همه دسته بندی ها

تخفیف: 17,000 ریال!
تخریب

جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها

170,000 ریال 153,000 ریال

عنوان کتاب: جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۵

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۱۷۰۰۰تومان

تخفیف فروش اینترنتی : ۱۰%

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۱۳۸-۹۹-۰

کدکتاب:۲۰۵

اضافه به سنجش
سنجش

توضیحات محصول

جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها

 

 

معرفی جرائم تخریب وتحریق و نمونه شکواییه.. ۱۱

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاه. ۱۳

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح… ۱۳

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی… ۱۷

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی… ۱۸

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.. ۱۹

مبحث دوم:معرفی جرائم تخریب و احراق… ۲۰

مبحث سوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب…. ۲۱

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و احراق… ۲۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب…. ۲۲

گفتار سوم: عنصر روانی جرم تخریب و احراق… ۲۷

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تخریب و احراق… ۲۹

گفتار اول: شروع به جرم در جرم تخریب…. ۲۹

گفتار دوم: معاونت در جرم تخریب و احراق… ۲۹

گفتار سوم: شراکت در جرم تخریب و احراق… ۳۰

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم تخریب و احراق… ۳۱

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.. ۳۱

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن… ۳۲

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات… ۳۳

جرائم تخریب و تحریق در آرای دیوان‌عالی کشور. ۳۷

مبحث اول :  آرای  وحدت رویه دیوان عالی کشور.. ۳۹

  1. تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها. ۳۹
  2. اتهام نگهداری ترقه.. ۴۲
  3. تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست…. ۴۶
  4. قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء. ۵۲

مبحث دوم: آراء اصراری دیوان عالی کشور.. ۵۵

  1. ۱٫ لزوم احراز قصد در تخریب…. ۵۵

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.. ۵۸

  1. مجازات جرم تخریب اموال دولتی… ۵۸
  2. مجزا نبودن جرم تخریب از جرم انتقال مال غیر در صورت تخریب درب برای تحویل مال.. ۶۱
  3. مجازات جرم ضرب و جرح به همراه تخریب شیشه منزل و اتومبیل… ۶۴
  4. محکومیت به شش ماه حبس به جهت تخریب شیشه خودرو. ۶۷
  5. تخریب و تحریق عمدی منزل دیگری… ۶۸
  6. تعدد مادی منازعه و قتل عمدی و تخریب اموال.. ۷۱
  7. تخریب طلافروشی به قصد دستبرد.. ۷۷
  8. ۸٫ رسیدگی به اتهامات توهین، تهدید، تخریب…. ۸۳
  9. موجب تحقق افترا، تخریب عمدی خودرو و نشر اکاذیب…. ۸۴
  10. تخریب عمدی دو باب مغازه. ۸۸
  11. تخریب شیشه منزل شاکی… ۹۰
  12. بزه تخریب قفل… ۹۲
  13. رسیدگی به اتهامات نشر اکاذیب، تخریب خودرو، مزاحمت تلفنی… ۹۵
  14. مجازات جرم معاونت در تخریب…. ۹۷
  15. ۱۵٫ حدود صلاحیت شاکی در تقاضای تجدیدنظر.. ۹۹
  16. ۱۶٫ جعل در اسناد و تخریب و سرقت…. ۱۰۴
  17. ۱۷٫ جرم تخریب، محو نمودن مرز بین زمین‌های زراعتی… ۱۰۵
  18. جرم شراکت در تخریب دیوار. ۱۱۳
  19. احراز مسئولیت کیفری افراد بالغ زیر هجده سال.. ۱۱۵
  20. محکومیت به محاربه به علت محاربه و افساد فی‌الارض و تخریب اموال.. ۱۱۹
  21. ۲۱٫ تخریب منابع طبیعی… ۱۳۰
  22. ۲۲٫ اتهام تخریب ملک…. ۱۳۲
  23. ۲۳٫ لزوم تعیین مجازات هر جرم به طور جداگانه.. ۱۳۴
  24. مشارکت در تخریب خودرو. ۱۳۶
  25. منوط بودن شکایت بزه تخریب بر مالک بودن شاکی در ملک تخریب شده. ۱۴۴
  26. معاونت در تخریب دیوار. ۱۴۵
  27. تحقق جرم تخریب…. ۱۴۷
  28. تخریب شیشه خودرو. ۱۴۸
  29. رسیدگی به جرم فحاشی و تهدید با چاقو و تخریب شیشه مغازه. ۱۴۹
  30. تخریب موتورسیکلت…. ۱۵۰
  31. عدم وجود دلایل کافی جهت اثبات بزه تخریب…. ۱۵۱
  32. جرم نبودن، تخریب دیوار تحت مالکیت مالک…. ۱۵۲
  33. مشارکت در تخریب عمدی و تصرف عدوانی… ۱۵۳
  34. صدور قرار منع پیگرد به دلیل عدم وجود دلایل کافی جهت اثبات بزه تخریب…. ۱۵۴
  35. حکم برائت از تخریب خودرو. ۱۵۵
  36. شراکت در جرم تصرف عدوانی و تخریب و مزاحمت از حق… ۱۵۶
  37. اثبات مالکیت شاکی در جرم تخریب…. ۱۵۷
  38. تعلیق مجازات جرم تخریب…. ۱۵۹
  39. تجدیدنظرخواهی از اتهام تخریب…. ۱۵۹
  40. قرار موقوفی تعقیب در جرم تخریب…. ۱۶۱
  41. محکومیت به جزای نقدی به علت تخریب…. ۱۶۲
  42. تخریب و ایجاد حریق در تأسیسات مورد استفاده عمومی… ۱۶۴
  43. محکومیت به حبس به جهت تخریب…. ۱۶۵
  44. تخریب عمدی شیشه خودرو. ۱۶۷
  45. اتهام مشارکت در تخریب عمدی و ورود به عنف در ملک…. ۱۶۸
  46. رسیدگی به جرم تخریب تأسیسات ساختمان… ۱۷۱

جرائم تخریب و تحریق در آرای دادگاه‌ها. ۱۷۳

  1. وقوع تخریب در قسمت‌های اختصاصی و مشاعی… ۱۷۵
  2. تخریب مراتع.. ۱۷۷
  3. تخریب عمدی دیوار مشاعی راه‌پله.. ۱۷۸
  4. اتهام تخریب و تصرف عدوانی متوجه مسئول مستقیم شرکتی است که این جرم را انجام داده. ۱۷۹
  5. سبق تصرف شاکیان در ملک مورد نزاع محرز نیست. ۱۸۰
  6. تصرف عدوانی و تخریب ۱۷۵۰ مترمربع از اراضی ملی روستای نساء. ۱۸۲
  7. پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت به علت تخریب…. ۱۸۳
  8. تخریب عمدی قفل پارکینگ…. ۱۸۵
  9. فاقد عنوان جزائی مستقل بودن شخم‌زدن زمین تحت تصرف… ۱۸۶
  10. فقدان جنبه جزایی بزه تصرف عدوانی و عدم احراز سوء نیت از حیث بزه تخریب و حقوقی بودن موضوع.. ۱۸۷
  11. جرم تخریب اعیان قدیمی… ۱۸۸
  12. محکومیت به شش ماه حبس به جهت تخریب عمدی دیوار ملک مشاعی… ۱۹۰
  13. رسیدگی به اتهام جرائم تخریب و فحاشی… ۱۹۱
  14. عدم احراز جرم تخریب به دلیل فقدان سوءنیت در تخریب…. ۱۹۴
  15. رسیدگی به جرم تخریب ملک و ورود به عنف و مطالبه خسارات ناشی از آن… ۱۹۵
  16. عدم احراز جرم تخریب…. ۱۹۷
  17. تخریب اراضی از طریق لوله‌گذاری بدون سوءنیت…. ۱۹۸
  18. تعلیق مجازات حبس بزه تخریب عمدی… ۱۹۹
  19. رسیدگی به جرم توهین، اهانت و هجو.. ۲۰۱
  20. قابل گذشت بودن جرائم تخریب عمدی، توهین و فحاشی… ۲۰۳
  21. رسیدگی به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و تخریب ملک…. ۲۰۵

مبحث دوم :  آرای دادگاه‌های انتظامی قضات…. ۲۰۷

  1. دستور تخریب…. ۲۰۷
  2. عدم توجه به اقدام شهرداری در مورد تخریب رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات… ۲۰۷
  3. احراز سوء نیت در تخریب…. ۲۰۸
  4. مجازات تخریب عمدی… ۲۰۸
  5. عدم اتخاذ تصمیم نهایی در مورد جرم تخریب…. ۲۱۰
  6. عدم رعایت صلاحیت محلی… ۲۱۰

جرائم تخریب و تحریق در نشست‌های قضائی… ۲۱۱

جرائم تخریب و تحریق در نظریه‌های مشورتی… ۲۳۹

  1. تخریب دیواری که در ملک فردی… ۲۴۱
  2. جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی… ۲۴۱
  3. تخریب وسایل مخابرات و برق… ۲۴۲
  4. تخریب اموال منقول.. ۲۴۲
  5. حق‌الناس بودن تخریب اموال متقول.. ۲۴۳
  6. تخریب درختان باغ.. ۲۴۳
  7. خارج بودن جرم تخریب از بند ۲ ماده ۲ مقررات دیوان کیفر مصوب ۱۳۳۴٫٫ ۲۴۳
  8. تخریب و مصادیق آن… ۲۴۴
  9. ضرر و زیان وارده به منابع ملی و مطالبه آن… ۲۴۵
  10. مجازات تخریب غیر عمدی باغ با چراندن حیوان… ۲۴۵
  11. تخریب ساختمان و ضبط مصالح به سیله مأمورین شهرداری… ۲۴۵
  12. گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب…. ۲۴۶
  13. تخریب توسط شهردار. ۲۴۷
  14. ۱۴٫ تخریب محسوب شدن قطع درخت گردو. ۲۴۷
  15. تخریب اعیان دیگر توسط مالک عرصه.. ۲۴۸
  16. مرجع صالح رسیدگی به قطع و تخریب وسایل مخابرات… ۲۴۹
  17. نظریات راجع به تخریب…. ۲۵۰
  18. تخریب ملک بدون صدور رأی کمیسیون ۱۰۰٫٫ ۲۵۰

جرائم تخریب و تحریق در قوانین و مقررات… ۲۵۳

منابع و مآخذ.. ۲۶۵

Additional

وزن 0.5 kg
برخی از مطالب کتاب

معرفی جرم تخریب
مبحث سوم: ا رکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و احراق
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و برای آن مجازات تعیین کند تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود به همین منظور قانون‌گذار در مواد 676 و 677 ق.م.ا (بخش تعزیرات) به صورت عام و کلی عنصر قانونی جرم تخریب و احراق را بدین شرح تصویب نموده است:
«هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» و «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در ادامه مقنن به بعضی از عناوین جرم تخریب به جهت مبتلا ‌به بودن یا حساسیت بیش از اندازه آن مانند تخریب تأسیسات دولتی یا تلف اسناد و مدارک یا کشتن حیوانات یا آتش زدن محصول از مواد 675 الی 684 در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.
مجدداً در مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی از جمله 511 و 512 و 544 و 558 و 559 به وضع مقررات خاصی با توجه به موضوع جرم تخریب اقدام نموده است.
به علاوه در قوانین خاص متفرقه نظیر قانون مجازات «در تأسیسات برق» یا قانون راجع به مجازات اخلال‌گران «صنایع نفت» یا «راه آهن» حسب مورد احراق یا تخریب، جرم انگاری شده است.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب
هرچند «جرم تخریب» از جهت موضوع (اموال یا اسناد یا علیه حیوانات) یا مالکیت بر موضوع جرم دارای احکام متعدد و متفاوتی می‌باشد؛ لیکن با پرهیز از بعضی تفاوت‌های ناچیز شرایط محقق آن به طور کلی در تمامی جرائم تخریب و احراق یکسانی می‌باشد که در ادامه به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.
بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن، ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب)ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نسبتن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد. مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
3. فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
4. حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با لحاظ انواع رفتار مجرمانه و با استنباط از مواد 675 و 676 و 677 و مواد 679 لغایت 688 قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم تخریب ممکن است یکی از افعال مثبت مادی «تلف کردن، آتش زدن، کشتن، از بین بردن، آلوده کردن، خسارت زدن، از کار انداختن یا قطع کردن و …» باشند بدین ترتیب این جرم با ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل محقق نمی شود.
مجالی است رفتار مجرمانه هریک از جرائم تخریب را حسب مواد مربوطه تشریح نماییم:
1. رفتار مجرمانه موضوع مواد 675 و 676 و 682 ق.م.ا: در این مواد «آتش زدن یا سوزندان یا تلف کردن» به عنوان رفتار مجرمانه می‌باشد که به صورت فعل مثبت مادی نمایان می‌شوند.
2. رفتار مجرمانه موضوع مواد 679 و 680 ق.م.ا: در این مواد «کشتن، مسموم کردن، تلف کردن، ناقص کردن، شکار کردن » به عنوان رفتار مجرمانه می‌باشد که تماماً باید به صورت فعل مثبت مادی تحقق یابند.
3. رفتار مجرمانه موضوع ماده 683 ق.م.ا: در این ماده علاوه بر ویژگی وسیله جرم که باید به همراه «قهر و غلبه» باشد و رفتار مجرمانه تخریب آن به صورت «نهب، غارت یا اتلاف» جرم انگاری شده است.
4. رفتار مجرمانه موضوع مواد 684 و 685 ق.م.ا: رفتار مجرمانه در این مواد عبارتند از: «خراب کردن، از بین بردن، قطع کردن، درو کردن، خشک کردن یا از کار انداختن.»
5. رفتار مجرمانه موضوع مواد 687 و 688 ق.م.ا: علاوه بر ویژگی‌های خاص اموال موضوع ماده 687 و همچنین شرایط خاص وسیله جرم در ماده 688 رفتار مجرمانه تعریف شده در هر دو ماده ممکن است حسب مورد به صورت «تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن، مسموم کردن و…» اتفاق بیفتد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *