکه. ۶۰

مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه. ۶۱

مبحث پنجم- تصفیه. ۶۱

فصل ششم- راجع‌به وصیت… ۶۴

فصل هفتم- در تقسیم. ۷۱

فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث.. ۸۰

فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه. ۸۱

فصل دهم- در تصدیق انحصار وراثت… ۸۵

باب هفتم- در هزینه. ۹۱

آئین‌نامه قانون امور حسبی.. ۹۳

آئین‌نامه مواد ۳۷۷-۳۷۸ قانون امور حسبی.. ۹۵

آئین‏نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی.. ۹۵

قانون تصدیق انحصار وراثت… ۹۹

از قانون مدنی.. ۱۰۵

محشای قانون امور حسبی

باب اوّل- در وصایا ۱۰۷

فصل اوّل- در کلیات.. ۱۰۷

فصل دوم- در مّوصی.. ۱۰۹

فصل سوم- در مُوصی‌به. ۱۰۹

فصل چهارم- در موصی‌له. ۱۱۲

فصل پنجم- در وصیّ.. ۱۱۲

باب دوم- در ارث.. ۱۱۴

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث.. ۱۱۴

فصل دوم- در تحقق ارث.. ۱۱۶

فصل سوم- در شرایط و جمله‌ای از موانع ارث.. ۱۱۹

فصل چهارم- در حجب… ۱۲۲

فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض…. ۱۲۴

فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث.. ۱۲۶

مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی.. ۱۲۶

مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم. ۱۲۸

مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم. ۱۳۱

مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه. ۱۳۳

باب دوم- در نگاهداری و تربیت اطفال.. ۱۳۶

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جدّ پدری.. ۱۴۱

کتاب نهم- در خانواده. ۱۴۵

فصل اوّل- در الزام به انفاق.. ۱۴۵

کتاب دهم- در حَجر و قیمومت… ۱۴۹

فصل اوّل- در کلیات.. ۱۴۹

فصل دوم- در موارد نصب قیّم و ترتیب آن.. ۱۵۳

فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن نظارت مُدعی‌العموم ۱۵۷

فصل چهارم- در موارد عزل قیّم. ۱۵۹

فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت… ۱۶۰

قانون خانواده. ۱۶۳

فصل اول ـ دادگاه خانواده. ۱۶۵

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی.. ۱۶۸

فصل سوم ـ ازدواج. ۱۶۹

فصل چهارم ـ طلاق.. ۱۷۰

فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. ۱۷۳

فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری.. ۱۷۴

فصل هفتم ـ مقررات کیفری.. ۱۷۵

 

محشای قانون امور حسبی – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

Additional

وزن 0.45 kg