تابستانه۲

ارسال رایگان

به تمامی نقاط کشور

محصولات حراجی

با قیمت های شگفت انگیز

پشتیبانی آنلاین

تلفن: ۰۹۱۰۰۹۱۱۰۸۸

آخرین اخبار چراغ دانش

ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد
ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد. پرسش: آقای (الف) برای تأمین جنس مغازه آقای (ب) که فرزندش است، اجناسی را از آقای (ج) خریداری کرده به آقای (ب) تحویل می‌دهد و در قبال ثمن آن چک، به آقای (ج) بدهد، قرار به این بوده که وجه چک را آقای […]
X